Царево обл. Бургас

Обща информация
 

Царево

 
 
13
 
18 051
 
22
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Царево
Средни оценки
 
 
19
 
44

Арендатори в община Царево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
3309 от 3309 дка (+490) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3309 дка (+490)
Царево1296 дка (+58)
Царево819 дка (+37)
Царево503 дка (+189)
Царево361 дка (+48)
Царево258 дка (+145)
Царево72 дка (+13)
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
3234 (+573) от 3234 дка (+655) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3234 дка (+573)
Царево1937 дка (+392)
Царево1191 дка (+180)
Царево82 дка
Царево24 дка (+1)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
2334 от 2771 дка (+1214) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2334 дка (+1214)
Царево671 дка (+643)
Царево572 дка (+180)
Царево546 дка (+148)
Царево545 дка (+243)
Област: Силистра437 дка
Кайнарджа437 дка
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
1896 от 1896 дка (+1105) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1896 дка (+1105)
ЦаревоЦарево671 дка (+402)
ЦаревоВелика572 дка (+547)
ЦаревоВарвара483 дка (+100)
ЦаревоЛозенец170 дка (+56)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1187 дка (+491)
Царево1187 дка (+491)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1003 дка (+545)
Царево1003 дка (+545)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас882 дка (+186)
Царево882 дка (+186)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас874 дка (+258)
Царево874 дка (+258)
9
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 435 дка 
870 от 870 дка (+450) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас870 дка (+450)
Царево775 дка (+403)
Царево95 дка (+47)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас673 дка (+214)
Царево673 дка (+214)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
561 от 561 дка (+112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас561 дка (+112)
Царево339 дка (-59)
Царево222 дка (+171)
Комасационен фактор: 211 дка 
421 от 421 дка (+250) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас421 дка (+250)
Царево392 дка (+250)
Царево29 дка
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас393 дка (+39)
Царево393 дка (+39)
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка (+138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас238 дка (+138)
Царево238 дка (+138)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас237 дка (+42)
Царево237 дка (+42)
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас434 дка (+128)
Средец220 дка
Царево214 дка (+128)
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас198 дка
Царево198 дка
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас178 дка (+16)
Царево178 дка (+16)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас157 дка (+29)
Царево157 дка (+29)
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас70 дка (+13)
Царево70 дка (+13)
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1944 дка (+266)
Средец1944 дка (+266)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Царево обл. Бургас Страна
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 552 дка 
3309 от 3309 дка (+490) 
Бургас: 166 Страна: 2426
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 809 дка 
3234 (+573) от 3234 дка (+655) 
Бургас: 170 Страна: 2465
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 554 дка 
2334 от 2771 дка (+1214) 
Бургас: 212 Страна: 2775
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 474 дка 
1896 от 1896 дка (+1105) 
Бургас: 242 Страна: 3506
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1187 дка 
1187 от 1187 дка (+491) 
Бургас: 307 Страна: 4555
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1003 дка 
1003 от 1003 дка (+545) 
Бургас: 327 Страна: 4983
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 882 дка 
882 от 882 дка (+186) 
Бургас: 360 Страна: 5342
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+258) 
Бургас: 363 Страна: 5378
9
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 435 дка 
870 от 870 дка (+450) 
Бургас: 367 Страна: 5400
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 от 673 дка (+214) 
Бургас: 400 Страна: 6264
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 281 дка 
561 от 561 дка (+112) 
Бургас: 425 Страна: 6908
Комасационен фактор: 211 дка 
421 от 421 дка (+250) 
Бургас: 486 Страна: 8161
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+39) 
Бургас: 500 Страна: 8485
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка (+138) 
Бургас: 634 Страна: 10860
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+42) 
Бургас: 636 Страна: 10885
Комасационен фактор: 217 дка 
214 (+128) от 434 дка (+348) 
Бургас: 476 Страна: 7995
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка 
Бургас: 675 Страна: 11563
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+16) 
Бургас: 696 Страна: 11917
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+29) 
Бургас: 721 Страна: 12308
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка (+13) 
Бургас: 820 Страна: 13795
28
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1944 дка 
0 от 1944 дка (+266)
Бургас: 239 Страна: 3453
0 от 0 дка
Бургас: 910 Страна: 14529

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Царево, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Царево (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42112107823566
2021.3147494002727
2021.2149534002727
20211767224003566
2022.42326135005686
2022.3403997096963
2022.22073115005868
2022.12971132546975
20222783462546975
2023.1418187826845
2023418187826845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Васил Георгиев Георгиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Васил Георгиев Георгиев
9
28

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Васил Георгиев Георгиев
9
28

Няма намерени резултати

30 426 дка
18 051 дка
23 879
4526 (19%)
4.58
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
140
210
39353
48630
55164
63871
73316
81
929
1012

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.