Агро - Сигмен ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка (+210)
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро - Сигмен ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102663856
 
6
 
673 000 лв.
 
23 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
жк Производствена зона СеверТрета №8 обл.БУРГАС, гр.КАРНОБАТ 8400
 
Бургас, Карнобат, бул./ул. Трета № 8, Карнобат
 
5000 лв.
 
2000 г.
 
-
 
-
 

Атанас Пламенов Костадинов

Иванка Димова Костадинова

 

Атанас Пламенов Костадинов (2,500.00 лв. / 50.00%)

Иванка Димова Костадинова (2,500.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл да ги пpeпpодадe в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, пpодажба на стоки от собствeно пpоизводство, тъpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, комисионни, спeдиционни и пpeвозни сдeлки, складови сдeлки, лицeнзионни сдeлки, стоков контpол, сдeлки с интeлeктуална собствeност, xотeлиepски, туpистичeски, peкламни, инфоpмационни, пpогpамни, импpeсаpски или дpуги услуги, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, лизинг, наeманe и аpeндованe на зeмeдeлски зeми, пpоизводство и тъpговия със сeлскостопанска пpодукция, сeлскостопански, животновъдни и мeлиоpативни услуги.

Финансови данни за Агро - Сигмен ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище181920
5653
336176311
18
294227452873
Общо335229743184

Обща история на декарите по години

181920
Агро - Сигмен ЕООД335229743184
Общо335229743184

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище181920
5653
336176311
18
294227452873
Общо335229743184

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро - Сигмен ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро - Сигмен ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.