Варна обл. Варна

Обща информация
 

Варна

 
 
5
 
22 079
 
19
Обяви за земеделска земя във Варна
Средни оценки
 
 
50
 
50

Арендатори в община Варна

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5965 от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
Варна5861 дка (-1)
Аксаково2699 дка (-340)
Аксаково551 дка
Аксаково461 дка (-36)
Аксаково206 дка
Варна104 дка (+1)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
3897 (+271) от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2697 от 2697 дка (-120) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2697 дка (-120)
ВарнаТополи2645 дка (-28)
ВарнаВарна52 дка (-92)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
2316 от 2316 дка (-146) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2316 дка (-146)
Варна1973 дка (+20)
Варна343 дка (-166)
74
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка (-44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1544 дка (-44)
Варна1544 дка (-44)
21
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
621 (-166) от 6642 дка (+2647) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3715 дка (-78)
Аврен1992 дка (+49)
Аврен1102 дка (+39)
Варна621 дка (-166)
Област: Ямбол2927 дка
Елхово2725 дка
Елхово202 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
468 (-17) от 8045 дка (+1686) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8045 дка (+1686)
Аврен3754 дка (+1483)
Вълчи дол1919 дка (-46)
Вълчи дол782 дка (+2)
Вълчи дол731 дка (+3)
Аврен281 дка (+222)
Варна248 дка (-17)
Варна220 дка
Вълчи дол110 дка (+39)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
400 (+31) от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
Аксаково2993 дка (-21)
Варна400 дка (+31)
Белослав399 дка (-7)
Аксаково293 дка
Аксаково215 дка (-71)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
355 (+28) от 549 дка (+21) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна549 дка (+21)
Варна355 дка (+28)
Аксаково194 дка (-7)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 233 дка 
328 (-12) от 933 дка (-1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна933 дка (-1)
Варна328 дка (-12)
Аксаково316 дка
Аксаково146 дка
Аксаково143 дка (+11)
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна322 дка (-32)
Варна322 дка (-32)
Комасационен фактор: 288 дка 
288 от 288 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна288 дка
Варна288 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
220 от 4379 дка (-1264) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4379 дка (-1484)
Вълчи дол1797 дка (-1)
Вълчи дол1783 дка (-12)
Аврен296 дка (-1471)
Аврен283 дка
Варна220 дка
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
212 от 4086 дка (+71) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4086 дка (+71)
Аксаково3151 дка (-8)
Аксаково465 дка (+75)
Аксаково258 дка (+4)
Варна212 дка
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
122 от 3034 дка (-29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3034 дка (-29)
Аксаково1649 дка (-11)
Аксаково1263 дка (-18)
Варна122 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
63 от 399 дка (+127) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна399 дка (+64)
Аврен198 дка (+51)
Варна63 дка
Аврен60 дка
Аврен40 дка (+11)
Аврен38 дка (+2)
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
8 от 1457 дка (-16) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1457 дка (-16)
Аксаково1328 дка (+2)
Аксаково121 дка (-18)
Варна8 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Варна обл. Варна Страна Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5965 от 9882 дка (-376) 
Варна: 28 Страна: 667
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 57
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
3897 (+271) от 15 744 дка (+423) 
Варна: 14 Страна: 260
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
Варна: 10 Страна: 180
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2697 от 2697 дка (-120) 
Варна: 151 Страна: 2825
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
2316 от 2316 дка (-146) 
Варна: 170 Страна: 3102
74
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 1544 дка 
1544 от 1544 дка (-44) 
Варна: 211 Страна: 3962
21
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
621 (-166) от 6642 дка (+2647) 
Варна: 124 Страна: 1209
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
468 (-17) от 8045 дка (+1686) 
Варна: 42 Страна: 925
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
400 (+31) от 4300 дка (-68) 
Варна: 115 Страна: 1973
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
355 (+28) от 549 дка (+21) 
Варна: 312 Страна: 7003
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 233 дка 
328 (-12) от 933 дка (-1) 
Варна: 264 Страна: 5185
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-32) 
Варна: 380 Страна: 9417
Комасационен фактор: 288 дка 
288 от 288 дка 
Варна: 397 Страна: 9999
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 876 дка 
220 от 4379 дка (-1264) 
Варна: 110 Страна: 1937
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
212 от 4086 дка (+71) 
Варна: 118 Страна: 2057
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
122 от 3034 дка (-29) 
Варна: 141 Страна: 2597
Комасационен фактор: 80 дка 
63 от 399 дка (+127) 
Варна: 354 Страна: 8426
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
8 от 1457 дка (-16) 
Варна: 220 Страна: 4081
0 от 0 дка0
Варна: 579 Страна: 14540

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Варна, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Варна (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020941
2021.42067354496600
2021.31995164993600
2021.21568313501800
20212018544496600
2022.43480235006521
2022.33540335006521
2022.22259363066521
2022.12644414456601
202229071333066601
2023.13435245006000
20233435245006000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Савов - 13 - КМС ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
70
69
79
Савов - 13 - КМС ЕООД46
74
21
68
42
21
14

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
70
69
79
Савов - 13 - КМС ЕООД46
74
21
68
42
21
14

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Варна (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.