Ветрино обл. Варна

Обща информация
 

Ветрино

 
 
10
 
164 756 
 
81
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя във Ветрино
Средни оценки
 
 
55
 
50

Арендатори в община Ветрино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
22 311 (+39) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
ВетриноМлада гвардия15 605 дка (+56)
ВетриноБелоградец4198 дка (-9)
ВетриноНеофит Рилски2442 дка (-8)
ПровадияВенчан2390 дка (+25)
ПровадияНеново446 дка
ПровадияСтароселец186 дка (-7)
ВетриноЯгнило66 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
СмядовоСмядово12 066 дка (+3646)
СмядовоЯнково7001 дка (+4058)
Велики ПреславВелики Преслав3380 дка (+360)
Велики ПреславМостич296 дка
СмядовоБял бряг281 дка (-1)
СмядовоКълново34 дка (+34)
СмядовоЖелъд28 дка (+2)
СмядовоНово Янково10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
ВетриноБелоградец13 927 дка (+5650)
ВетриноЯгнило4159 дка (+902)
ВетриноВетрино1907 дка (+43)
ВетриноМлада гвардия508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
ПоповоЛомци5200 дка (-94)
ПоповоСветлен989 дка (-7)
ТърговищеМиладиновци751 дка (+7)
ПоповоЕленово732 дка (-16)
ПоповоСадина394 дка
ТърговищеТърговище37 дка
ТърговищеМаково32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
РазградОсенец6165 дка (+68)
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
ВетриноВетрино15 455 дка (+372)
ВетриноБелоградец934 дка (+65)
ВетриноНеофит Рилски922 дка (+49)
ВетриноДоброплодно193 дка (+107)
ВетриноСредно село70 дка
ВетриноМомчилово24 дка
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9244 (-1) от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+54)
ВетриноНеофит Рилски9129 дка (+16)
ПровадияПетров дол368 дка (+23)
ВетриноВетрино115 дка (-17)
ПровадияСтароселец32 дка (+32)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
7470 от 7470 дка (-5579) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7470 дка (-5579)
ВетриноДоброплодно5760 дка (+317)
ВетриноБелоградец1710 дка (-5896)
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
7367 от 7367 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7367 дка (-53)
ВетриноВетрино4080 дка (-14)
ВетриноСредно село3287 дка (-39)
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
7004 (+313) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
ВетриноНеофит Рилски6761 дка (+343)
ДевняДевня1061 дка (-322)
ВетриноВетрино243 дка (-30)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6323 (+9) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи долМихалич4588 дка (-63)
ВетриноМомчилово4463 дка (-52)
ВетриноВетрино1603 дка (+12)
Вълчи долЩипско1357 дка (+35)
Вълчи долИскър657 дка (+1)
Вълчи долКракра164 дка
ВетриноДоброплодно138 дка (+49)
Вълчи долЕсеница133 дка (+1)
ВетриноСредно село119 дка
Вълчи долВълчи дол37 дка (+37)
Вълчи долКалоян15 дка (+15)
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5918 дка (-1248)
ВетриноНевша5918 дка (-1248)
Област: Шумен213 дка (-17)
Нови пазарЗайчино ореше213 дка (-17)
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
5723 от 5723 дка (-88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5723 дка (-88)
ВетриноВетрино3080 дка (-43)
ВетриноМомчилово2409 дка (-45)
ВетриноНеофит Рилски234 дка
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4603 дка (+276)
ВетриноНевша4603 дка (+276)
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4586 (-15) от 4655 дка (-8) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4586 дка (-15)
ВетриноЯгнило4231 дка (-89)
ВетриноБелоградец355 дка (+74)
Област: Шумен69 дка (+7)
Нови пазарСечище69 дка (+7)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
ПровадияДобрина11 603 дка (+30)
ПровадияМанастир4855 дка (-95)
ПровадияЗлатина4484 дка (+11)
ВетриноВетрино4356 дка (+230)
ПровадияПетров дол1425 дка (-12)
ПровадияЖитница335 дка
ПровадияНеново132 дка
ПровадияПровадия19 дка (-197)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 (+3529) от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
ВетовоПисанец5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар КалоянКостанденец2398 дка (-119)
Цар КалоянЦар Калоян1597 дка (+73)
РазградОсенец946 дка (-44)
РазградДряновец413 дка (+77)
РазградРаковски112 дка (-19)
РазградБлагоево51 дка
Област: Варна3529 дка (+3529)
ВетриноНевша3529 дка (+3529)
Област: Шумен2055 дка (+2055)
СмядовоЯнково2055 дка (+2055)
Област: Търговище507 дка
ПоповоЗараево287 дка
ТърговищеТърговище91 дка
ПоповоКозица80 дка
ТърговищеРуец49 дка
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
3247 от 3470 дка (+203) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3470 дка (+203)
ВетриноДоброплодно2593 дка (+204)
ВетриноВетрино535 дка (-1)
Вълчи долЕсеница223 дка
ВетриноМомчилово119 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2674 (-312) от 4467 дка (+1481) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2674 дка (-312)
ВетриноБелоградец2575 дка (-312)
ВетриноЯгнило99 дка
Област: Шумен1793 дка (+1793)
Нови пазарСтан1656 дка (+1656)
Нови пазарЗайчино ореше137 дка (+137)
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2638 от 2638 дка (-1290) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
ВетриноДоброплодно2518 дка (-1290)
ВетриноМомчилово120 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2258 дка (-1)
ВетриноДоброплодно2145 дка
Вълчи долЕсеница113 дка (-1)
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
ПровадияСнежина5384 дка (-33)
ПровадияСлавейково5035 дка (+12)
ВетриноНевша2041 дка (+200)
ДългополАспарухово1424 дка (+131)
ПровадияЧерноок60 дка
ПровадияГрадинарово50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
КаспичанКосово1200 дка (-31)
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1975 от 1975 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1975 дка (+37)
ВетриноДоброплодно1595 дка (+37)
ВетриноВетрино380 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1785 дка (-165)
ВетриноНевша1785 дка (-165)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1540 (+1143) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+1357)
ДевняДевня1522 дка (+268)
ПровадияВенчан1465 дка (+4)
ВетриноНеофит Рилски1056 дка (+1056)
ПровадияЗлатина934 дка (+32)
ВетриноБелоградец307 дка (+33)
ВетриноВетрино177 дка (+54)
ПровадияСтароселец138 дка (+14)
ПровадияПетров дол68 дка (-104)
ПровадияПровадия33 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
ПровадияСнежина5693 дка (+257)
ПровадияСлавейково4978 дка (-42)
ВетриноНевша1315 дка (-89)
ПровадияКомарево710 дка (-737)
ПровадияГрадинарово235 дка (+58)
ПровадияОвчага190 дка (+22)
ПровадияЧерноок68 дка (+61)
ПровадияХраброво20 дка
Област: Шумен2998 дка (+2998)
КаспичанКосово2998 дка (+2998)
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1244 дка (+101)
ВетриноБелоградец1244 дка (+101)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1017 дка (-9)
ВетриноБелоградец1017 дка (-9)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
988 от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-201)
ВетриноДоброплодно624 дка (-54)
ВетриноЯгнило234 дка (-158)
ВетриноБелоградец119 дка
ВетриноВетрино11 дка (+11)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна987 дка
ВетриноДоброплодно987 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
945 от 945 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна945 дка
ВетриноВетрино482 дка
ВетриноСредно село359 дка
ВетриноМомчилово104 дка
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна691 дка
ВетриноСредно село691 дка
Област: София124 дка (-13)
СамоковРельово124 дка (-13)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна664 дка (+2)
ВетриноНеофит Рилски664 дка (+2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
22 311 (+39) от 25 333 дка (+57) 
Варна: 4 Страна: 90
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
Варна: 5 Страна: 18
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
Варна: 12 Страна: 196
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9244 (-1) от 9644 дка (+54) 
Варна: 29 Страна: 700
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
7470 от 7470 дка (-5579) 
Варна: 50 Страна: 1055
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
7367 от 7367 дка (-53) 
Варна: 51 Страна: 1070
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
7004 (+313) от 8065 дка (-9) 
Варна: 41 Страна: 930
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6323 (+9) от 13 274 дка (+35) 
Варна: 17 Страна: 372
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
Варна: 74 Страна: 1346
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
5723 от 5723 дка (-88) 
Варна: 80 Страна: 1476
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
Варна: 101 Страна: 1863
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4586 (-15) от 4655 дка (-8) 
Варна: 104 Страна: 1843
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
Варна: 2 Страна: 76
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 (+3529) от 17 227 дка (+5055) 
Варна: 126 Страна: 210
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
3247 от 3470 дка (+203) 
Варна: 129 Страна: 2349
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2674 (-312) от 4467 дка (+1481) 
Варна: 154 Страна: 1922
35
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 134
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2638 от 2638 дка (-1290) 
Варна: 156 Страна: 2873
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
Варна: 172 Страна: 3171
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 281
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1975 от 1975 дка (+37) 
Варна: 187 Страна: 3434
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
Варна: 194 Страна: 3661
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1540 (+1143) от 5700 дка (+1357) 
Варна: 81 Страна: 1482
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
Варна: 18 Страна: 245
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
Варна: 235 Страна: 4469
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
Варна: 253 Страна: 4982
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
988 от 988 дка (-201) 
Варна: 254 Страна: 5058
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
Варна: 255 Страна: 5060
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
945 от 945 дка 
Варна: 261 Страна: 5182
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
Варна: 290 Страна: 5624
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
Варна: 291 Страна: 6360

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Ренти за община Ветрино (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Белоградец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ветрино

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Доброплодно

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Млада гвардия

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Момчилово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Невша

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Неофит Рилски

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Средно село

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ягнило

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201395
2021.419001913502349
2021.318561515002540
2021.21830615802500
2021116218734013502540
2022.42803214004000
2022.32660314004166
2022.22215125004166
2022.11990354003520
202215812400994004166
2023.43908632004500
2023.33281177874750
2023.23430233954800
2023.12851283726519
20233216743726519

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
80
43
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
67
42
58
53
65
39
49
38
58
91
33
42
37
49
43
52

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
80
43
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
67
42
58
53
65
39
49
38
58
91
33
42
37
49
43
52

Няма намерени резултати

196 236 дка
164 756 дка
28 554
23 013 (81%)
3.33
2
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
174
254 212
378 439
450 533
55464
64749
71591
9742
10433

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.