Провадия обл. Варна

Обща информация
 

Провадия

 
 
25
 
251 399
 
83
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Провадия
Средни оценки
 
 
44
 
50

Арендатори в община Провадия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 (-193) от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (-193)
Провадия6577 дка (-386)
Провадия5191 дка (+30)
Провадия4833 дка (+136)
Провадия3653 дка
Провадия2379 дка (-1)
Провадия1862 дка (+71)
Провадия871 дка (-6)
Провадия637 дка (-37)
Провадия101 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
22 853 (-263) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 032 дка (-86)
Провадия18 964 дка (-106)
Провадия68 дка (+20)
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
11 894 (-381) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
ПровадияСнежина5693 дка (+257)
ПровадияСлавейково4978 дка (-42)
ВетриноНевша1315 дка (-89)
ПровадияКомарево710 дка (-737)
ПровадияГрадинарово235 дка (+58)
ПровадияОвчага190 дка (+22)
ПровадияЧерноок68 дка (+61)
ПровадияХраброво20 дка
Област: Шумен2998 дка
КаспичанКосово2998 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
10 529 (-82) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
7866 от 7866 дка (+72) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7866 дка (+72)
Провадия7437 дка (+65)
Провадия123 дка
Провадия93 дка (+4)
Провадия86 дка (+2)
Провадия75 дка (+32)
Провадия38 дка (-31)
Провадия14 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
7814 от 7814 дка (+163) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7814 дка (+163)
Провадия4551 дка (-38)
Провадия2399 дка (+172)
Провадия611 дка (+74)
Провадия219 дка
Провадия34 дка (-45)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
7541 от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
Провадия3021 дка (+7)
Провадия2949 дка (+53)
Провадия644 дка (+2)
Провадия574 дка (-110)
Провадия278 дка
Провадия75 дка (-23)
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
7234 (-111) от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-111)
Провадия4810 дка (-43)
Провадия944 дка (+2)
Провадия725 дка (-70)
Провадия409 дка
Провадия315 дка
Провадия31 дка
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
6982 (-71) от 6982 дка (+62) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6982 дка (-71)
Провадия5805 дка (-173)
Провадия422 дка (+43)
Провадия356 дка (+58)
Провадия119 дка (+10)
Провадия101 дка
Провадия92 дка
Провадия41 дка
Провадия26 дка (-9)
Провадия20 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
6878 от 6878 дка (-54) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6878 дка (-54)
Провадия2710 дка (+4)
Провадия2333 дка (-11)
Провадия1211 дка (-47)
Провадия624 дка
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6838 дка 
6838 от 6838 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6838 дка (+23)
Провадия6838 дка (+23)
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6815 от 6815 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6815 дка (-55)
Провадия6754 дка (-55)
Провадия24 дка
Провадия24 дка
Провадия13 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
6463 от 6463 дка (-173) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6463 дка (-173)
Провадия2585 дка (-47)
Провадия2480 дка (-93)
Провадия1398 дка (-33)
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
6324 от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
Провадия3204 дка (-168)
Провадия1388 дка (-96)
Провадия1358 дка (+12)
Провадия175 дка (-19)
Провадия92 дка (-1)
Провадия89 дка (-3)
Провадия18 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
5870 (-4145) от 8078 дка (-3989) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8078 дка (-4136)
Провадия5198 дка (-3972)
Аврен2208 дка (+9)
Провадия470 дка (-173)
Провадия147 дка
Провадия55 дка
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5847 от 5847 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5847 дка (+35)
Провадия4140 дка
Провадия1037 дка (+53)
Провадия621 дка (-10)
Провадия49 дка (-8)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
5284 (+233) от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+233)
Провадия2545 дка (+241)
Провадия1088 дка (-39)
Провадия730 дка
Провадия230 дка
Провадия151 дка (+25)
Провадия127 дка (+1)
Провадия104 дка (-1)
Провадия87 дка
Провадия81 дка (+6)
Провадия75 дка
Провадия46 дка
Провадия20 дка
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
4854 от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
Провадия2946 дка (-20)
Провадия944 дка (-2)
Провадия553 дка (-5)
Провадия284 дка (+27)
Провадия73 дка
Провадия54 дка
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5031 дка (-193)
Провадия4812 дка (-143)
Ветрино219 дка (-50)
46
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4766 (-112) от 4987 дка (-1561) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4987 дка (-1561)
Провадия4766 дка (-112)
Дългопол221 дка (-1449)
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4591 (+42) от 4591 дка (+232) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4591 дка (+42)
Провадия4401 дка (+42)
Провадия104 дка
Провадия86 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1140 дка 
4559 от 4559 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4559 дка
Провадия3347 дка
Провадия691 дка
Провадия479 дка
Провадия42 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4531 дка (-47)
Провадия4531 дка (-47)
Област: Шумен3315 дка (-831)
Смядово3315 дка (-831)
31
2019
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4203 дка 
4203 от 4203 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4203 дка (-2)
Провадия4203 дка (-2)
38
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4052 дка 
4052 от 4052 дка (-66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4052 дка (-66)
Провадия4052 дка (-66)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
3022 (+18) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
2988 от 2988 дка (+98) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2988 дка (+98)
Провадия2318 дка (-53)
Провадия416 дка (-13)
Провадия254 дка (+164)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
2910 (+7) от 6308 дка (+615) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3398 дка (+608)
Каспичан3398 дка (+608)
Област: Варна2910 дка (+7)
Провадия2724 дка (+7)
Провадия131 дка
Провадия55 дка
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2694 (+23) от 5377 дка (-181) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2694 дка (+23)
Провадия2340 дка (+20)
Провадия290 дка (+3)
Провадия64 дка
Област: Шумен2683 дка (-268)
Каспичан2683 дка (-268)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 (-193) от 26 104 дка (+3460) 
Варна: 3 Страна: 82
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
22 853 (-263) от 27 209 дка (-33) 
Варна: 2 Страна: 76
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
Варна: 8 Страна: 164
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
11 894 (-381) от 16 207 дка (+2528) 
Варна: 18 Страна: 246
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
10 529 (-82) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 282
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
7866 от 7866 дка (+72) 
Варна: 44 Страна: 951
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 78
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
7814 от 7814 дка (+163) 
Варна: 46 Страна: 961
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
7541 от 7541 дка (-71) 
Варна: 48 Страна: 1026
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
7234 (-111) от 7234 дка (-80) 
Варна: 52 Страна: 1091
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
6982 (-71) от 6982 дка (+62) 
Варна: 54 Страна: 1141
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 78
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
6878 от 6878 дка (-54) 
Варна: 56 Страна: 1158
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6838 дка 
6838 от 6838 дка (+23) 
Варна: 58 Страна: 1165
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6815 от 6815 дка (-55) 
Варна: 59 Страна: 1168
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
6463 от 6463 дка (-173) 
Варна: 66 Страна: 1247
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
6324 от 6324 дка (-275) 
Варна: 68 Страна: 1276
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
5870 (-4145) от 8078 дка (-3989) 
Варна: 40 Страна: 915
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5847 от 5847 дка (+35) 
Варна: 76 Страна: 1417
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
5284 (+233) от 5284 дка (+1116) 
Варна: 87 Страна: 1588
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
4854 от 4854 дка 
Варна: 96 Страна: 1756
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
Варна: 90 Страна: 1678
46
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4766 (-112) от 4987 дка (-1561) 
Варна: 92 Страна: 1699
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4591 (+42) от 4591 дка (+232) 
Варна: 103 Страна: 1854
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1140 дка 
4559 от 4559 дка 
Варна: 105 Страна: 1870
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
Варна: 106 Страна: 956
31
2019
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4203 дка 
4203 от 4203 дка (-2) 
Варна: 116 Страна: 2012
38
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4052 дка 
4052 от 4052 дка (-66) 
Варна: 119 Страна: 2073
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
3022 (+18) от 25 333 дка (+57) 
Варна: 4 Страна: 90
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
2988 от 2988 дка (+98) 
Варна: 143 Страна: 2633
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
2910 (+7) от 6308 дка (+615) 
Варна: 147 Страна: 1282
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2694 (+23) от 5377 дка (-181) 
Варна: 152 Страна: 1559

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020936
2021.41460247004500
2021.31281255003000
2021.2130278662000
20217321360565004500
2022.41743213816390
2022.31985394232900
2022.21931266203240
2022.11439294514500
202217911153816390
2023.12309166506390
20232309166506390

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
58
43
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
49
43
65
46
36
58
27
19
38
30
41
12
46
56
31
38
55
9

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
58
43
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
49
43
65
46
36
58
27
19
38
30
41
12
46
56
31
38
55
9

Няма намерени резултати

276 648 дка
251 399 дка
57 993
39 223 (68%)
4.24
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
115
23084
3123 311
489 741
530 409
620 088
73444
8516
92454
103586

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.