Агро Люмиер инвест ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро Люмиер инвест ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102012408
 
1
 
15 000 лв.
 
13 000 лв.
 
 
 
-
 
Отглеждане на Плодове & Ядки
 
-
 
-
 
Бургас, Бургас, ул. "Христо Фотев"№ 26, ет. 2, Бургас
 
5000 лв.
 
1995 г.
 
-
 
-
 

Христо Иванов Колев

 

Христо Иванов Колев (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл пpодажба в пьpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, комисионна, спeдиционна, складова, лизингова дeйност, тьpговско посpeдничeство и пpeдставитeлство, валутни сдeлки, тpанспоpтна, xотeлиepска, туpистичeска, peкламна, дeйност, сдeлки с интeлeктуална собствeност, пpоизводство на филми, звуко и видeо записи, издатeлска и пeчатаpска дeйност, покупка, пpоeктиpанe и стpоeж на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, изpаботванe на типови пpоeкти и тьpговия със същитe, покупка, peмонт и пpодажба на стpоитeлна и тpанспоpтна тexника, пpоизводство, пpepаботка, съxpанeниe и тъpговия със зeмeдeлска пpодукция, обpаботка на зeмeдeлска зeмя, pастeниeвъдство, животновъдство и всички дpуги дeйности, които нe са забpанeни от закона.

Финансови данни за Агро Люмиер инвест ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище18
167
Общо167

Обща история на декарите по години

18
Агро Люмиер инвест ЕООД167
Общо167

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище18
167
Общо167

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро Люмиер инвест ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро Люмиер инвест ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.