Варна обл. Варна

Обща информация
 

Варна

 
 
5
 
22 079 
 
19
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя във Варна
Средни оценки
 
 
51
 
50

Арендатори в община Варна

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5965 от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
ВарнаКаменар5861 дка (-1)
АксаковоКуманово2699 дка (-340)
АксаковоКичево551 дка
АксаковоЯребична461 дка (-36)
АксаковоОрешак206 дка
ВарнаВарна104 дка (+1)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
3897 (+271) от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
БелославБелослав6074 дка (-58)
АксаковоИзворско4048 дка (-365)
ВарнаКонстантиново3897 дка (+271)
АксаковоЗорница926 дка (+560)
АксаковоДоброглед781 дка (+15)
АксаковоЛюбен Каравелово18 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
АксаковоОрешак9829 дка (-604)
АксаковоКуманово3728 дка (-86)
ВарнаКаменар2734 дка (-1)
АксаковоЯребична885 дка (-36)
АксаковоКлиментово523 дка (+20)
АксаковоКичево475 дка
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2697 от 2697 дка (-120) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2697 дка (-120)
ВарнаТополи2645 дка (-28)
ВарнаВарна52 дка (-92)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
2316 от 2316 дка (-146) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2316 дка (-146)
ВарнаТополи1973 дка (+20)
ВарнаВарна343 дка (-166)
74
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка (-44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1544 дка (-44)
ВарнаВарна1544 дка (-44)
22
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
621 (-166) от 6642 дка (+2647) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3715 дка (-78)
АвренПриселци1992 дка (+49)
АвренБлизнаци1102 дка (+39)
ВарнаЗвездица621 дка (-166)
Област: Ямбол2927 дка (+2725)
ЕлховоВълча поляна2725 дка (+2725)
ЕлховоЛАЛКОВО202 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
468 (-17) от 8045 дка (+1686) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8045 дка (+1686)
АвренБлизнаци3754 дка (+1483)
Вълчи долЧервенци1919 дка (-46)
Вълчи долСтефан Караджа782 дка (+2)
Вълчи долКараманите731 дка (+3)
АвренПриселци281 дка (+222)
ВарнаЗвездица248 дка (-17)
ВарнаКонстантиново220 дка
Вълчи долРадан войвода110 дка (+39)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
400 (+31) от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
АксаковоВъглен2993 дка (-21)
ВарнаВарна400 дка (+31)
БелославСтрашимирово399 дка (-7)
АксаковоЯребична293 дка
АксаковоАксаково215 дка (-71)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
355 (+28) от 549 дка (+21) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна549 дка (+21)
ВарнаВарна355 дка (+28)
АксаковоКичево194 дка (-7)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 233 дка 
328 (-12) от 933 дка (-1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна933 дка (-1)
ВарнаВарна328 дка (-12)
АксаковоАксаково316 дка
АксаковоИзворско146 дка
АксаковоВъглен143 дка (+11)
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна322 дка (-32)
ВарнаКонстантиново322 дка (-32)
Комасационен фактор: 288 дка 
288 от 288 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна288 дка
ВарнаКонстантиново288 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
220 (+220) от 4379 дка (-1264) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4379 дка (-1264)
Вълчи долРадан войвода1797 дка (-1)
Вълчи долГенерал Колево1783 дка (-12)
АвренБлизнаци296 дка (-1471)
АвренПриселци283 дка
ВарнаКонстантиново220 дка (+220)
21
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
212 от 4086 дка (+71) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4086 дка (+71)
АксаковоАксаково3151 дка (-8)
АксаковоИгнатиево465 дка (+75)
АксаковоВъглен258 дка (+4)
ВарнаВарна212 дка
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
122 от 3034 дка (-29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3034 дка (-29)
АксаковоВъглен1649 дка (-11)
АксаковоЯребична1263 дка (-18)
ВарнаВарна122 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
63 (+63) от 399 дка (+127) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна399 дка (+127)
АвренРавна гора198 дка (+51)
ВарнаВарна63 дка (+63)
АвренБлизнаци60 дка
АвренБенковски40 дка (+11)
АвренКитка38 дка (+2)
14
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
8 от 1457 дка (-16) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1457 дка (-16)
АксаковоКичево1328 дка (+2)
АксаковоОсеново121 дка (-18)
ВарнаВарна8 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Варна обл. Варна Страна Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5965 от 9882 дка (-376) 
Варна: 28 Страна: 673
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 59
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
3897 (+271) от 15 744 дка (+423) 
Варна: 14 Страна: 258
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 40
79
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
Варна: 10 Страна: 178
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2697 от 2697 дка (-120) 
Варна: 151 Страна: 2840
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
2316 от 2316 дка (-146) 
Варна: 170 Страна: 3120
74
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка (-44) 
Варна: 211 Страна: 3986
22
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
621 (-166) от 6642 дка (+2647) 
Варна: 124 Страна: 1214
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
468 (-17) от 8045 дка (+1686) 
Варна: 42 Страна: 934
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
400 (+31) от 4300 дка (-68) 
Варна: 115 Страна: 1989
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
355 (+28) от 549 дка (+21) 
Варна: 312 Страна: 7074
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 233 дка 
328 (-12) от 933 дка (-1) 
Варна: 264 Страна: 5220
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-32) 
Варна: 380 Страна: 9515
Комасационен фактор: 288 дка 
288 от 288 дка 
Варна: 397 Страна: 10112
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
220 (+220) от 4379 дка (-1264) 
Варна: 110 Страна: 1951
21
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
212 от 4086 дка (+71) 
Варна: 118 Страна: 2073
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
122 от 3034 дка (-29) 
Варна: 141 Страна: 2609
Комасационен фактор: 80 дка 
63 (+63) от 399 дка (+127) 
Варна: 354 Страна: 8517
14
2019
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
8 от 1457 дка (-16) 
Варна: 220 Страна: 4107
0 от 0 дка
Варна: 579 Страна: 14694

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Варна, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Ренти за община Варна (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Варна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Звездица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Каменар

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Константиново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Тополи

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Варна (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020941
2021.42067354496600
2021.31995164993600
2021.21568313501800
202111052018544496600
2022.43480235006521
2022.33540335006521
2022.22259363066521
2022.12644414456601
202229071333066601
2023.43440432856845
2023.33557865006717
2023.23311473166845
2023.13105445006112
202333912202856845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
70
69
79
Савов - 13 - КМС ЕООД46
74
22
68
42
21
14

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
70
69
79
Савов - 13 - КМС ЕООД46
74
22
68
42
21
14

Няма намерени резултати

36 838 дка
22 079 дка
78 054
6601 (8%)
4.68
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
39301
411 380
510 643
62634
7357
8602
91206
10715

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.