Вълчи дол обл. Варна

Обща информация
 

Вълчи дол

 
 
22
 
300 698 
 
161
 
3.15 / 90%
 
Обяви за земеделска земя във Вълчи дол
Средни оценки
 
 
56
 
50

Арендатори в община Вълчи дол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 354 дка (-149)
Вълчи долБрестак19 205 дка (-136)
Вълчи долМихалич149 дка (-13)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
18 981 (-2078) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи долВойводино13 986 дка (-52)
АксаковоКлиментово10 016 дка (-7)
АксаковоВодица7104 дка (-316)
СуворовоЧернево6620 дка (+78)
Вълчи долЩипско4757 дка (-2092)
СуворовоСуворово2670 дка (+99)
СуворовоДръндар1784 дка (-375)
Вълчи долВълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
ЛозницаГороцвет8473 дка (+736)
РазградРазград5438 дка (+53)
Цар КалоянКостанденец1775 дка (-86)
РазградПороище1416 дка (-2)
Цар КалоянЦар Калоян1326 дка (-568)
ЛозницаКаменар953 дка (-410)
РазградДряновец645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики ПреславКочово4836 дка (-183)
ШуменВасил Друмев3496 дка (-324)
Велики ПреславОсмар1451 дка (+46)
Велики ПреславТроица562 дка (+52)
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна14 158 дка (-49)
Вълчи долГенерал Киселово11 890 дка (-48)
Вълчи долОборище1497 дка (-1)
Вълчи долБояна771 дка
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 225 дка (+11)
Вълчи долМетличина11 620 дка
Вълчи долКараманите605 дка (+11)
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 от 11 348 дка (+234) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна11 348 дка (+234)
Вълчи долСтефан Караджа7316 дка (+97)
Вълчи долИзворник2068 дка (+42)
Вълчи долРадан войвода1031 дка (-38)
Вълчи долГенерал Колево775 дка (-25)
Вълчи долЧервенци158 дка (+158)
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 383 дка (-484)
Вълчи долЧервенци9385 дка (-470)
Вълчи долРадан войвода793 дка (-53)
Вълчи долГенерал Колево111 дка (-5)
Вълчи долСтефан Караджа94 дка (+44)
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 271 дка (+37)
Вълчи долКараманите9532 дка (-5)
Вълчи долЧервенци466 дка (+51)
Вълчи долИзворник147 дка (-10)
Вълчи долКалоян65 дка (+1)
Вълчи долСтефан Караджа52 дка
Вълчи долЕсеница9 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
9833 от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи долДобротич7879 дка (-574)
Вълчи долЕсеница1563 дка (-10)
ВетриноМомчилово334 дка
Вълчи долМихалич206 дка (+1)
Вълчи долКалоян185 дка (-5)
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
8977 (-16) от 9053 дка (-17) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9053 дка (-17)
Вълчи долКалоян7524 дка (-56)
Вълчи долЕсеница1395 дка (+40)
ВетриноДоброплодно76 дка (-1)
Вълчи долМихалич58 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
40
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
8532 от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+202)
Вълчи долКракра3339 дка (+7)
Вълчи долЩипско2207 дка (+66)
Вълчи долВълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи долИскър658 дка (+3)
Вълчи долМихалич281 дка
Вълчи долГенерал Киселово42 дка (+42)
59
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
8483 (+149) от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+162)
Вълчи долЩипско4452 дка (-75)
Вълчи долИскър3910 дка (+103)
СуворовоСуворово232 дка (+13)
Вълчи долВълчи дол121 дка (+121)
ВетриноВетрино109 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
8432 от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи долКракра3021 дка (+57)
Вълчи долВълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи долЩипско2004 дка (+84)
Вълчи долИскър651 дка (-9)
Вълчи долМихалич596 дка (-13)
Вълчи долБрестак116 дка
СуворовоСуворово68 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6951 (+26) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи долМихалич4588 дка (-63)
ВетриноМомчилово4463 дка (-52)
ВетриноВетрино1603 дка (+12)
Вълчи долЩипско1357 дка (+35)
Вълчи долИскър657 дка (+1)
Вълчи долКракра164 дка
ВетриноДоброплодно138 дка (+49)
Вълчи долЕсеница133 дка (+1)
ВетриноСредно село119 дка
Вълчи долВълчи дол37 дка (+37)
Вълчи долКалоян15 дка (+15)
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
6877 от 6877 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6877 дка
Вълчи долСтефан Караджа5380 дка
Вълчи долГенерал Колево1351 дка
Вълчи долИзворник146 дка
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
6757 от 6757 дка (+85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6757 дка (+85)
Вълчи долМихалич5394 дка (+46)
Вълчи долИскър757 дка (+37)
Вълчи долКракра377 дка (+1)
Вълчи долЩипско229 дка (+1)
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
5784 от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи долДобротич3366 дка (-716)
Вълчи долЕсеница829 дка (-4)
Вълчи долКалоян720 дка (+7)
Вълчи долИскър548 дка (-8)
Вълчи долИзворник321 дка (-27)
ВетриноСредно село251 дка
ВетриноДоброплодно198 дка
ВетриноВетрино158 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1843 дка 
5528 (+5528) от 5528 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5528 дка (+5528)
Вълчи долСтефан Караджа4053 дка (+4053)
Вълчи долГенерал Колево1329 дка (+1329)
Вълчи долИзворник146 дка (+146)
68
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
4655 от 4655 дка (-3) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4655 дка (-3)
Вълчи долСтефан Караджа1600 дка
Вълчи долГенерал Колево1515 дка (+33)
Вълчи долРадан войвода1438 дка (-36)
Вълчи долКараманите102 дка
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
4643 от 4643 дка (+74) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4643 дка (+74)
Вълчи долЧервенци2251 дка (+74)
Вълчи долКараманите1482 дка
Вълчи долРадан войвода836 дка
Вълчи долСтефан Караджа74 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1478 дка 
4434 от 4434 дка (+66) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4434 дка (+66)
Вълчи долГенерал Колево3310 дка (+65)
Вълчи долЧервенци690 дка
Вълчи долРадан войвода434 дка (+1)
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
4319 от 4319 дка (+468) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4319 дка (+468)
Вълчи долЧервенци2774 дка (+432)
Вълчи долКараманите1022 дка (+35)
Вълчи долМетличина355 дка (+1)
Вълчи долСтефан Караджа168 дка
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
4258 (+7) от 6660 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6660 дка (-7)
Вълчи долБояна2413 дка (+7)
АксаковоБотево2179 дка (-14)
Вълчи долОборище1358 дка
Вълчи долГенерал Киселово487 дка
АксаковоРадево134 дка
АксаковоЗасмяно89 дка
63
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
4043 (-783) от 4393 дка (-741) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4393 дка (-741)
Вълчи долБояна2916 дка (-219)
Вълчи долОборище751 дка (-600)
АксаковоБотево350 дка (+42)
Вълчи долГенерал Киселово188 дка (-6)
Вълчи долВойводино188 дка (+42)
58
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
3892 (+14) от 4957 дка (-38) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4957 дка (-38)
Вълчи долБояна2187 дка (-5)
Вълчи долОборище1705 дка (+19)
АксаковоБотево1065 дка (-52)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
3830 от 3830 дка (-204) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3830 дка (-204)
Вълчи долВълчи дол1645 дка (-63)
Вълчи долЩипско1257 дка (-141)
Вълчи долВойводино686 дка
Вълчи долИскър242 дка
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
3616 (-252) от 13 603 дка (+1434) 
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-470)
Добрич-селскаСмолница1367 дка (+82)
Добрич-селскаМиладиновци1125 дка (-359)
ТервелОрляк657 дка
Добрич-селскаХитово652 дка (+1)
Добрич-селскаКрагулево580 дка (-239)
Добрич-селскаСамуилово445 дка (+374)
Добрич-селскаЧерна306 дка (-232)
Добрич-селскаМалка Смолница204 дка (-29)
Генерал ТошевоСираково196 дка
Добрич-селскаВоднянци186 дка
Добрич-селскаПолковник Иваново144 дка (-87)
ТервелВойниково110 дка (+110)
Добрич-селскаРосеново75 дка
Добрич-селскаЖитница57 дка (+1)
Генерал ТошевоСпасово52 дка
Добрич-селскаЛовчанци49 дка
Добрич-селскаТянево46 дка (-1)
Добрич-селскаМедово41 дка
Добрич-селскаЗлатия26 дка
Добрич-селскаВладимирово19 дка
Добрич-селскаЛомница7 дка
Добрич-селскаКозлодуйци6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2186)
Никола КозлевоВекилски1453 дка (+2)
Нови пазарПамукчии1258 дка (+1258)
Нови пазарСтоян Михайловски926 дка (+926)
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи долИзворник1578 дка (-223)
Вълчи долГенерал Колево984 дка (-2)
Вълчи долКалоян694 дка (+1)
Вълчи долЕсеница151 дка (-29)
Вълчи долСтрахил121 дка (+1)
Вълчи долЧервенци88 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3580 (-13) от 4379 дка (-1264) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4379 дка (-1264)
Вълчи долРадан войвода1797 дка (-1)
Вълчи долГенерал Колево1783 дка (-12)
АвренБлизнаци296 дка (-1471)
АвренПриселци283 дка
ВарнаКонстантиново220 дка (+220)
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3542 (-2) от 8045 дка (+1686) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8045 дка (+1686)
АвренБлизнаци3754 дка (+1483)
Вълчи долЧервенци1919 дка (-46)
Вълчи долСтефан Караджа782 дка (+2)
Вълчи долКараманите731 дка (+3)
АвренПриселци281 дка (+222)
ВарнаЗвездица248 дка (-17)
ВарнаКонстантиново220 дка
Вълчи долРадан войвода110 дка (+39)
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
3179 от 3179 дка (-15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3179 дка (-15)
Вълчи долЧервенци2797 дка (-19)
Вълчи долКараманите344 дка (-34)
Вълчи долГенерал Колево38 дка (+38)
75
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
3162 (+56) от 10 566 дка (-252) 
33 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6637 дка (-297)
Добрич-селскаОрлова Могила884 дка
ШаблаГраничар739 дка (-49)
Добрич-селскаФелдфебел Денково697 дка (-133)
ШаблаСтаевци568 дка
Добрич-селскаВратарите493 дка (+16)
Добрич-селскаСамуилово374 дка
Добрич-селскаКрагулево322 дка
ШаблаДуранкулак262 дка
Добрич-селскаВедрина244 дка (+28)
Добрич-селскаБдинци223 дка (-28)
ТервелВойниково217 дка (+84)
ТервелПопгруево174 дка
Добрич-селскаХитово173 дка (-16)
КаварнаНейково144 дка
ТервелТервел136 дка (-36)
Генерал ТошевоАлександър Стамболийски133 дка
Добрич-селскаЧерна130 дка (+130)
Добрич-селскаЖитница113 дка
Добрич-селскаТянево106 дка
Добрич-селскаДряновец95 дка (-5)
Добрич-селскаДолина94 дка
ТервелПолковник Савово77 дка (-190)
Генерал ТошевоБежаново61 дка
Добрич-селскаПодслон59 дка
Добрич-селскаВоднянци52 дка (-28)
ТервелЧестименско40 дка (+40)
ТервелБонево27 дка (-110)
Област: Варна3162 дка (+56)
Вълчи долРадан войвода2370 дка (-55)
Вълчи долГенерал Колево669 дка (+111)
Вълчи долСтрахил79 дка
Вълчи долЕсеница44 дка
Област: Шумен767 дка (-11)
КаолиновоЛиси връх620 дка
Никола КозлевоПет Могили147 дка (-11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
Варна: 6 Страна: 155
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
18 981 (-2078) от 77 546 дка (-3279) 
Варна: 1 Страна: 8
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
Варна: 15 Страна: 324
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
Варна: 22 Страна: 429
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 от 11 348 дка (+234) 
Варна: 24 Страна: 505
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
Варна: 25 Страна: 599
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
Варна: 26 Страна: 611
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
9833 от 10 167 дка (-588) 
Варна: 27 Страна: 623
40
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2263 дка 
8977 (-16) от 9053 дка (-17) 
Варна: 32 Страна: 776
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 68
40
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
8532 от 8532 дка (+202) 
Варна: 35 Страна: 847
59
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
8483 (+149) от 8824 дка (+162) 
Варна: 33 Страна: 801
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 68
52
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
8432 от 8500 дка (+187) 
Варна: 36 Страна: 851
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6951 (+26) от 13 274 дка (+35) 
Варна: 17 Страна: 372
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2292 дка 
6877 от 6877 дка 
Варна: 57 Страна: 1163
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
6757 от 6757 дка (+85) 
Варна: 61 Страна: 1186
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
5784 от 6391 дка (-748) 
Варна: 67 Страна: 1271
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1843 дка 
5528 (+5528) от 5528 дка 
Варна: 84 Страна: 1528
68
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1164 дка 
4655 от 4655 дка (-3) 
Варна: 99 Страна: 1842
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1161 дка 
4643 от 4643 дка (+74) 
Варна: 100 Страна: 1848
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1478 дка 
4434 от 4434 дка (+66) 
Варна: 108 Страна: 1932
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
4319 от 4319 дка (+468) 
Варна: 112 Страна: 1981
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
4258 (+7) от 6660 дка (-7) 
Варна: 63 Страна: 1211
63
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
4043 (-783) от 4393 дка (-741) 
Варна: 109 Страна: 1945
58
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
3892 (+14) от 4957 дка (-38) 
Варна: 93 Страна: 1729
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
3830 от 3830 дка (-204) 
Варна: 121 Страна: 2172
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
3616 (-252) от 13 603 дка (+1434) 
Варна: 125 Страна: 357
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3580 (-13) от 4379 дка (-1264) 
Варна: 110 Страна: 1951
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
3542 (-2) от 8045 дка (+1686) 
Варна: 42 Страна: 934
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
3179 от 3179 дка (-15) 
Варна: 137 Страна: 2515
75
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
3162 (+56) от 10 566 дка (-252) 
Варна: 138 Страна: 581

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Ренти за община Вълчи дол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Войводино

Арендатор1819202122
6060407090

Ренти по години за Метличина

Арендатор202122
ЗК Съгласие - с. Метличина70120120

Ренти по години за Караманите

Арендатор22
ЗК Съгласие - с. Метличина120
120

Ренти по години за Михалич

Арендатор1920
60
95

Ренти по години за Стефан Караджа

Арендатор2021
60100

Ренти по години за Червенци

Арендатор2122
120
120

Ренти по години за Бояна

Арендатор22
125

Ренти по години за Брестак

Арендатор19
80

Ренти по години за Искър

Арендатор22
91

Ренти по години за Вълчи дол

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Генерал Киселово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Генерал Колево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Добротич

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Есеница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Звънец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Изворник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Калоян

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кракра

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Оборище

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Радан войвода

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Страхил

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Щипско

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

22
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201328
2021.42045216004000
2021.320092510002950
2021.220421217002800
202117882029586004000
2022.43482386255200
2022.33064385995000
2022.23077336255900
2022.12470435005000
2022238630031525005900
2023.438854113335300
2023.33725764005200
2023.23618454005200
2023.13252384005000
202336442004005300

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Съгласие - с. Метличина
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
43
60
51
ЗК Съгласие - с. Метличина62
29
21
46
57
40
40
59
52
53
52
74
68
44
63
58
73
42
68
75

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
43
60
51
ЗК Съгласие - с. Метличина62
29
21
46
57
40
40
59
52
53
52
74
68
44
63
58
73
42
68
75

Няма намерени резултати

325 376 дка
300 698 дка
54 827
34 864 (64%)
3.19
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
250 762
3223 883
439 124
55670
63069
71274
8443
9771
10377

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.