Агропол С ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агропол С ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203027563
 
2
 
77 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул. Бачо Киро №1 ет.8, ОФИС VIII-3 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9000
 
Варна, Варна, р-н Одесос, ул. Бачо Киро № 1, ет. 8, офис VIII-3, Варна
 
10 лв.
 
2014 г.
 
-
 
-
 

Стойчо Атанасов Стойчев

 

Стойчо Атанасов Стойчев (10.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба и/или отдаване под наем в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, дистрибуция, спедиционна и комисионна дейност, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, рекламни и информационни услуги, франчайзинг, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителен и инвеститорски контрол, търговия и дистрибуция на лекарствени средства, хотелиерство и ресторантьорство, заведения за бързо хранене, клубове, барове, дискотеки, туристическа и туроператорска дейност, търговия с петролни продукти, ремонтна, автомонтьорска и автобояджийска дейност, автосервиз и автомивка, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, риба и други водни организми, таксиметрови услуги, транспортни услуги с лични и наети транспортни и плавателни средства и всякакъв вид строителна механизация в страната и чужбина.

Финансови данни за Агропол С ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище18
508
96
Общо604

Обща история на декарите по години

18
Агропол С ЕООД604
Общо604

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище18
508
96
Общо604

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агропол С ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агропол С ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.