Агроком 2020 ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроком 2020 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206006396
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Благоевград, Банско, бул./ул. Пейо Яворов № 9, Банско
 
4 лв.
 
2020 г.
 
-
 
-
 

Кристина Димитрова Калайджиева

 

Кристина Димитрова Калайджиева (4.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

1. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, 2. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, 3. ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ, ГЪБИ, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, 4. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, 5. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, ОКАЗИОННИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, 6. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, 7. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, 8. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, 9. ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, 10. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, 11. ЛИЗИНГ, 12. ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, 14.РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, 15. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. 17.ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище20
42
Общо42

Обща история на декарите по години

20
Агроком 2020 ЕООД42
Общо42

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище20
42
Общо42

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агроком 2020 ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроком 2020 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.