Агрорент ПГ ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрорент ПГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
205754807
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Варна, Варна, р-н Одесос, бул./ул. Бачо Киро № 1, бл. ., вх. ., ет. 8, ап. 8-3, Варна
 
100 лв.
 
2019 г.
 
-
 
-
 

Георги Андонов Георгиев

 

Венцислав Антонов Савов (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

покупка на стоки с цел продажба и/или отдаване под наем в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба и/или отдаване под наем, транспортна дейност със собствени и/или наети транспортни средства в страната и в чужбина, транспортни услуги за превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги – след лиценз, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализиция на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19
350
86
Общо436

Обща история на декарите по години

19
Агрорент ПГ ЕООД436
Общо436

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19
350
86
Общо436

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агрорент ПГ ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрорент ПГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.