Вълчи дол обл. Варна

Обща информация
 

Вълчи дол

 
 
22
 
300 698
 
161
Обяви за земеделска земя във Вълчи дол
Средни оценки
 
 
56
 
50

Арендатори в община Вълчи дол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 354 дка (-149)
Вълчи дол19 205 дка (-136)
Вълчи дол149 дка (-13)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
18 981 (-2078) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна14 158 дка (-49)
Вълчи дол11 890 дка (-48)
Вълчи дол1497 дка (-1)
Вълчи дол771 дка
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 225 дка (+11)
Вълчи долМетличина11 620 дка
Вълчи долКараманите605 дка (+11)
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 (+76) от 11 348 дка (+234) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна11 348 дка (+76)
Вълчи дол7316 дка (+97)
Вълчи дол2068 дка (+42)
Вълчи дол1031 дка (-38)
Вълчи дол775 дка (-25)
Вълчи дол158 дка
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 383 дка (-484)
Вълчи дол9385 дка (-470)
Вълчи дол793 дка (-53)
Вълчи дол111 дка (-5)
Вълчи дол94 дка (+44)
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 271 дка (+37)
Вълчи дол9532 дка (-5)
Вълчи дол466 дка (+51)
Вълчи дол147 дка (-10)
Вълчи дол65 дка (+1)
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол9 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
9833 от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи дол7879 дка (-574)
Вълчи дол1563 дка (-10)
Ветрино334 дка
Вълчи дол206 дка (+1)
Вълчи дол185 дка (-5)
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
8977 (-16) от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи дол7524 дка (-56)
Вълчи дол1395 дка (+40)
Ветрино76 дка (-1)
Вълчи дол58 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
8532 (+160) от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+160)
Вълчи дол3339 дка (+7)
Вълчи дол2207 дка (+66)
Вълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи дол658 дка (+3)
Вълчи дол281 дка
Вълчи дол42 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
8483 (+28) от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+41)
Вълчи дол4452 дка (-75)
Вълчи дол3910 дка (+103)
Суворово232 дка (+13)
Вълчи дол121 дка
Ветрино109 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
8432 от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6951 (-26) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
6877 от 6877 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6877 дка
Вълчи дол5380 дка
Вълчи дол1351 дка
Вълчи дол146 дка
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
6757 от 6757 дка (+85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6757 дка (+85)
Вълчи дол5394 дка (+46)
Вълчи дол757 дка (+37)
Вълчи дол377 дка (+1)
Вълчи дол229 дка (+1)
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
5784 от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1843 дка 
5528 от 5528 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5528 дка
Вълчи дол4053 дка
Вълчи дол1329 дка
Вълчи дол146 дка
67
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
4655 от 4655 дка (-3) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4655 дка (-3)
Вълчи дол1600 дка
Вълчи дол1515 дка (+33)
Вълчи дол1438 дка (-36)
Вълчи дол102 дка
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
4643 от 4643 дка (+74) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4643 дка (+74)
Вълчи дол2251 дка (+74)
Вълчи дол1482 дка
Вълчи дол836 дка
Вълчи дол74 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1478 дка 
4434 от 4434 дка (+66) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4434 дка (+66)
Вълчи дол3310 дка (+65)
Вълчи дол690 дка
Вълчи дол434 дка (+1)
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
4319 от 4319 дка (+468) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4319 дка (+468)
Вълчи дол2774 дка (+432)
Вълчи дол1022 дка (+35)
Вълчи дол355 дка (+1)
Вълчи дол168 дка
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
4258 (+7) от 6660 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6660 дка (-7)
Вълчи дол2413 дка (+7)
Аксаково2179 дка (-14)
Вълчи дол1358 дка
Вълчи дол487 дка
Аксаково134 дка
Аксаково89 дка
63
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
4043 (-783) от 4393 дка (-741) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4393 дка (-741)
Вълчи дол2916 дка (-219)
Вълчи дол751 дка (-600)
Аксаково350 дка (+42)
Вълчи дол188 дка (-6)
Вълчи дол188 дка (+42)
58
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
3892 (+14) от 4957 дка (-38) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4957 дка (-38)
Вълчи дол2187 дка (-5)
Вълчи дол1705 дка (+19)
Аксаково1065 дка (-52)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
3830 от 3830 дка (-204) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3830 дка (-204)
Вълчи дол1645 дка (-63)
Вълчи дол1257 дка (-141)
Вълчи дол686 дка
Вълчи дол242 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
3616 (-252) от 13 603 дка (+1434) 
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-580)
Добрич-селска1367 дка (+82)
Добрич-селска1125 дка (-359)
Тервел657 дка
Добрич-селска652 дка (+1)
Добрич-селска580 дка (-239)
Добрич-селска445 дка (+374)
Добрич-селска306 дка (-232)
Добрич-селска204 дка (-29)
Генерал Тошево196 дка
Добрич-селска186 дка
Добрич-селска144 дка (-87)
Тервел110 дка
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска57 дка (+1)
Генерал Тошево52 дка
Добрич-селска49 дка
Добрич-селска46 дка (-1)
Добрич-селска41 дка
Добрич-селска26 дка
Добрич-селска19 дка
Добрич-селска7 дка
Добрич-селска6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2)
Никола Козлево1453 дка (+2)
Нови пазар1258 дка
Нови пазар926 дка
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи дол1578 дка (-223)
Вълчи дол984 дка (-2)
Вълчи дол694 дка (+1)
Вълчи дол151 дка (-29)
Вълчи дол121 дка (+1)
Вълчи дол88 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3580 (-13) от 4379 дка (-1264) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4379 дка (-1484)
Вълчи дол1797 дка (-1)
Вълчи дол1783 дка (-12)
Аврен296 дка (-1471)
Аврен283 дка
Варна220 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3542 (-2) от 8045 дка (+1686) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8045 дка (+1686)
Аврен3754 дка (+1483)
Вълчи дол1919 дка (-46)
Вълчи дол782 дка (+2)
Вълчи дол731 дка (+3)
Аврен281 дка (+222)
Варна248 дка (-17)
Варна220 дка
Вълчи дол110 дка (+39)
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
3179 (-53) от 3179 дка (-15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3179 дка (-53)
Вълчи дол2797 дка (-19)
Вълчи дол344 дка (-34)
Вълчи дол38 дка
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
3162 (+56) от 10 566 дка (-252) 
33 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6637 дка (-467)
Добрич-селска884 дка
Шабла739 дка (-49)
Добрич-селска697 дка (-133)
Шабла568 дка
Добрич-селска493 дка (+16)
Добрич-селска374 дка
Добрич-селска322 дка
Шабла262 дка
Добрич-селска244 дка (+28)
Добрич-селска223 дка (-28)
Тервел217 дка (+84)
Тервел174 дка
Добрич-селска173 дка (-16)
Каварна144 дка
Тервел136 дка (-36)
Генерал Тошево133 дка
Добрич-селска130 дка
Добрич-селска113 дка
Добрич-селска106 дка
Добрич-селска95 дка (-5)
Добрич-селска94 дка
Тервел77 дка (-190)
Генерал Тошево61 дка
Добрич-селска59 дка
Добрич-селска52 дка (-28)
Тервел40 дка
Тервел27 дка (-110)
Област: Варна3162 дка (+56)
Вълчи дол2370 дка (-55)
Вълчи дол669 дка (+111)
Вълчи дол79 дка
Вълчи дол44 дка
Област: Шумен767 дка (-11)
Каолиново620 дка
Никола Козлево147 дка (-11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
Варна: 6 Страна: 157
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
18 981 (-2078) от 77 546 дка (-3279) 
Варна: 1 Страна: 8
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
Варна: 15 Страна: 323
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
Варна: 22 Страна: 428
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 (+76) от 11 348 дка (+234) 
Варна: 24 Страна: 506
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
Варна: 25 Страна: 594
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
Варна: 26 Страна: 605
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
9833 от 10 167 дка (-588) 
Варна: 27 Страна: 617
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
8977 (-16) от 9053 дка (-17) 
Варна: 32 Страна: 769
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
8532 (+160) от 8532 дка (+202) 
Варна: 35 Страна: 838
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
8483 (+28) от 8824 дка (+162) 
Варна: 33 Страна: 793
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
8432 от 8500 дка (+187) 
Варна: 36 Страна: 842
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6951 (-26) от 13 274 дка (+35) 
Варна: 17 Страна: 371
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
6877 от 6877 дка 
Варна: 57 Страна: 1158
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
6757 от 6757 дка (+85) 
Варна: 61 Страна: 1182
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
5784 от 6391 дка (-748) 
Варна: 67 Страна: 1266
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1843 дка 
5528 от 5528 дка 
Варна: 84 Страна: 1516
67
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
4655 от 4655 дка (-3) 
Варна: 99 Страна: 1829
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
4643 от 4643 дка (+74) 
Варна: 100 Страна: 1834
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1478 дка 
4434 от 4434 дка (+66) 
Варна: 108 Страна: 1919
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
4319 от 4319 дка (+468) 
Варна: 112 Страна: 1965
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
4258 (+7) от 6660 дка (-7) 
Варна: 63 Страна: 1205
63
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
4043 (-783) от 4393 дка (-741) 
Варна: 109 Страна: 1931
58
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
3892 (+14) от 4957 дка (-38) 
Варна: 93 Страна: 1715
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
3830 от 3830 дка (-204) 
Варна: 121 Страна: 2159
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
3616 (-252) от 13 603 дка (+1434) 
Варна: 125 Страна: 355
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3580 (-13) от 4379 дка (-1264) 
Варна: 110 Страна: 1937
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3542 (-2) от 8045 дка (+1686) 
Варна: 42 Страна: 925
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
3179 (-53) от 3179 дка (-15) 
Варна: 137 Страна: 2500
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
3162 (+56) от 10 566 дка (-252) 
Варна: 138 Страна: 578

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

22
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201328
2021.42045216004000
2021.320092510002950
2021.220421217002800
20212029586004000
2022.43482386255200
2022.33064385995000
2022.23077336255900
2022.12470435005000
202230031525005900
2023.12809174005000
20232809174005000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
43
60
51
ЗК Съгласие - с. Метличина62
29
21
46
57
40
39
59
52
53
52
74
67
44
63
58
72
42
68
75

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
43
60
51
ЗК Съгласие - с. Метличина62
29
21
46
57
40
39
59
52
53
52
74
67
44
63
58
72
42
68
75

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Вълчи дол (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.