Агромен 2016 ООД

Обща информация
 
 
1536 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1536 дка (+676)
Комасационен фактор: 1536 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1536 дка (+676)
Аврен1536 дка (+676)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агромен 2016 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203911942
 
-
 
 
-
 
 
-
 
Растениевъдство
 
-
 
"Отец Паисий"№22 ет.5 ап.14 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9000
 
Варна, Варна, р-н Одесос, бул./ул. „Отец Паисий” № 22, ет. 5, ап. 14, Варна
 
2000 лв.
 
2016 г.
 
-
 
-
 

Щилиян Великов Великов

Йорданка Стоянова Великова

 

Щилиян Великов Великов (1,000.00 лв. / 50.00%)

Йорданка Стоянова Великова (1,000.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

ПРОИЗВОДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОНСУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, ВКЛ. ЦЯЛОСТНО И/ИЛИ ЧАСТИЧНО МЕНАЖИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИНЖЕНЕРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ПРОДАЖБА, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ/ВКЛ., ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ-СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО – ВНОС И ИЗНОС, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКИ В КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА И ДИЗАЙНЕРСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище202122
9598601536
Общо9598601536

Обща история на декарите по години

202122
Агромен 2016 ООД9598601536
Общо9598601536

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище202122
9598601536
Общо9598601536

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агромен 2016 ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агромен 2016 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.