Варна

Обща информация
 

Варна

 
157
 
1 393 350 
 
609
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя във Варна
Средни оценки
 
 
50

Арендатори в област Варна

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
47 175 (-2599) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
27 209 от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (+3460)
Провадия6577 дка (-386)
Провадия5191 дка (+30)
Провадия4833 дка (+136)
Провадия3653 дка (+3653)
Провадия2379 дка (-1)
Провадия1862 дка (+71)
Провадия871 дка (-6)
Провадия637 дка (-37)
Провадия101 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
25 333 от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка (+34)
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 354 дка (-149)
Вълчи долБрестак19 205 дка (-136)
Вълчи долМихалич149 дка (-13)
45
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6448 дка 
19 344 от 19 344 дка (-19) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 344 дка (-19)
Суворово14 878 дка (-92)
Суворово3968 дка (+79)
Суворово498 дка (-6)
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 032 дка (-86)
Провадия18 964 дка (-106)
Провадия68 дка (+20)
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
18 691 от 18 691 дка (+269) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 691 дка (+269)
Аксаково7677 дка (+185)
Аксаково5131 дка (+28)
Аксаково3397 дка (+64)
Аксаково2447 дка (-8)
Аксаково39 дка
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
18 174 от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка
61
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 6007 дка 
18 021 от 18 021 дка (-47) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 021 дка (-47)
Суворово14 873 дка (-44)
Суворово2721 дка (-4)
Суворово427 дка (+1)
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2928 дка 
17 568 от 17 568 дка (-1266) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 568 дка (-1266)
Суворово7209 дка (-542)
Суворово5655 дка (-324)
Суворово2447 дка (-19)
Суворово1564 дка (-274)
Суворово482 дка (-83)
Суворово211 дка (-24)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
15 744 от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна14 158 дка (-49)
Вълчи дол11 890 дка (-48)
Вълчи дол1497 дка (-1)
Вълчи дол771 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
13 994 (+249) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
13 274 от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка (+37)
Вълчи дол15 дка (+15)
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
13 209 (-470) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка (+2998)
Каспичан2998 дка (+2998)
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
13 101 от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
Девня3636 дка (-3)
Аврен2701 дка (-59)
Аврен2369 дка (-161)
Аврен1794 дка (-142)
Аврен1562 дка
Аврен767 дка (+45)
Аврен117 дка (-5)
Аврен112 дка
Аврен43 дка
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
12 746 от 12 746 дка (+848) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 746 дка (+848)
Аврен4008 дка (+176)
Долни чифлик3502 дка (+239)
Аврен1507 дка (-11)
Долни чифлик1258 дка
Долни чифлик1175 дка (+465)
Аврен719 дка
Долни чифлик343 дка
Провадия156 дка
Долни чифлик78 дка (-21)
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
12 733 от 12 733 дка (+772) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 733 дка (+772)
Аврен2565 дка (+500)
Аврен1871 дка (-111)
Долни чифлик1756 дка (+373)
Долни чифлик1598 дка (+69)
Долни чифлик1396 дка (-3)
Долни чифлик1200 дка (-131)
Долни чифлик783 дка (+55)
Долни чифлик519 дка (-53)
Аврен387 дка (+34)
Долни чифлик368 дка (+61)
Аврен173 дка (-22)
Аврен117 дка
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 225 дка (+11)
Вълчи дол11 620 дка
Вълчи дол605 дка (+11)
50
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4051 дка 
12 154 от 12 154 дка (-65) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна12 154 дка (-65)
Аврен10 867 дка (-82)
Аврен914 дка (+17)
Аврен373 дка
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 от 11 348 дка (+234) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна11 348 дка (+234)
Вълчи дол7316 дка (+97)
Вълчи дол2068 дка (+42)
Вълчи дол1031 дка (-38)
Вълчи дол775 дка (-25)
Вълчи дол158 дка (+158)
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 383 дка (-484)
Вълчи дол9385 дка (-470)
Вълчи дол793 дка (-53)
Вълчи дол111 дка (-5)
Вълчи дол94 дка (+44)
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 271 дка (+37)
Вълчи дол9532 дка (-5)
Вълчи дол466 дка (+51)
Вълчи дол147 дка (-10)
Вълчи дол65 дка (+1)
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол9 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
10 167 от 10 167 дка (-588) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна10 167 дка (-588)
Вълчи дол7879 дка (-574)
Вълчи дол1563 дка (-10)
Ветрино334 дка
Вълчи дол206 дка (+1)
Вълчи дол185 дка (-5)
70
2019
На печалба
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
9882 от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
Варна5861 дка (-1)
Аксаково2699 дка (-340)
Аксаково551 дка
Аксаково461 дка (-36)
Аксаково206 дка
Варна104 дка (+1)
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9644 от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+54)
Ветрино9129 дка (+16)
Провадия368 дка (+23)
Ветрино115 дка (-17)
Провадия32 дка (+32)
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
9328 (+180) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+180)
Бяла3044 дка (+11)
Долни чифлик2899 дка (+10)
Бяла2858 дка (+99)
Бяла467 дка
Долни чифлик60 дка (+60)
Област: Бургас1332 дка (+421)
Несебър745 дка (+253)
Несебър241 дка (+80)
Несебър222 дка (+45)
Несебър124 дка (+43)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Варна Страна Холдинг
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
47 175 (-2599) от 77 546 дка (-3279) 
Страна: 8
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
27 209 от 27 209 дка (-33) 
Страна: 76
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 от 26 104 дка (+3460) 
Страна: 82
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
25 333 от 25 333 дка (+57) 
Страна: 90
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
Страна: 18
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 354 от 19 354 дка (-149) 
Страна: 155
45
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6448 дка 
19 344 от 19 344 дка (-19) 
Страна: 157
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
Страна: 162
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
18 691 от 18 691 дка (+269) 
Страна: 171
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 40
79
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
18 174 от 18 174 дка (-707) 
Страна: 178
61
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 6007 дка 
18 021 от 18 021 дка (-47) 
Страна: 184
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
Страна: 196
35
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2928 дка 
17 568 от 17 568 дка (-1266) 
Страна: 198
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 59
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
15 744 от 15 744 дка (+423) 
Страна: 258
51
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
14 158 от 14 158 дка (-49) 
Страна: 324
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
13 994 (+249) от 15 194 дка (+218) 
Страна: 281
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
13 274 от 13 274 дка (+35) 
Страна: 372
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
13 209 (-470) от 16 207 дка (+2528) 
Страна: 245
61
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
13 101 от 13 101 дка (-325) 
Страна: 382
62
2019
ХОЛДИНГ 13 895 дка (+97)  
Страна: 84
63
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1416 дка 
12 746 от 12 746 дка (+848) 
Страна: 394
75
2019
ХОЛДИНГ 16 514 дка (-180)  
Страна: 72
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1061 дка 
12 733 от 12 733 дка (+772) 
Страна: 396
62
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 6113 дка 
12 225 от 12 225 дка (+11) 
Страна: 429
50
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 4051 дка 
12 154 от 12 154 дка (-65) 
Страна: 436
29
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
11 348 от 11 348 дка (+234) 
Страна: 505
21
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2596 дка 
10 383 от 10 383 дка (-484) 
Страна: 599
46
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1712 дка 
10 271 от 10 271 дка (+37) 
Страна: 611
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
57
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2033 дка 
10 167 от 10 167 дка (-588) 
Страна: 623
70
2019
На печалба
Категория: 4.28 / 42% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
9882 от 9882 дка (-376) 
Страна: 673
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9644 от 9644 дка (+54) 
Страна: 700
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
9328 (+180) от 10 660 дка (+601) 
Страна: 571

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак

Ренти за община (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Варна (2022)

157
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201105
2021.418273761566600
2021.317062602076259
2021.21547974005978
2021125017477331566600
2022.427393522576963
2022.327393682576845
2022.223033462536885
2022.120944803006887
20221590244115462536963
2023.432933132836975
2023.331545302976975
2023.230323983166845
2023.126514282586985
2023302216692586985

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Мир - с. Брестак
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
60
58
79
55
80
Кооперация Мир - с. Брестак43
45
43
78
79
61
43
35
69
51
49
53
61
63
67
62
50
29
21
46
57
70
62
42

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
60
58
79
55
80
Кооперация Мир - с. Брестак43
45
43
78
79
61
43
35
69
51
49
53
61
63
67
62
50
29
21
46
57
70
62
42

Няма намерени резултати

1 605 304 дка
1 393 350 дка
483 316
227 366 (47%)
4.22
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
191
2130 962
3743 405
4384 309
5178 194
682 657
729 954
815 998
922 973
1016 762

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.