Аксаково обл. Варна

Обща информация
 

Аксаково

 
 
23
 
179 761
 
83
Обяви за земеделска земя в Аксаково
Средни оценки
 
 
55
 
50

Арендатори в община Аксаково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
18 691 от 18 691 дка (+269) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 691 дка (+269)
Аксаково7677 дка (+185)
Аксаково5131 дка (+28)
Аксаково3397 дка (+64)
Аксаково2447 дка (-8)
Аксаково39 дка
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
17 120 (-323) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
15 440 (-706) от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка
24
2019
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 9175 дка 
9175 от 9175 дка (-100) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9175 дка (-100)
АксаковоГенерал Кантарджиево9175 дка (-100)
63
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
8459 (-40) от 8611 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8459 дка (-40)
Аксаково7521 дка (-40)
Аксаково938 дка
Област: Добрич152 дка
Балчик152 дка
52
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 4019 дка 
8038 от 8038 дка (+546) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8038 дка (+546)
Аксаково7943 дка (+546)
Аксаково95 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2295 дка 
6885 от 6885 дка (+33) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6885 дка (+33)
Аксаково4043 дка (+119)
Аксаково1559 дка (-38)
Аксаково1283 дка (-48)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
5773 (+210) от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
80
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
5755 (-237) от 20 839 дка (+2912) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9908 дка (+348)
Добрич-селска7877 дка (+177)
Добрич-селска1557 дка (+171)
Добрич-селска343 дка
Добрич-селска131 дка
Област: Варна5755 дка (-237)
Аксаково3025 дка (-191)
Аксаково2214 дка (-12)
Аксаково437 дка (-34)
Аксаково79 дка
Област: Хасково5176 дка (-192)
Свиленград2993 дка
Харманли2183 дка (-192)
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
5477 от 5477 дка (+17) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5477 дка (+17)
Аксаково3115 дка
Аксаково1335 дка (-1)
Аксаково870 дка
Аксаково157 дка (+18)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
5362 (-297) от 6034 дка (-402) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6034 дка (-402)
Аксаково4177 дка (-309)
Аксаково1054 дка (+66)
Суворово541 дка (-28)
Аксаково131 дка (-54)
Белослав89 дка (-14)
Белослав42 дка (-63)
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
4359 от 4359 дка (-153) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4359 дка (-153)
Аксаково4197 дка (-144)
Аксаково145 дка (+15)
Аксаково17 дка (-24)
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
3917 от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
Варна5861 дка (-1)
Аксаково2699 дка (-340)
Аксаково551 дка
Аксаково461 дка (-36)
Аксаково206 дка
Варна104 дка (+1)
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
3874 от 4086 дка (+71) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4086 дка (+71)
Аксаково3151 дка (-8)
Аксаково465 дка (+75)
Аксаково258 дка (+4)
Варна212 дка
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
3501 (-92) от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
Аксаково2993 дка (-21)
Варна400 дка (+31)
Белослав399 дка (-7)
Аксаково293 дка
Аксаково215 дка (-71)
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
3499 (+15) от 4048 дка (+348) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3499 дка (+15)
Аксаково2093 дка (+17)
Аксаково621 дка (+30)
Аксаково507 дка (-32)
Аксаково227 дка
Аксаково51 дка
Област: Добрич549 дка (+333)
Добрич-селска549 дка (+333)
36
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 3310 дка 
3310 от 3310 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3310 дка (-31)
Аксаково3310 дка (-31)
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
3291 от 3291 дка (+26) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3291 дка (+26)
Аксаково2753 дка (-28)
Аксаково297 дка (+54)
Аксаково241 дка
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
3158 (-72) от 4586 дка (-50) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3445 дка (-70)
Аксаково1461 дка (-183)
Аксаково546 дка (-96)
Аксаково505 дка (+270)
Аксаково358 дка (+205)
Суворово287 дка (+2)
Аксаково252 дка (-83)
Аксаково36 дка (-185)
Област: Добрич1141 дка (+20)
Добрич-селска1141 дка (+20)
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2932 дка 
2932 от 2932 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2932 дка
Аксаково2932 дка
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2920 дка 
2920 от 2920 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2920 дка
Аксаково2920 дка
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
2912 от 3034 дка (-29) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3034 дка (-29)
Аксаково1649 дка (-11)
Аксаково1263 дка (-18)
Варна122 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
2609 (+122) от 5499 дка (+144) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2890 дка (-49)
Балчик1080 дка (-55)
Балчик1017 дка (+18)
Балчик722 дка (-12)
Балчик71 дка
Област: Варна2609 дка (+122)
Аксаково1514 дка (+124)
Аксаково399 дка (+64)
Аксаково341 дка (+36)
Аксаково259 дка (-3)
Аксаково96 дка (-99)
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
2402 (-14) от 6660 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6660 дка (-7)
Вълчи дол2413 дка (+7)
Аксаково2179 дка (-14)
Вълчи дол1358 дка
Вълчи дол487 дка
Аксаково134 дка
Аксаково89 дка
50
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
2381 от 2448 дка (+722) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2448 дка (+722)
Аксаково1816 дка (+534)
Аксаково465 дка (+136)
Аксаково100 дка (+52)
Белослав67 дка
81
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2378 дка 
2378 от 2378 дка (-82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2378 дка (-82)
Аксаково2378 дка (-82)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
2178 от 37 586 дка (+17 355) 
15 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич33 275 дка (-1247)
Добрич-селска14 130 дка
Генерал Тошево8578 дка (-40)
Генерал Тошево4131 дка (-245)
Генерал Тошево4041 дка (-99)
Крушари1674 дка (-186)
Генерал Тошево337 дка (-249)
Добрич-селска167 дка
Добрич-селска110 дка
Генерал Тошево85 дка (-428)
Добрич-селска22 дка
Област: Варна4311 дка
Аксаково2178 дка
Вълчи дол741 дка
Вълчи дол663 дка
Вълчи дол476 дка
Вълчи дол253 дка
46
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 8097 дка 
2068 от 16 194 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 126 дка
Добрич-селска14 126 дка
Област: Варна2068 дка
Аксаково2068 дка
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
2005 от 2005 дка (-140) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2005 дка (-140)
Аксаково1328 дка (-65)
Аксаково566 дка (-56)
Аксаково111 дка (-19)
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
1912 от 1912 дка (+70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1912 дка (+70)
Аксаково1691 дка
Аксаково221 дка (+70)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
18 691 от 18 691 дка (+269) 
Варна: 9 Страна: 172
59
2019
ХОЛДИНГ 95 431 дка (-2270)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
17 120 (-323) от 77 546 дка (-3279) 
Варна: 1 Страна: 8
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
15 440 (-706) от 18 174 дка (-707) 
Варна: 10 Страна: 180
24
2019
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 9175 дка 
9175 от 9175 дка (-100) 
Варна: 31 Страна: 748
63
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
8459 (-40) от 8611 дка (+112) 
Варна: 37 Страна: 831
52
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 4019 дка 
8038 от 8038 дка (+546) 
Варна: 43 Страна: 927
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 57
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2295 дка 
6885 от 6885 дка (+33) 
Варна: 55 Страна: 1154
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 57
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
5773 (+210) от 15 744 дка (+423) 
Варна: 14 Страна: 260
80
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
5755 (-237) от 20 839 дка (+2912) 
Варна: 79 Страна: 138
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
5477 от 5477 дка (+17) 
Варна: 85 Страна: 1533
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
5362 (-297) от 6034 дка (-402) 
Варна: 72 Страна: 1369
18
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
4359 от 4359 дка (-153) 
Варна: 111 Страна: 1949
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
3917 от 9882 дка (-376) 
Варна: 28 Страна: 667
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
3874 от 4086 дка (+71) 
Варна: 118 Страна: 2057
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
3501 (-92) от 4300 дка (-68) 
Варна: 115 Страна: 1973
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 106
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
3499 (+15) от 4048 дка (+348) 
Варна: 128 Страна: 2075
36
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 3310 дка 
3310 от 3310 дка (-31) 
Варна: 131 Страна: 2424
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
3291 от 3291 дка (+26) 
Варна: 133 Страна: 2432
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 106
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
3158 (-72) от 4586 дка (-50) 
Варна: 130 Страна: 1859
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2932 дка 
2932 от 2932 дка 
Варна: 145 Страна: 2673
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 2920 дка 
2920 от 2920 дка 
Варна: 146 Страна: 2679
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
2912 от 3034 дка (-29) 
Варна: 141 Страна: 2597
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
2609 (+122) от 5499 дка (+144) 
Варна: 158 Страна: 1529
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
2402 (-14) от 6660 дка (-7) 
Варна: 63 Страна: 1205
50
2019
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 612 дка 
2381 от 2448 дка (+722) 
Варна: 165 Страна: 2987
81
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2378 дка 
2378 от 2378 дка (-82) 
Варна: 167 Страна: 3042
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
2178 от 37 586 дка (+17 355) 
Варна: 114 Страна: 32
46
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 8097 дка 
2068 от 16 194 дка 
Варна: 180 Страна: 247
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
2005 от 2005 дка (-140) 
Варна: 184 Страна: 3374
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
1912 от 1912 дка (+70) 
Варна: 189 Страна: 3487

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020980
2021.41974642076000
2021.31729552074000
2021.21559216003800
202118151402076000
2022.42674812866034
2022.32727732576820
2022.22212823106885
2022.12110813006887
202224233172576887
2023.13026548575868
20233026548575868

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗПК Генерал Кантарджиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
78
60
79
ЗПК Генерал Кантарджиев24
63
52
69
80
62
18
70
21
85
36
47
70
60
44
50
81
46
69
34

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
78
60
79
ЗПК Генерал Кантарджиев24
63
52
69
80
62
18
70
21
85
36
47
70
60
44
50
81
46
69
34

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Аксаково (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.