Агроинвест Хотово ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка (-48)
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроинвест Хотово ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
202695595
 
1
 
-
 
0 лв.
 
 
-
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
Пейо Яворов №4 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.БАНСКО 2770
 
Благоевград, Банско, бул./ул. Пейо Яворов № 4, Банско
 
100 лв.
 
2013 г.
 
-
 
-
 

Лазар Иванов Калайджиев

 

Лазар Иванов Калайджиев (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, изкупуване, производство, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни,консигнационни, оказионни, лицензионни сделки, складови сделки, външнотърговски сделки, сделки с интелектуална собственост и създаване на радио и телевизионни програми, превозни сделки в страната и чужбина, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и импресарски услуги, проектантски услуги, производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, осъществяване на проекти, свързани с производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, лизинг, таксиметрови услуги, автосервизни услуги, рекламна дейност, управление на недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на автомобили под наем, консултантски и счетоводни услуги

Финансови данни за Агроинвест Хотово ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819
178130
Общо178130

Обща история на декарите по години

1819
Агроинвест Хотово ЕООД178130
Общо178130

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819
178130
Общо178130

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агроинвест Хотово ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроинвест Хотово ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.