Агро кадифе ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро кадифе ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204023062
 
-
 
 
 
-
 
Растениевъдство
 
-
 
-
 
Варна, Варна, р-н Одесос, бул./ул. КРАКРА № 47, Варна
 
10 лв.
 
2016 г.
 
-
 
-
 

Хриска Петрова Недева

 

Хриска Петрова Недева (10.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩ И С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ на чл.2 т.З от ТЗ/, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ /ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО - РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19
78
Общо78

Обща история на декарите по години

19
Агро кадифе ЕООД78
Общо78

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19
78
Общо78

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро кадифе ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро кадифе ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.