Дългопол обл. Варна

Обща информация
 

Дългопол

 
 
17
 
90 423
 
56
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Дългопол
Средни оценки
 
 
49
 
50

Арендатори в община Дългопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
18
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
7493 от 7493 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7493 дка (-403)
Дългопол4024 дка (-86)
Дългопол2415 дка (-85)
Дългопол910 дка (-223)
Дългопол95 дка (-2)
Дългопол49 дка (-7)
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
7038 от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
Дългопол2796 дка (+328)
Дългопол2682 дка (-94)
Дългопол710 дка (-41)
Дългопол515 дка
Дългопол252 дка (+131)
Дългопол83 дка (-9)
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
6741 от 6741 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6741 дка
Дългопол2835 дка
Дългопол1851 дка
Дългопол1114 дка
Дългопол941 дка
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
5960 от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
ДългополДългопол2921 дка (+115)
ДългополКомунари1740 дка (-30)
ДългополРояк571 дка (+5)
ДългополАспарухово479 дка (-514)
ДългополПартизани122 дка
ДългополБоряна67 дка
ДългополЦонево36 дка (-125)
ДългополЛопушна24 дка (+13)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
5906 (-238) от 5906 дка (-224) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-238)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол10 дка
Дългопол7 дка
Дългопол7 дка
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
5623 от 5623 дка (-423) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
Дългопол5413 дка (-409)
Дългопол66 дка (-15)
Дългопол63 дка (+2)
Дългопол46 дка (-1)
Дългопол26 дка
Дългопол9 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
5606 (+950) от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+950)
Дългопол2947 дка (+919)
Дългопол1799 дка (+2)
Дългопол301 дка (+13)
Дългопол154 дка (-11)
Дългопол152 дка (+27)
Дългопол142 дка
Дългопол98 дка
Дългопол13 дка
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
5547 (-423) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (-423)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
5319 (+245) от 5319 дка (+3819) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5319 дка (+245)
Дългопол2416 дка
Дългопол1158 дка
Дългопол811 дка (+343)
Дългопол684 дка (-15)
Дългопол250 дка (-83)
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4901 (-369) от 4901 дка (-256) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-369)
Дългопол4597 дка (-378)
Дългопол191 дка (+9)
Дългопол71 дка
Дългопол42 дка
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
4815 (+715) от 4815 дка (+2586) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+715)
Дългопол1581 дка
Дългопол1400 дка (+639)
Дългопол839 дка (+245)
Дългопол599 дка (-83)
Дългопол290 дка
Дългопол56 дка (-25)
Дългопол50 дка (-61)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
3797 от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
Дългопол2532 дка (-134)
Дългопол287 дка (+92)
Дългопол284 дка (-25)
Дългопол215 дка (+4)
Дългопол151 дка (-9)
Дългопол120 дка (-2)
Дългопол84 дка (-1)
Дългопол76 дка (-2)
Дългопол17 дка (+1)
Дългопол17 дка (-3)
Дългопол14 дка (-1)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
3253 (-688) от 3253 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3253 дка (-688)
Дългопол1487 дка (-335)
Дългопол1237 дка (-247)
Дългопол244 дка (-106)
Дългопол234 дка
Дългопол51 дка
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
3136 (-150) от 3288 дка (-96) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3288 дка (-161)
Дългопол2197 дка (+36)
Дългопол874 дка (-186)
Долни чифлик152 дка (-11)
Дългопол65 дка
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
3001 от 3001 дка (+73) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3001 дка (+73)
Дългопол2452 дка (+58)
Дългопол493 дка (+15)
Дългопол35 дка
Дългопол21 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 466 дка 
1864 от 1864 дка (-547) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1864 дка (-547)
Дългопол1225 дка (+94)
Дългопол473 дка (-640)
Дългопол119 дка (-1)
Дългопол47 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
1602 от 1602 дка (-45) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1602 дка (-45)
Дългопол1521 дка (-35)
Дългопол81 дка (-10)
41
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 479 дка 
1594 (-102) от 5749 дка (-708) 
12 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3483 дка (-734)
Нови пазар2082 дка (+2)
Нови пазар1045 дка (-7)
Нови пазар201 дка (-665)
Нови пазар122 дка (-64)
Нови пазар33 дка
Област: Варна1594 дка (-102)
Дългопол710 дка (-33)
Дългопол700 дка (-48)
Дългопол184 дка (-21)
Област: Добрич672 дка (-117)
Тервел245 дка
Тервел165 дка (-90)
Тервел154 дка (+133)
Тервел108 дка (-160)
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 от 1556 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1556 дка
Дългопол1556 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
1196 (-359) от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-359)
Дългопол660 дка (-359)
Дългопол190 дка
Дългопол137 дка
Дългопол135 дка
Дългопол59 дка
Дългопол15 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1189 (-134) от 3032 дка (+959) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1843 дка (-131)
Смядово950 дка
Смядово717 дка (+107)
Смядово118 дка (-214)
Смядово58 дка (-24)
Област: Варна1189 дка (-134)
Дългопол767 дка (-59)
Дългопол154 дка
Дългопол148 дка (-75)
Дългопол120 дка
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1035 от 1035 дка (+11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
Дългопол510 дка (+70)
Дългопол507 дка (-59)
Дългопол18 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
983 (-335) от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-335)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна956 дка
Дългопол956 дка
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 400 дка 
800 от 800 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна800 дка
Дългопол745 дка
Дългопол55 дка
46
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
760 от 760 дка (+68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна760 дка (+68)
Дългопол671 дка (+67)
Дългопол50 дка
Дългопол39 дка (+1)
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна746 дка
Дългопол746 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна643 дка (+353)
Дългопол643 дка (+353)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна633 дка (+91)
Дългопол633 дка (+91)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Дългопол обл. Варна Страна
18
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
7493 от 7493 дка (-403) 
Варна: 49 Страна: 1041
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
7038 от 7038 дка (+315) 
Варна: 53 Страна: 1127
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
6741 от 6741 дка 
Варна: 62 Страна: 1186
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
5960 от 5960 дка (-536) 
Варна: 73 Страна: 1390
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
5906 (-238) от 5906 дка (-224) 
Варна: 75 Страна: 1402
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
5623 от 5623 дка (-423) 
Варна: 82 Страна: 1491
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
5606 (+950) от 5606 дка (+1105) 
Варна: 83 Страна: 1495
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
5547 (-423) от 5763 дка (+360) 
Варна: 78 Страна: 1448
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
5319 (+245) от 5319 дка (+3819) 
Варна: 86 Страна: 1579
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4901 (-369) от 4901 дка (-256) 
Варна: 94 Страна: 1738
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
4815 (+715) от 4815 дка (+2586) 
Варна: 97 Страна: 1766
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
3797 от 3797 дка (-80) 
Варна: 122 Страна: 2178
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
3253 (-688) от 3253 дка (-403) 
Варна: 135 Страна: 2450
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
3136 (-150) от 3288 дка (-96) 
Варна: 134 Страна: 2433
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
3001 от 3001 дка (+73) 
Варна: 142 Страна: 2624
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 466 дка 
1864 от 1864 дка (-547) 
Варна: 191 Страна: 3539
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
1602 от 1602 дка (-45) 
Варна: 203 Страна: 3888
41
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 479 дка 
1594 (-102) от 5749 дка (-708) 
Варна: 205 Страна: 1452
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 от 1556 дка 
Варна: 209 Страна: 3945
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 282
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
1196 (-359) от 1196 дка (-150) 
Варна: 238 Страна: 4532
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1189 (-134) от 3032 дка (+959) 
Варна: 239 Страна: 2600
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1035 от 1035 дка (+11) 
Варна: 252 Страна: 4900
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
983 (-335) от 983 дка (-292) 
Варна: 256 Страна: 5039
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка 
Варна: 259 Страна: 5116
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 400 дка 
800 от 800 дка 
Варна: 277 Страна: 5644
46
2019
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
760 от 760 дка (+68) 
Варна: 282 Страна: 5833
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка 
Варна: 286 Страна: 5901
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
Варна: 295 Страна: 6415
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
Варна: 299 Страна: 6457

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020585
2021.41566455806000
2021.31001176001800
202110501411625806000
2022.42016154324500
2022.31979174805000
2022.21676176005000
2022.11484313254500
20221730803255000
2023.11898157504500
20231898157504500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
18
44
77
Пантекс Агро ЕООД53
62
24
49
41
55
76
27
37
58
41
49
46

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
18
44
77
Пантекс Агро ЕООД53
62
24
49
41
55
76
27
37
58
41
49
46

Няма намерени резултати

96 126 дка
90 423 дка
53 576
21 763 (41%)
4.31
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
26151
329 247
422 072
524 952
67586
73744
841
92286
1048

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.