Аврен обл. Варна

Обща информация
 

Аврен

 
 
17
 
103 823
 
85
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Аврен
Средни оценки
 
 
51
 
50

Арендатори в община Аврен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
50
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4051 дка 
12 154 от 12 154 дка (-65) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 154 дка (-65)
Аврен10 867 дка (-82)
Аврен914 дка (+17)
Аврен373 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
9465 (-322) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
Девня3636 дка (-3)
Аврен2701 дка (-59)
Аврен2369 дка (-161)
Аврен1794 дка (-142)
Аврен1562 дка
Аврен767 дка (+45)
Аврен117 дка (-5)
Аврен112 дка
Аврен43 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
7675 от 7675 дка (+2652) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7675 дка (+2652)
Аврен4516 дка (+2229)
Аврен1363 дка (+302)
Аврен1127 дка (-110)
Аврен396 дка (+153)
Аврен182 дка (+38)
Аврен91 дка (+40)
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6234 (+165) от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
5113 (+401) от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2428 дка 
4856 от 4856 дка (-192) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4856 дка (-192)
АвренДъбравино3265 дка (-152)
АвренЮнак1591 дка (-40)
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
4035 (+1705) от 8045 дка (+1686) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8045 дка (+1686)
Аврен3754 дка (+1483)
Вълчи дол1919 дка (-46)
Вълчи дол782 дка (+2)
Вълчи дол731 дка (+3)
Аврен281 дка (+222)
Варна248 дка (-17)
Варна220 дка
Вълчи дол110 дка (+39)
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 877 дка 
3508 от 3508 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3508 дка (-643)
Аврен2036 дка (-42)
Аврен824 дка (-433)
Аврен395 дка (-40)
Аврен253 дка (-128)
21
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
3094 (+88) от 6642 дка (+2647) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3715 дка (-78)
Аврен1992 дка (+49)
Аврен1102 дка (+39)
Варна621 дка (-166)
Област: Ямбол2927 дка
Елхово2725 дка
Елхово202 дка
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1476 дка 
2880 от 2951 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2951 дка
Аврен2880 дка
Долни чифлик71 дка
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
2776 от 2848 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2848 дка
Аврен2776 дка
Долни чифлик72 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
2693 (-504) от 3204 дка (-714) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3204 дка (-714)
Аврен1425 дка (-130)
Аврен1268 дка (-374)
Девня511 дка (-210)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2633 дка 
2633 от 2633 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2633 дка
Аврен2633 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
2496 от 2496 дка (+129) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2496 дка (+129)
Аврен2326 дка (+18)
Аврен170 дка (+111)
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
2293 (+22) от 8279 дка (+19) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8279 дка (+19)
Долни чифлик1576 дка (-19)
Долни чифлик1379 дка (+74)
Аврен1162 дка (-36)
Долни чифлик738 дка (-17)
Белослав654 дка (+156)
Долни чифлик606 дка (+6)
Долни чифлик576 дка (+10)
Аврен509 дка (+47)
Аврен441 дка (+10)
Долни чифлик203 дка (+13)
Аврен181 дка (+1)
Долни чифлик81 дка (-38)
Долни чифлик76 дка (-191)
Белослав58 дка (+3)
Долни чифлик39 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
2208 (+9) от 8078 дка (-3989) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8078 дка (-4136)
Провадия5198 дка (-3972)
Аврен2208 дка (+9)
Провадия470 дка (-173)
Провадия147 дка
Провадия55 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 711 дка 
2132 от 2132 дка (+107) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2132 дка (+107)
Аврен1346 дка
Аврен630 дка (+12)
Аврен156 дка (+95)
28
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2060 дка 
2060 от 2060 дка (-168) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2060 дка (-168)
Аврен2060 дка (-168)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
1982 (+394) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2599)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+504)
Аврен442 дка
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка
Аврен15 дка
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1927 дка 
1927 от 1927 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1927 дка (+214)
Аврен1927 дка (+214)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1917 (-443) от 3781 дка (-952) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3781 дка (-952)
Аврен1596 дка (-408)
Долни чифлик825 дка (-463)
Долни чифлик587 дка (+1)
Аврен321 дка (-35)
Долни чифлик148 дка (+1)
Долни чифлик137 дка (-73)
Долни чифлик135 дка
Долни чифлик32 дка (+25)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 от 1540 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1540 дка (+1)
Аврен1540 дка (+1)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (-204) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1539 дка (-204)
Аврен1539 дка (-204)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1536 дка 
1536 от 1536 дка (+676) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1536 дка (+676)
Аврен1536 дка (+676)
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1480 (-33) от 1572 дка (+59) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1572 дка (-33)
Аврен1419 дка (-33)
Девня92 дка
Аврен61 дка
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
1425 (+28) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
50
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 713 дка 
1425 от 1425 дка (-158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1425 дка (-158)
Аврен1386 дка (-169)
Аврен39 дка (+11)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 353 дка 
1411 от 1411 дка (-38) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1411 дка (-38)
Аврен824 дка (+80)
Аврен456 дка (-122)
Аврен94 дка (+4)
Аврен37 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
1273 от 1273 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1273 дка (-48)
Аврен1273 дка (-48)
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1159 (-590) от 2782 дка (-689) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2782 дка (-689)
Долни чифлик742 дка (-18)
Аврен667 дка (-590)
Аврен492 дка
Долни чифлик369 дка (-90)
Долни чифлик234 дка (-3)
Долни чифлик161 дка (+14)
Долни чифлик117 дка (-2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Аврен обл. Варна Страна Холдинг
50
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4051 дка 
12 154 от 12 154 дка (-65) 
Варна: 23 Страна: 434
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
9465 (-322) от 13 101 дка (-325) 
Варна: 19 Страна: 381
56
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1279 дка 
7675 от 7675 дка (+2652) 
Варна: 47 Страна: 992
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 82
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
6234 (+165) от 12 746 дка (+848) 
Варна: 20 Страна: 393
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
5113 (+401) от 12 733 дка (+772) 
Варна: 21 Страна: 395
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2428 дка 
4856 от 4856 дка (-192) 
Варна: 95 Страна: 1755
68
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1006 дка 
4035 (+1705) от 8045 дка (+1686) 
Варна: 42 Страна: 926
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 877 дка 
3508 от 3508 дка (-643) 
Варна: 127 Страна: 2316
21
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1328 дка 
3094 (+88) от 6642 дка (+2647) 
Варна: 124 Страна: 1211
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1476 дка 
2880 от 2951 дка 
Варна: 144 Страна: 2654
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
2776 от 2848 дка 
Варна: 148 Страна: 2729
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
2693 (-504) от 3204 дка (-714) 
Варна: 136 Страна: 2486
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2633 дка 
2633 от 2633 дка 
Варна: 157 Страна: 2864
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
2496 от 2496 дка (+129) 
Варна: 163 Страна: 2953
73
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 552 дка 
2293 (+22) от 8279 дка (+19) 
Варна: 39 Страна: 881
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
2208 (+9) от 8078 дка (-3989) 
Варна: 40 Страна: 915
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 711 дка 
2132 от 2132 дка (+107) 
Варна: 178 Страна: 3271
28
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 2060 дка 
2060 от 2060 дка (-168) 
Варна: 181 Страна: 3336
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 24
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
1982 (+394) от 9890 дка (-1331) 
Варна: 161 Страна: 664
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1927 дка 
1927 от 1927 дка (+214) 
Варна: 188 Страна: 3473
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 70
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 473 дка 
1917 (-443) от 3781 дка (-952) 
Варна: 123 Страна: 2190
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 от 1540 дка (+1) 
Варна: 213 Страна: 3969
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (-204) 
Варна: 214 Страна: 3973
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1536 дка 
1536 от 1536 дка (+676) 
Варна: 217 Страна: 3979
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
1480 (-33) от 1572 дка (+59) 
Варна: 207 Страна: 3924
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
1425 (+28) от 2139 дка (+51) 
Варна: 176 Страна: 3263
50
2019
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 713 дка 
1425 от 1425 дка (-158) 
Варна: 222 Страна: 4130
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 353 дка 
1411 от 1411 дка (-38) 
Варна: 224 Страна: 4161
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
1273 от 1273 дка (-48) 
Варна: 233 Страна: 4381
32
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1159 (-590) от 2782 дка (-689) 
Варна: 150 Страна: 2766

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Аврен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аврен (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020942
2021.41913882995978
2021.31832463496259
2021.21625284005978
2021135718401622996259
2022.42490703796963
2022.32872613166845
2022.22170582536426
2022.118531043675978
202222802932536963
2023.12151435006000
20232151435006000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Иван Петров Иванов - Аврен
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
50
61
56
63
67
Иван Петров Иванов - Аврен
68
21
47
73
28
58
77
24
59
50
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
50
61
56
63
67
Иван Петров Иванов - Аврен
68
21
47
73
28
58
77
24
59
50
32

Няма намерени резултати

135 626 дка
103 823 дка
43 396
23 568 (54%)
4.79
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21328
327 405
447 321
537 591
611 497
73952
81859
92328
102345

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.