Девня обл. Варна

Обща информация
 

Девня

 
 
3
 
41 716 
 
29
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Девня
Средни оценки
 
 
44
 
50

Арендатори в община Девня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8364 дка (+360)
ДевняДевня8139 дка (+214)
СуворовоБаново175 дка (+166)
ВетриноНеофит Рилски50 дка (-20)
76
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6212 дка (-197)
ДевняДевня6212 дка (-197)
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
4037 (-212) от 4186 дка (-63) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4186 дка (-63)
ДевняКипра4031 дка (-218)
СуворовоЧернево149 дка (+149)
ДевняДевня6 дка (+6)
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
ДевняПадина3636 дка (-3)
АвренРавна гора2701 дка (-59)
АвренБолярци2369 дка (-161)
АвренКитка1794 дка (-142)
АвренСадово1562 дка
АвренКазашка река767 дка (+45)
АвренАврен117 дка (-5)
АвренДобри дол112 дка
АвренПриселци43 дка
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2690 дка (-70)
ДевняДевня2690 дка (-70)
25
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
2677 (+329) от 2785 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2785 дка (+112)
ДевняКипра2629 дка (+281)
СуворовоЧернево108 дка (-217)
ДевняДевня48 дка (+48)
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2672 дка (-74)
ДевняПадина2672 дка (-74)
74
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2160 (-106) от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (+59)
ДевняДевня2036 дка (-56)
СуворовоЧернево182 дка (+37)
ДевняКипра98 дка (-49)
ВетриноНеофит Рилски90 дка (+90)
ПровадияПетров дол75 дка
АвренЦаревци38 дка (+38)
ДевняПадина26 дка (-1)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1597 дка (-42)
ДевняДевня1597 дка (-42)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+1357)
ДевняДевня1522 дка (+268)
ПровадияВенчан1465 дка (+4)
ВетриноНеофит Рилски1056 дка (+1056)
ПровадияЗлатина934 дка (+32)
ВетриноБелоградец307 дка (+33)
ВетриноВетрино177 дка (+54)
ПровадияСтароселец138 дка (+14)
ПровадияПетров дол68 дка (-104)
ПровадияПровадия33 дка
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1236 дка (-260)
ДевняПадина1236 дка (-260)
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
ВетриноНеофит Рилски6761 дка (+343)
ДевняДевня1061 дка (-322)
ВетриноВетрино243 дка (-30)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
896 от 896 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна896 дка (+114)
ДевняДевня673 дка (+78)
ДевняКипра170 дка (-17)
ДевняПадина53 дка (+53)
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна518 дка
ДевняДевня518 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3204 дка (-714)
АвренТръстиково1425 дка (-130)
АвренСиндел1268 дка (-374)
ДевняПадина511 дка (-210)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
АвренСиндел830 дка (+31)
ДевняПадина358 дка (-7)
АвренТръстиково276 дка (+27)
ПровадияЖитница275 дка (+21)
АвренЦаревци189 дка (-25)
АвренАврен130 дка (-5)
БелославРазделна81 дка (+9)
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна357 дка
ДевняПадина357 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна513 дка (-194)
ДевняПадина267 дка (-182)
АвренТръстиково123 дка (-12)
ПровадияМанастир123 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
ШуменДибич1477 дка (-55)
ХитриноВърбак1284 дка (-481)
ШуменМараш1212 дка (-417)
ХитриноКаменяк991 дка (-699)
ШуменЦарев брод501 дка
ХитриноТервел376 дка (-10)
ШуменГрадище358 дка (-398)
ХитриноСтуденица280 дка (+280)
ШуменШумен203 дка (-126)
ХитриноЗвегор177 дка (+17)
ХитриноСливак155 дка (-46)
ШуменВетрище130 дка (-24)
ШуменЛозево116 дка (+46)
ШуменСалманово44 дка (-368)
ШуменИвански41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
АвренКитка442 дка (+442)
Долни чифликГроздьово315 дка (+97)
АвренДобри дол256 дка (+224)
АвренСиндел237 дка (-30)
АвренЦаревци216 дка (+24)
АвренРавна гора211 дка (+121)
ДевняПадина200 дка
АвренТръстиково173 дка (-1)
АвренБолярци159 дка (+45)
АвренПриселци152 дка (+11)
АвренДъбравино94 дка
Долни чифликДолни чифлик48 дка (+13)
АвренКруша27 дка (+27)
АвренБенковски15 дка (+15)
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна199 дка (+2)
ДевняДевня199 дка (+2)
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна191 дка (-59)
ДевняДевня174 дка
ВетриноНеофит Рилски17 дка (-59)
34
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
149 (-36) от 7856 дка (-483) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7856 дка (-483)
СуворовоЧернево7707 дка (-447)
ДевняКипра149 дка (-36)
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна133 дка (-9)
ДевняДевня133 дка (-9)
Комасационен фактор: 130 дка 
130 (+130) от 130 дка (+52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна130 дка (+130)
ДевняПадина130 дка (+130)
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна129 дка (-8)
ДевняДевня129 дка (-8)
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 (+92) от 1572 дка (+59) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1572 дка (+59)
АвренТръстиково1419 дка (-33)
ДевняПадина92 дка (+92)
АвренСиндел61 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 528 дка 
89 (-1) от 1585 дка (+187) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1585 дка (+187)
СуворовоЧернево1348 дка (+40)
СуворовоПросечен148 дка (+148)
ДевняКипра89 дка (-1)
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 (+35) от 790 дка (+125) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна790 дка (+125)
ПровадияМанастир469 дка (+30)
ПровадияЖитница226 дка
ДевняПадина35 дка (+35)
ПровадияДобрина35 дка (+35)
ПровадияСтароселец25 дка (+25)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Девня обл. Варна Страна Холдинг
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
Варна: 38 Страна: 878
76
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
Варна: 70 Страна: 1321
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
4037 (-212) от 4186 дка (-63) 
Варна: 117 Страна: 2032
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
Варна: 19 Страна: 382
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
Варна: 153 Страна: 2843
25
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
2677 (+329) от 2785 дка (+112) 
Варна: 149 Страна: 2780
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
Варна: 155 Страна: 2850
74
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2160 (-106) от 2545 дка (+59) 
Варна: 160 Страна: 2927
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
Варна: 204 Страна: 3918
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
Варна: 81 Страна: 1482
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
Варна: 236 Страна: 4486
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
Варна: 41 Страна: 930
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
896 от 896 дка (+114) 
Варна: 267 Страна: 5332
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
Варна: 321 Страна: 7318
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
Варна: 136 Страна: 2501
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
Варна: 176 Страна: 3283
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
Варна: 367 Страна: 9012
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
Варна: 323 Страна: 7357
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
Варна: 161 Страна: 670
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
Варна: 443 Страна: 11664
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
Варна: 448 Страна: 11821
34
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
149 (-36) от 7856 дка (-483) 
Варна: 45 Страна: 959
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
Варна: 482 Страна: 12914
Комасационен фактор: 130 дка 
130 (+130) от 130 дка (+52) 
Варна: 484 Страна: 12973
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
Варна: 485 Страна: 12986
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 (+92) от 1572 дка (+59) 
Варна: 207 Страна: 3949
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 528 дка 
89 (-1) от 1585 дка (+187) 
Варна: 206 Страна: 3933
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 (+35) от 790 дка (+125) 
Варна: 278 Страна: 5732
0 от 0 дка (+31)
Варна: 594 Страна: 14708

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Девня, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Ренти за община Девня (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Девня

Арендатор20
30

Ренти по години за Падина

Арендатор22
50

Ренти по години за Кипра

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Девня (2022)

3
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41551104553000
2021.32833214994167
2021.21267311001400
20211665154554167
2022.43167320005000
2022.333921020005999
2022.22880514005000
2022.1323089195114
20223217269195999
2023.42291162835000
2023.332751315005000
2023.23223915005000
2023.13875420006500
20232946422836500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
76
20
Био Елит Енерджи ООД61
25
74
43
58
29
59
59
34
24
17

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
76
20
Био Елит Енерджи ООД61
25
74
43
58
29
59
59
34
24
17

Няма намерени резултати

39 370 дка
41 716 дка
17 670
7004 (40%)
4.5
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2928
38233
410 417
516 058
6621
756
82583
9125
10350

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.