Суворово обл. Варна

Обща информация
 

Суворово

 
 
9
 
114 673
 
58
Обяви за земеделска земя в Суворово
Средни оценки
 
 
49
 
50

Арендатори в община Суворово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
45
2019
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 6448 дка 
19 344 от 19 344 дка (-19) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 344 дка (-19)
Суворово14 878 дка (-92)
Суворово3968 дка (+79)
Суворово498 дка (-6)
61
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 6007 дка 
18 021 от 18 021 дка (-47) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 021 дка (-47)
Суворово14 873 дка (-44)
Суворово2721 дка (-4)
Суворово427 дка (+1)
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2928 дка 
17 568 от 17 568 дка (-1266) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 568 дка (-1266)
Суворово7209 дка (-542)
Суворово5655 дка (-324)
Суворово2447 дка (-19)
Суворово1564 дка (-274)
Суворово482 дка (-83)
Суворово211 дка (-24)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
11 074 (-198) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
34
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
7707 (-447) от 7856 дка (-483) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7856 дка (-483)
СуворовоЧернево7707 дка (-447)
ДевняКипра149 дка (-36)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 2896 дка 
5791 от 5791 дка (-1018) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5791 дка (-1018)
Суворово4576 дка (-574)
Суворово1215 дка (-444)
28
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1672 дка 
5015 от 5015 дка (+649) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5015 дка (+649)
Суворово4602 дка (+640)
Суворово385 дка (+9)
Суворово28 дка
37
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
4873 (+68) от 5271 дка (+77) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5271 дка (+77)
Суворово3364 дка (+12)
Суворово1406 дка (+56)
Вълчи дол398 дка (+9)
Суворово103 дка
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1188 дка 
4751 от 4751 дка (+180) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4751 дка (+180)
Суворово2281 дка (+32)
Суворово2074 дка (+147)
Суворово386 дка
Суворово10 дка (+1)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
64
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2236 дка 
1991 (+344) от 17 885 дка (+1009) 
8 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра12 676 дка (-671)
Силистра6058 дка (-97)
Силистра4415 дка (-574)
Силистра1485 дка
Алфатар718 дка
Област: Варна4438 дка (+381)
Вълчи дол2447 дка (+37)
Суворово1991 дка (+344)
Област: Разград771 дка (-186)
Цар Калоян566 дка (-112)
Разград205 дка (-74)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 594 дка 
1783 от 1783 дка (+5) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1783 дка (+5)
Суворово1600 дка (+8)
Суворово122 дка (+1)
Суворово61 дка (-4)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1544 дка
Суворово1544 дка
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 528 дка 
1496 (+40) от 1585 дка (+187) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1585 дка (+39)
Суворово1348 дка (+40)
Суворово148 дка
Девня89 дка (-1)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1452 дка 
1452 от 1452 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1452 дка (-3)
Суворово1452 дка (-3)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 395 дка 
1186 от 1186 дка (+25) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1186 дка (+25)
Суворово634 дка (+4)
Суворово438 дка (+21)
Суворово114 дка
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 230 дка 
1150 от 1150 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1150 дка
Суворово702 дка
Суворово232 дка
Суворово145 дка
Суворово64 дка
Суворово7 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
1046 от 1046 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1046 дка (+20)
Суворово1046 дка (+20)
36
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 209 дка 
899 от 1045 дка (+12) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1045 дка (+12)
Суворово300 дка (-68)
Суворово274 дка (-9)
Суворово199 дка (+52)
Ветрино146 дка
Суворово126 дка (+37)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (+631) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна872 дка (+631)
Суворово872 дка (+631)
48
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 708 дка 
708 от 708 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна708 дка
Суворово708 дка
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 548 дка 
548 от 548 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна548 дка
Суворово548 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
541 (-28) от 6034 дка (-402) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6034 дка (-402)
Аксаково4177 дка (-309)
Аксаково1054 дка (+66)
Суворово541 дка (-28)
Аксаково131 дка (-54)
Белослав89 дка (-14)
Белослав42 дка (-63)
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна478 дка (-12)
Суворово478 дка (-12)
Комасационен фактор: 474 дка 
474 от 474 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна474 дка
Суворово474 дка
ХОЛДИНГ 893 дка (+68)  
Комасационен фактор: 213 дка 
426 от 426 дка (+61) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна426 дка (+61)
Суворово269 дка (-5)
Суворово157 дка (+66)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
420 от 3793 дка (+2467) 
11 землища, 8 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2254 дка (+265)
Цар Калоян943 дка (+268)
Цар Калоян500 дка (-3)
Лозница405 дка
Разград258 дка
Лозница148 дка
Област: Варна1244 дка
Вълчи дол530 дка
Суворово420 дка
Аксаково218 дка
Вълчи дол76 дка
Област: Шумен183 дка
Велики Преслав183 дка
Област: Добрич112 дка
Генерал Тошево112 дка
Комасационен фактор: 410 дка 
410 от 410 дка (+117) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна410 дка (+117)
Суворово410 дка (+117)
Комасационен фактор: 81 дка 
407 от 407 дка (-143) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна407 дка (-143)
Суворово155 дка (-6)
Суворово93 дка
Суворово68 дка (-7)
Суворово52 дка (-130)
Суворово39 дка
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна385 дка
Суворово385 дка
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 312 дка 
376 от 623 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна623 дка
Суворово376 дка
Ветрино247 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Суворово обл. Варна Страна Холдинг
45
2019
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 6448 дка 
19 344 от 19 344 дка (-19) 
Варна: 7 Страна: 159
61
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 6007 дка 
18 021 от 18 021 дка (-47) 
Варна: 11 Страна: 185
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2928 дка 
17 568 от 17 568 дка (-1266) 
Варна: 13 Страна: 200
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
11 074 (-198) от 77 546 дка (-3279) 
Варна: 1 Страна: 8
34
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
7707 (-447) от 7856 дка (-483) 
Варна: 45 Страна: 951
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 2896 дка 
5791 от 5791 дка (-1018) 
Варна: 77 Страна: 1440
28
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1672 дка 
5015 от 5015 дка (+649) 
Варна: 91 Страна: 1683
37
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
4873 (+68) от 5271 дка (+77) 
Варна: 88 Страна: 1596
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1188 дка 
4751 от 4751 дка (+180) 
Варна: 98 Страна: 1787
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
Страна: 9
64
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2236 дка 
1991 (+344) от 17 885 дка (+1009) 
Варна: 107 Страна: 189
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 594 дка 
1783 от 1783 дка (+5) 
Варна: 195 Страна: 3640
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка 
Варна: 210 Страна: 3961
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 528 дка 
1496 (+40) от 1585 дка (+187) 
Варна: 206 Страна: 3908
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1452 дка 
1452 от 1452 дка (-3) 
Варна: 221 Страна: 4090
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 395 дка 
1186 от 1186 дка (+25) 
Варна: 240 Страна: 4557
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 230 дка 
1150 от 1150 дка 
Варна: 243 Страна: 4635
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
1046 от 1046 дка (+20) 
Варна: 249 Страна: 4867
36
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 209 дка 
899 от 1045 дка (+12) 
Варна: 250 Страна: 4871
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 872 дка 
872 от 872 дка (+631) 
Варна: 271 Страна: 5387
48
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 708 дка 
708 от 708 дка 
Варна: 288 Страна: 6089
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 548 дка 
548 от 548 дка 
Варна: 313 Страна: 7011
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
541 (-28) от 6034 дка (-402) 
Варна: 72 Страна: 1369
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (-12) 
Варна: 331 Страна: 7563
Комасационен фактор: 474 дка 
474 от 474 дка 
Варна: 332 Страна: 7598
ХОЛДИНГ 893 дка (+68)  
Страна: 137
Комасационен фактор: 213 дка 
426 от 426 дка (+61) 
Варна: 345 Страна: 8093
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 345 дка 
420 от 3793 дка (+2467) 
Варна: 234 Страна: 2180
Комасационен фактор: 410 дка 
410 от 410 дка (+117) 
Варна: 349 Страна: 8299
Комасационен фактор: 81 дка 
407 от 407 дка (-143) 
Варна: 351 Страна: 8338
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка 
Варна: 358 Страна: 8574
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 312 дка 
376 от 623 дка 
Варна: 300 Страна: 6524

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Суворово, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Суворово (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201213
2021.41699235506000
2021.31982237006000
2021.2123097001500
20211740555506000
2022.42976323805167
2022.32413167503500
2022.22306365006270
2022.12349477006000
202224981313806270
2023.12490107834800
20232490107834800

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ППЗК Срацимир - с. Чернево
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
45
61
35
60
ППЗК Срацимир - с. Чернево34
28
37
64
36
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
45
61
35
60
ППЗК Срацимир - с. Чернево34
28
37
64
36
48

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Суворово (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.