Бяла обл. Варна

Обща информация
 

Бяла

 
 
6
 
28 447 
 
65
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Бяла
Средни оценки
 
 
62
 
50

Арендатори в община Бяла

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
50 648 (+546) от 63 173 дка (+603) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе63 173 дка (+603)
Бяла10 912 дка (+85)
Бяла8503 дка (+13)
Ценово7915 дка (-8)
Бяла7383 дка (-19)
Бяла5479 дка (+13)
Бяла5169 дка (+118)
Бяла3923 дка (+6)
Ценово3640 дка (-5)
Бяла2947 дка (+86)
Бяла2851 дка (+121)
Бяла1943 дка (+43)
Бяла1142 дка (+81)
Ценово900 дка
Бяла396 дка (-1)
Ценово70 дка (+70)
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
23 283 (-249) от 24 571 дка (-285) 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе24 571 дка (-285)
Бяла12 303 дка (-179)
Бяла3155 дка (+2)
Бяла1989 дка (-1)
Бяла1615 дка
Бяла1601 дка
Ценово1083 дка (-36)
Бяла847 дка
Бяла741 дка (-20)
Бяла511 дка (-28)
Бяла256 дка
Бяла206 дка (-23)
Ценово205 дка
Бяла59 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8633 от 8633 дка (+8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8633 дка (+8)
Бяла8552 дка (+8)
Бяла81 дка
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
8056 (-254) от 27 225 дка (-1254) 
39 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе26 646 дка (-1254)
Ценово4264 дка (-343)
Бяла2325 дка (+11)
Две могили2221 дка
Бяла2155 дка (-80)
Ценово1945 дка (+143)
Бяла1268 дка (-122)
Ценово1150 дка
Иваново1120 дка
Ценово943 дка (+4)
Бяла806 дка
Бяла786 дка (-60)
Две могили785 дка (+22)
Ценово673 дка (-225)
Борово626 дка (-12)
Иваново578 дка
Иваново574 дка
Ценово473 дка (-245)
Ценово467 дка (-376)
Две могили466 дка (-192)
Две могили466 дка (+29)
Две могили422 дка (+9)
Бяла336 дка (-6)
Борово305 дка (+191)
Иваново259 дка
Бяла159 дка
Иваново154 дка
Борово134 дка (-6)
Борово134 дка (-39)
Две могили131 дка
Бяла123 дка (-10)
Иваново105 дка
Бяла98 дка (+13)
Две могили65 дка (+30)
Две могили55 дка (+10)
Две могили39 дка
Иваново25 дка
Борово9 дка
Две могили2 дка
Област: Велико Търново579 дка
Стражица579 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
7760 от 7760 дка (+2354) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7760 дка (+2354)
БялаБосилковци7514 дка (+2108)
БялаПейчиново246 дка (+246)
61
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 5957 дка 
6636 (-124) от 11 914 дка (+2604) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6636 дка (-124)
Бяла6636 дка (-124)
Област: Велико Търново5278 дка (+2728)
Стражица5278 дка (+2728)
75
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
6576 от 6576 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6576 дка
Бяла2226 дка
Бяла2208 дка
Бяла2142 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
6369 (+110) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+180)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка (+60)
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5809 дка 
5809 от 5809 дка (+417) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5809 дка (+417)
Бяла5809 дка (+417)
50
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2841 дка 
5681 от 5681 дка (-289) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5681 дка (-289)
Бяла5655 дка (-145)
Бяла26 дка (-144)
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
5294 от 5294 дка (+15) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5294 дка (+15)
Бяла4566 дка (-77)
Бяла360 дка (+17)
Бяла178 дка (-2)
Бяла113 дка (+77)
Бяла77 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
5010 (+37) от 6252 дка (-415) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6252 дка (-415)
Бяла5010 дка (+37)
Ценово1242 дка (-452)
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
4661 (+155) от 5572 дка (+350) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4661 дка (+155)
Бяла2324 дка (-1371)
Бяла973 дка (+973)
Бяла563 дка (+563)
Бяла321 дка
Бяла260 дка
Бяла145 дка (-10)
Бяла75 дка
Област: Велико Търново911 дка (+195)
Полски Тръмбеш911 дка (+195)
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
4561 (-119) от 28 619 дка (+1200) 
40 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе23 233 дка (+941)
Бяла1954 дка
Ценово1760 дка (+10)
Две могили1675 дка (-146)
Иваново1408 дка
Ценово1279 дка (+112)
Бяла1237 дка
Ценово1201 дка (+266)
Ценово1197 дка (-439)
Две могили1064 дка (+18)
Две могили1035 дка (+185)
Борово833 дка
Иваново831 дка
Борово624 дка (+114)
Ценово600 дка (+361)
Бяла567 дка (+19)
Борово558 дка
Борово558 дка (+299)
Иваново526 дка
Иваново485 дка
Иваново460 дка
Две могили352 дка
Две могили344 дка (+42)
Ценово314 дка
Две могили287 дка (-18)
Бяла255 дка
Бяла246 дка (-41)
Две могили243 дка
Иваново234 дка
Бяла230 дка (-97)
Две могили180 дка (+154)
Две могили180 дка
Борово175 дка
Ценово105 дка (+105)
Две могили82 дка (-3)
Две могили82 дка
Бяла72 дка
Област: Велико Търново5386 дка (+259)
Стражица4977 дка
Горна Оряховица259 дка (+259)
Стражица142 дка
Стражица8 дка
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
4045 от 4968 дка (-79) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4045 дка (-79)
Бяла2589 дка (-154)
Бяла771 дка (+65)
Бяла543 дка (-2)
Бяла99 дка (-4)
Бяла43 дка (+16)
Област: Велико Търново923 дка
Стражица923 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
4016 (+4016) от 4949 дка 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4016 дка (+4016)
Бяла3123 дка (+3123)
Бяла492 дка (+492)
Бяла310 дка (+310)
Бяла91 дка (+91)
Област: Велико Търново933 дка (+933)
Полски Тръмбеш933 дка (+933)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
4003 от 5033 дка 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4003 дка
Бяла1835 дка
Бяла1090 дка
Бяла1078 дка
Област: Велико Търново1030 дка
Полски Тръмбеш1030 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
3991 (-8) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-8)
Бяла2952 дка (-16)
Бяла583 дка (-45)
Бяла181 дка (-121)
Бяла174 дка (+174)
Бяла101 дка
Област: Бургас996 дка (+834)
Несебър900 дка (+738)
Несебър96 дка (+96)
51
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
3360 от 3384 дка (-45) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3360 дка (-45)
Бяла3360 дка (-45)
Област: Велико Търново24 дка
Полски Тръмбеш24 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1450 дка 
2900 от 2900 дка (+137) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2900 дка (+137)
Бяла2637 дка (+137)
Бяла263 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2593 дка 
2593 от 2593 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2593 дка (+80)
Бяла2593 дка (+80)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
2251 от 2251 дка (-2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2251 дка (-2)
Бяла1843 дка (-2)
Бяла408 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
2221 (-48) от 9492 дка (+395) 
11 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7054 дка (+443)
Полски Тръмбеш2820 дка (+538)
Полски Тръмбеш1319 дка (-5)
Полски Тръмбеш1316 дка (-1)
Полски Тръмбеш582 дка (-91)
Полски Тръмбеш538 дка
Полски Тръмбеш221 дка
Полски Тръмбеш156 дка (+2)
Полски Тръмбеш102 дка
Област: Русе2438 дка (-48)
Бяла1465 дка (-2)
Бяла756 дка (-46)
Ценово217 дка
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
1939 от 1939 дка (+29) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1939 дка (+29)
Бяла1122 дка (+29)
Бяла382 дка
Бяла300 дка
Бяла135 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
1784 от 1784 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1784 дка (-3)
Бяла1784 дка (-3)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1710 от 3022 дка (+21) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1710 дка (+21)
Бяла948 дка (-18)
Бяла762 дка (+39)
Област: Велико Търново1312 дка
Полски Тръмбеш1312 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1512 дка 
1646 (+145) от 7561 дка (-78) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7561 дка (-78)
Ценово4318 дка (+40)
Бяла1646 дка (+145)
Ценово673 дка (-299)
Ценово501 дка (+10)
Ценово423 дка (+26)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1204 (-59) от 2459 дка (-112) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2459 дка (-112)
Бяла1204 дка (-59)
Борово517 дка (-35)
Ценово487 дка (-18)
Борово251 дка
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1163 дка
Бяла742 дка
Бяла421 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
1086 (+334) от 1208 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1086 дка (+334)
Бяла556 дка (+247)
Бяла530 дка (+87)
Област: Велико Търново122 дка (+19)
Полски Тръмбеш122 дка (+19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бяла обл. Варна Страна Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4212 дка 
50 648 (+546) от 63 173 дка (+603) 
Варна: 0 Страна: 16
58
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
23 283 (-249) от 24 571 дка (-285) 
Варна: 0 Страна: 98
49
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4317 дка 
8633 от 8633 дка (+8) 
Варна: 34 Страна: 832
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
Страна: 16
83
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 698 дка 
8056 (-254) от 27 225 дка (-1254) 
Варна: 0 Страна: 75
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
7760 от 7760 дка (+2354) 
Варна: 0 Страна: 984
61
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 5957 дка 
6636 (-124) от 11 914 дка (+2604) 
Варна: 0 Страна: 456
75
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 2192 дка 
6576 от 6576 дка 
Варна: 65 Страна: 1229
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
6369 (+110) от 10 660 дка (+601) 
Варна: 30 Страна: 571
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5809 дка 
5809 от 5809 дка (+417) 
Варна: 0 Страна: 1447
50
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2841 дка 
5681 от 5681 дка (-289) 
Варна: 0 Страна: 1491
14
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
5294 от 5294 дка (+15) 
Варна: 0 Страна: 1596
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
5010 (+37) от 6252 дка (-415) 
Варна: 0 Страна: 1306
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 697 дка 
4661 (+155) от 5572 дка (+350) 
Варна: 0 Страна: 1519
81
2019
ХОЛДИНГ 58 240 дка (+31)  
Страна: 16
77
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 715 дка 
4561 (-119) от 28 619 дка (+1200) 
Варна: 0 Страна: 60
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 828 дка 
4045 от 4968 дка (-79) 
Варна: 0 Страна: 1722
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 990 дка 
4016 (+4016) от 4949 дка 
Варна: 0 Страна: 1731
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
4003 от 5033 дка 
Варна: 0 Страна: 1690
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
3991 (-8) от 4987 дка (+826) 
Варна: 120 Страна: 1712
51
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
3360 от 3384 дка (-45) 
Варна: 0 Страна: 2396
56
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1450 дка 
2900 от 2900 дка (+137) 
Варна: 0 Страна: 2702
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2593 дка 
2593 от 2593 дка (+80) 
Варна: 0 Страна: 2901
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
2251 от 2251 дка (-2) 
Варна: 0 Страна: 3178
58
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 863 дка 
2221 (-48) от 9492 дка (+395) 
Варна: 0 Страна: 716
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 485 дка 
1939 от 1939 дка (+29) 
Варна: 0 Страна: 3486
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1784 дка 
1784 от 1784 дка (-3) 
Варна: 0 Страна: 3662
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
1710 от 3022 дка (+21) 
Варна: 0 Страна: 2618
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1512 дка 
1646 (+145) от 7561 дка (-78) 
Варна: 0 Страна: 1024
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1204 (-59) от 2459 дка (-112) 
Варна: 0 Страна: 2996
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1163 от 1163 дка 
Варна: 242 Страна: 4636
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 403 дка 
1086 (+334) от 1208 дка (+353) 
Варна: 0 Страна: 4531

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Бяла, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Бяла (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020540
2021.4216176494597
2021.3186596994597
2021.293746001249
20215301783206004597
2022.43783146506568
2022.31770113714598
2022.22745137665000
2022.12307146004597
20222700523716568
2023.32877154405710
2023.22590236005710
2023.12688156505867
20232699534405867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Илия Илиев 82 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
58
49
83
Илия Илиев 82 ЕООД65
61
75
42
50
14
45
77
86
51
56
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
58
49
83
Илия Илиев 82 ЕООД65
61
75
42
50
14
45
77
86
51
56
58

Няма намерени резултати

32 826 дка
28 447 дка
14 883
5103 (34%)
4.74
3
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
311 320
43771
511 979
64074
71681

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.