Долни чифлик обл. Варна

Обща информация
 

Долни чифлик

 
 
16
 
82 219 
 
55
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Долни чифлик
Средни оценки
 
 
51
 
50

Арендатори в община Долни чифлик

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
7620 (+371) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
АвренДъбравино2565 дка (+500)
АвренКазашка река1871 дка (-111)
Долни чифликГроздьово1756 дка (+373)
Долни чифликСтаро Оряхово1598 дка (+69)
Долни чифликГорен чифлик1396 дка (-3)
Долни чифликНово Оряхово1200 дка (-131)
Долни чифликПчелник783 дка (+55)
Долни чифликВенелин519 дка (-53)
АвренЮнак387 дка (+34)
Долни чифликНова Шипка368 дка (+61)
АвренСиндел173 дка (-22)
АвренТръстиково117 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
6780 от 6780 дка (-23) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6780 дка (-23)
Долни чифликГорен чифлик6584 дка (-25)
Долни чифликНова Шипка109 дка (-3)
Долни чифликГроздьово87 дка (+5)
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
6582 (-175) от 6655 дка (-102) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6655 дка (-102)
Долни чифликДолни чифлик3669 дка (-35)
Долни чифликПчелник1307 дка (+5)
Долни чифликБърдарево1096 дка (-172)
Долни чифликСтаро Оряхово226 дка
Долни чифликКривини207 дка (+1)
АвренСадово73 дка (+73)
Долни чифликСолник51 дка
Долни чифликГолица26 дка (+26)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6356 (+683) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
АвренДъбравино4008 дка (+176)
Долни чифликГроздьово3502 дка (+239)
АвренЮнак1507 дка (-11)
Долни чифликГорен чифлик1258 дка
Долни чифликПчелник1175 дка (+465)
АвренЦаревци719 дка
Долни чифликВенелин343 дка
ПровадияЖитница156 дка
Долни чифликНова Шипка78 дка (-21)
40
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
6269 от 6269 дка (-411) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6269 дка (-411)
Долни чифликСтаро Оряхово3353 дка (-89)
Долни чифликРудник2300 дка (-181)
Долни чифликЮнец313 дка (-23)
Долни чифликНово Оряхово303 дка (-118)
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
6171 от 6171 дка (+9) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6171 дка (+9)
Долни чифликВенелин5972 дка (-9)
Долни чифликГорен чифлик127 дка
Долни чифликПчелник72 дка (+18)
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
5274 (-162) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифликДолни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифликПчелник1379 дка (+74)
АвренСадово1162 дка (-36)
Долни чифликВенелин738 дка (-17)
БелославЕзерово654 дка (+156)
Долни чифликГолица606 дка (+6)
Долни чифликСолник576 дка (+10)
АвренРавна гора509 дка (+47)
АвренБолярци441 дка (+10)
Долни чифликБърдарево203 дка (+13)
АвренЮнак181 дка (+1)
Долни чифликКривини81 дка (-38)
Долни чифликБулаир76 дка (-191)
БелославСтрашимирово58 дка (+3)
Долни чифликШкорпиловци39 дка
48
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
5223 от 5223 дка (-70) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5223 дка (-70)
Долни чифликСтаро Оряхово3006 дка (-26)
Долни чифликШкорпиловци1139 дка (-3)
Долни чифликНово Оряхово1078 дка (-41)
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
4316 (-256) от 13 686 дка (-283) 
11 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8149 дка (+45)
Никола КозлевоКрасен дол6483 дка (-457)
Никола КозлевоВекилски1523 дка (+380)
Нови пазарПамукчии122 дка (+122)
Нови пазарНови пазар21 дка
Област: Варна4316 дка (-256)
Долни чифликГроздьово2865 дка (-54)
Долни чифликНова Шипка1451 дка (-202)
Област: Добрич1221 дка (-72)
ТервелЗърнево944 дка (+4)
ТервелНова Камена110 дка
ТервелТервел107 дка
ТервелВойниково32 дка (-76)
ТервелБонево28 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
3093 от 3093 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3093 дка (+30)
Долни чифликГолица2976 дка (+35)
Долни чифликБърдарево117 дка (-5)
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2959 (+70) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+180)
БялаДюлино3044 дка (+11)
Долни чифликСолник2899 дка (+10)
БялаПопович2858 дка (+99)
БялаГосподиново467 дка
Долни чифликБърдарево60 дка (+60)
Област: Бургас1332 дка (+421)
НесебърКозница745 дка (+253)
НесебърПриселци241 дка (+80)
НесебърОбзор222 дка (+45)
НесебърРаковсково124 дка (+43)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
2410 от 2410 дка (+261) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2410 дка (+261)
Долни чифликДолни чифлик2410 дка (+261)
9
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
2134 от 2134 дка (-189) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2134 дка (-189)
Долни чифликЮнец1815 дка
Долни чифликРудник319 дка (-189)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1864 (-509) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
АвренДъбравино1596 дка (-408)
Долни чифликГроздьово825 дка (-463)
Долни чифликСтаро Оряхово587 дка (+1)
АвренЮнак321 дка (-35)
Долни чифликГорен чифлик148 дка (+1)
Долни чифликНова Шипка137 дка (-73)
Долни чифликПчелник135 дка
Долни чифликВенелин32 дка (+25)
33
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1623 (-99) от 2782 дка (-689) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2782 дка (-689)
Долни чифликКривини742 дка (-18)
АвренРавна гора667 дка (-590)
АвренБлизнаци492 дка
Долни чифликСолник369 дка (-90)
Долни чифликДолни чифлик234 дка (-3)
Долни чифликСтаро Оряхово161 дка (+14)
Долни чифликБърдарево117 дка (-2)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1542 от 1542 дка (+960) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1542 дка (+960)
Долни чифликГроздьово1010 дка (+805)
Долни чифликНова Шипка372 дка (+372)
Долни чифликБулаир133 дка (-217)
Долни чифликГолица27 дка
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1498 от 1498 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1498 дка (+13)
Долни чифликШкорпиловци1358 дка (+13)
Долни чифликНово Оряхово140 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1412 дка
Долни чифликВенелин1412 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1379 дка (+28)
Долни чифликСтаро Оряхово1319 дка (+27)
Долни чифликНово Оряхово60 дка (+1)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1333 (+367) от 1482 дка (+422) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1482 дка (+422)
Долни чифликДолни чифлик753 дка (-22)
Долни чифликПчелник228 дка (+37)
Долни чифликРудник182 дка (+182)
Долни чифликСолник170 дка (+170)
БялаДюлино149 дка (+55)
61
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
1167 (+195) от 1571 дка (+207) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1571 дка (+207)
Долни чифликРудник1167 дка (+195)
БялаБяла404 дка (+12)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
1149 от 1149 дка (-751) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1149 дка (-751)
Долни чифликПчелник779 дка
Долни чифликГроздьово370 дка (-751)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
715 (+281) от 949 дка (+515) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (+515)
Долни чифликНово Оряхово291 дка (+291)
Долни чифликГроздьово275 дка
АвренТръстиково117 дка (+117)
ДългополЦонево98 дка (+98)
Долни чифликСолник84 дка
Долни чифликПчелник65 дка (-10)
АвренЮнак19 дка (+19)
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 от 581 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна581 дка (+118)
Долни чифликПчелник552 дка (+89)
Долни чифликВенелин29 дка (+29)
Комасационен фактор: 214 дка 
427 от 427 дка (-38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна427 дка (-38)
Долни чифликКривини385 дка (-5)
Долни чифликСолник42 дка (-33)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
363 (+110) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
ШуменДибич1477 дка (-55)
ХитриноВърбак1284 дка (-481)
ШуменМараш1212 дка (-417)
ХитриноКаменяк991 дка (-699)
ШуменЦарев брод501 дка
ХитриноТервел376 дка (-10)
ШуменГрадище358 дка (-398)
ХитриноСтуденица280 дка (+280)
ШуменШумен203 дка (-126)
ХитриноЗвегор177 дка (+17)
ХитриноСливак155 дка (-46)
ШуменВетрище130 дка (-24)
ШуменЛозево116 дка (+46)
ШуменСалманово44 дка (-368)
ШуменИвански41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
АвренКитка442 дка (+442)
Долни чифликГроздьово315 дка (+97)
АвренДобри дол256 дка (+224)
АвренСиндел237 дка (-30)
АвренЦаревци216 дка (+24)
АвренРавна гора211 дка (+121)
ДевняПадина200 дка
АвренТръстиково173 дка (-1)
АвренБолярци159 дка (+45)
АвренПриселци152 дка (+11)
АвренДъбравино94 дка
Долни чифликДолни чифлик48 дка (+13)
АвренКруша27 дка (+27)
АвренБенковски15 дка (+15)
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна358 дка (+73)
Долни чифликПчелник358 дка (+73)
Комасационен фактор: 270 дка 
270 (+270) от 270 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна270 дка (+270)
Долни чифликДолни чифлик270 дка (+270)
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна264 дка
Долни чифликДолни чифлик264 дка
Комасационен фактор: 108 дка 
215 (+215) от 215 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна215 дка (+215)
Долни чифликДолни чифлик108 дка (+108)
Долни чифликБърдарево107 дка (+107)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Долни чифлик обл. Варна Страна Холдинг
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
7620 (+371) от 12 733 дка (+772) 
Варна: 21 Страна: 396
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 2260 дка 
6780 от 6780 дка (-23) 
Варна: 60 Страна: 1180
50
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 832 дка 
6582 (-175) от 6655 дка (-102) 
Варна: 64 Страна: 1213
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 84
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6356 (+683) от 12 746 дка (+848) 
Варна: 20 Страна: 394
40
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1567 дка 
6269 от 6269 дка (-411) 
Варна: 69 Страна: 1299
49
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2057 дка 
6171 от 6171 дка (+9) 
Варна: 71 Страна: 1335
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
5274 (-162) от 8279 дка (+19) 
Варна: 39 Страна: 891
48
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1741 дка 
5223 от 5223 дка (-70) 
Варна: 89 Страна: 1631
46
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
4316 (-256) от 13 686 дка (-283) 
Варна: 113 Страна: 355
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
3093 от 3093 дка (+30) 
Варна: 139 Страна: 2565
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
2959 (+70) от 10 660 дка (+601) 
Варна: 30 Страна: 571
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
2410 от 2410 дка (+261) 
Варна: 166 Страна: 3030
9
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
2134 от 2134 дка (-189) 
Варна: 177 Страна: 3289
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1864 (-509) от 3781 дка (-952) 
Варна: 123 Страна: 2200
33
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1623 (-99) от 2782 дка (-689) 
Варна: 150 Страна: 2783
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 386 дка 
1542 от 1542 дка (+960) 
Варна: 212 Страна: 3989
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 749 дка 
1498 от 1498 дка (+13) 
Варна: 218 Страна: 4047
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
1412 от 1412 дка 
Варна: 223 Страна: 4185
64
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 690 дка 
1379 от 1379 дка (+28) 
Варна: 227 Страна: 4229
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 296 дка 
1333 (+367) от 1482 дка (+422) 
Варна: 219 Страна: 4071
61
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 786 дка 
1167 (+195) от 1571 дка (+207) 
Варна: 208 Страна: 3952
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 84
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 575 дка 
1149 от 1149 дка (-751) 
Варна: 244 Страна: 4667
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 136 дка 
715 (+281) от 949 дка (+515) 
Варна: 260 Страна: 5175
54
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 291 дка 
581 от 581 дка (+118) 
Варна: 307 Страна: 6829
Комасационен фактор: 214 дка 
427 от 427 дка (-38) 
Варна: 343 Страна: 8165
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
363 (+110) от 9890 дка (-1331) 
Варна: 161 Страна: 670
Комасационен фактор: 358 дка 
358 от 358 дка (+73) 
Варна: 366 Страна: 8999
Комасационен фактор: 270 дка 
270 (+270) от 270 дка 
Варна: 412 Страна: 10418
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка 
Варна: 414 Страна: 10520
Комасационен фактор: 108 дка 
215 (+215) от 215 дка 
Варна: 431 Страна: 11382

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Долни чифлик, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Ренти за община Долни чифлик (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Старо Оряхово

Арендатор1819202122
3538384040

Ренти по години за Гроздьово

Арендатор22
45

Ренти по години за Булаир

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бърдарево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Венелин

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Голица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Горен чифлик

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Долни чифлик

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кривини

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Нова Шипка

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ново Оряхово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Пчелник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Рудник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Солник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Шкорпиловци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Юнец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Долни чифлик (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201019
2021.41649316006520
2021.31314244005682
2021.297549001100
202110481467594006520
2022.41865222575976
2022.32641262866000
2022.22483262966000
2022.11942363296720
2022130122191102576720
2023.43609158156600
2023.32837413016000
2023.22692316004883
2023.12550204005976
202328501073016600

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
50
63
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов40
49
73
48
46
42
9
77
33
64
61
54
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
50
63
ЕТ Дъга - 67 - Иван Манолов40
49
73
48
46
42
9
77
33
64
61
54
59

Няма намерени резултати

108 885 дка
82 219 дка
39 560
19 897 (50%)
4.74
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
330 074
439 006
512 556
616 357
73835
8904
94905
101249

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.