Агропрестиж ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка (-354)
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агропрестиж ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
127587181
 
-
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
-
 
-
 
5000 лв.
 
2005 г.
 
-
 
-
 

Драгомир Богданов Драгоев

 

Драгомир Богданов Драгоев (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРОВЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА БИЛКИ И ГЪБИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819
103112
21
105111
720436
6771
10768
5324
Общо1176822

Обща история на декарите по години

1819
Агропрестиж ЕООД1176822
Общо1176822

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819
103112
21
105111
720436
6771
10768
5324
Общо1176822

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агропрестиж ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агропрестиж ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.