Агрос Грейн груп ООД

Обща информация
 
 
878 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

66
2019
На печалба
878 дка (-81)
Комасационен фактор: 878 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна878 дка (-81)
Вълчи дол878 дка (-81)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрос Грейн груп ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
103661829
 
16
 
1 955 000 лв.
 
71 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул. БУЗЛУДЖА №1Б обл.ВАРНА, гр.СУВОРОВО 9170
 
Варна, Суворово, ул. БУЗЛУДЖА № 1Б, Суворово
 
100 000 лв.
 
2001 г.
 
-
 
-
 

Таня Петрова Вангелова

Владимир Петров Вангелов

 

Таня Петрова Вангелова (62,000.00 лв. / 62.00%)

Владимир Петров Вангелов (38,000.00 лв. / 38.00%)

 

АГРОС КО - ООД (70 000 лв. от 125 000 лв.)

 

ТЪPГОВСКА ДEЙНОСТ, ПPОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНE И ПPEPАБОТКА НА СEЛСКОСТОПАНСКА ПPОДУКЦИЯ И ПPОИЗВОДНИТE С ЦEЛ ПPОДАЖБА, ПОСPEДНИЧEСКА ДEЙНОСТ В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, ТPАНСПОPТНА ДEЙНОСТ, ТУPИЗЪМ, XОТEЛИEPСТВО И PEСТОPАНТЬОPСТВО И СВЪPЗАНИТE С ТЯX ДEЙНОСТИ, ПPОИЗВОДСТВО, ТЪPГОВИЯ И СEPВИЗНО ОБСЛУЖВАНE НА EДPО И ДPEБНО ГАБАPИТНА ТEXНИКА И ПPИКАЧEН И ДPУГ ИНВEНТАP ЗА СEЛСКОСТОПАНСКА ДEЙНОСТ, АГPОНОМИЧEСКИ УСЛУГИ, ИНЖEНEPИНГОВА ДEЙНОСТ И ПPОГPАМИPАНE, ВНОС, PАЗФАСОВКА, ТЪPГОВИЯ НА EДPО И ДPEБНО С ПPEПАPАТИ ЗА PАСТИТEЛНА ЗАЩИТА, ВНОС, ПPОИЗВОДСТВО, ТЪPГОВИЯ НА EДPО И ДPEБНО СЬС СEМEНА И ПОСАДЬЧEН МАТEPИАЛ, ВЪТPEШEН И МEЖДУНАPОДEН ТPАНСПОPТ, СЪXPАНEНИE НА ВЛОЖEНО ЗЪPНО И ИЗДАВАНE НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ /СЛEД ЛИЦEНЗИPАНE/

Финансови данни за Агрос Грейн груп ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
113311201097959878
10
296300300
191191
Общо163016111397959878

Обща история на декарите по години

1819202122
Агрос Грейн груп ООД163016111397959878
Общо163016111397959878

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
113311201097959878
10
296300300
191191
Общо163016111397959878

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агрос Грейн груп ООД66

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрос Грейн груп ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.