Средец обл. Бургас

Обща информация
 

Средец

 
 
32
 
363 284 
 
220
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Средец
Средни оценки
 
 
40
 
44

Арендатори в община Средец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
52 177 (+1924) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+3346)
СредецСуходол19 720 дка (+505)
СредецДюлево19 662 дка (+270)
КарнобатКарнобат16 974 дка (+322)
СредецОрлинци12 113 дка (+467)
КарнобатХаджиите7689 дка (+968)
КарнобатНевестино2431 дка (+132)
СредецВаровник682 дка (+682)
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 577 дка (+1076)
СредецДрака13 035 дка (+1043)
СредецПроход542 дка (+33)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 193 (+891) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
СредецБогданово4402 дка (-136)
СредецГолямо Буково3962 дка (+587)
СредецКирово1978 дка (+95)
СредецГраничар661 дка (+318)
СозополВършило367 дка (+42)
БургасБургас321 дка (+51)
СредецБелеврен114 дка (+16)
СредецВаровник76 дка (+11)
44
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2692 дка 
10 767 от 10 767 дка (-805) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 767 дка (-805)
СредецМалина8046 дка (-270)
СредецОрлинци2309 дка (-510)
СредецРадойново318 дка (-69)
СредецСиньо Камене94 дка (+44)
50
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 10 590 дка 
10 590 от 10 590 дка (+220) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 590 дка (+220)
СредецМомина църква10 590 дка (+220)
37
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
10 308 от 10 308 дка (+184) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 308 дка (+184)
СредецДебелт9993 дка (+147)
СредецДрачево315 дка (+37)
56
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
9399 от 9399 дка (+1997) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9399 дка (+1997)
СредецСредец6015 дка (+1481)
СредецСветлина1615 дка (+177)
СредецБелила1193 дка (+9)
СредецДюлево576 дка (+330)
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 9113 дка 
9113 от 9113 дка (-710) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9113 дка (-710)
СредецЗагорци9113 дка (-710)
28
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 8499 дка 
8499 от 8499 дка (+84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+84)
СредецРадойново8499 дка (+84)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2595 дка 
7712 от 7786 дка (+6815) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7712 дка (+6815)
СредецЗорница7497 дка (+6600)
СредецРадойново215 дка (+215)
Област: Ямбол74 дка
СтралджаАЛЕКСАНДРОВО74 дка
24
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
7544 от 7544 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7544 дка (+390)
СредецБистрец7351 дка (+396)
СредецПроход193 дка (-6)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
6991 от 6991 дка (+419) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6991 дка (+419)
СредецСредец2467 дка (-2)
СредецСветлина2402 дка (+286)
СредецДюлево1147 дка (+143)
СредецДрачево594 дка (+29)
СредецБелила381 дка (-37)
30
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6881 дка 
6881 от 6881 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6881 дка (+53)
СредецЗорница6881 дка (+53)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
6766 от 6766 дка (+200) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6766 дка (+200)
СредецСветлина6354 дка (+200)
СредецЗагорци398 дка
СредецСредец14 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
6510 от 6510 дка (+1598) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6510 дка (+1598)
СредецГорно Ябълково2864 дка (+137)
СредецФакия2629 дка (+714)
СредецДолно Ябълково1017 дка (+747)
66
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
6204 от 6204 дка (-1003) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6204 дка (-1003)
СредецКубадин4848 дка (-1104)
СредецБистрец1247 дка (+99)
СредецПроход109 дка (+2)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5957 (+292) от 7707 дка (+2042) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5957 дка (+292)
СредецФакия2826 дка (+23)
СредецМомина църква2598 дка (+241)
СредецСливово533 дка (+28)
Област: Ямбол1750 дка (+1750)
БоляровоСТЕФАН КАРАДЖОВО1287 дка (+1287)
БоляровоГОРСКА ПОЛЯНА274 дка (+274)
БоляровоДЕННИЦА137 дка (+137)
БоляровоРУЖИЦА52 дка (+52)
63
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
5794 (-779) от 5934 дка (-774) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5934 дка (-774)
СредецДебелт5084 дка (-1102)
СредецПънчево710 дка (+323)
КаменоКонстантиново140 дка (+5)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 5772 дка 
5772 от 5772 дка (+212) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5772 дка (+212)
СредецМомина църква5772 дка (+212)
33
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
5422 от 5422 дка (+1452) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5422 дка (+1452)
СредецВълчаново3674 дка (+1053)
СредецГранитец1009 дка (+262)
СредецСиньо Камене633 дка (+166)
СредецСливово106 дка (-29)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
4935 от 4935 дка (-920) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4935 дка (-920)
СредецСредец2431 дка (-729)
СредецБелила1450 дка (-514)
СредецДрачево868 дка (+323)
СредецВълчаново186 дка
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
4893 от 4893 дка (+477) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4893 дка (+477)
СредецБогданово2578 дка (+268)
СредецКирово1558 дка (+143)
СредецГолямо Буково757 дка (+66)
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4230 дка 
4230 от 4230 дка (+3090) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4230 дка (+3090)
СредецЗорница4230 дка (+3090)
70
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 4045 дка 
4045 от 4045 дка (+1118) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4045 дка (+1118)
СредецЗагорци4045 дка (+1118)
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
3669 от 3669 дка (+497) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+497)
СредецДюлево1148 дка (+167)
СредецСветлина1018 дка (+81)
СредецСредец860 дка (+79)
СредецСуходол321 дка
СредецДрачево127 дка (+43)
СредецЗагорци125 дка (+125)
СредецБелила70 дка (+2)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3488 (+219) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (+137)
СредецДюлево3230 дка (-39)
КаменоКръстина2112 дка (-82)
СредецСредец258 дка (+258)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2343 дка 
3349 от 4686 дка (+110) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3349 дка (+110)
СредецЗорница3349 дка (+110)
Област: Ямбол1337 дка
СтралджаНедялско1337 дка
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
3052 от 3052 дка (+252) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3052 дка (+252)
СредецБистрец2847 дка (+184)
СредецКубадин205 дка (+68)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
2588 от 2588 дка (+64) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2588 дка (+64)
СредецГорно Ябълково1351 дка (+37)
СредецФакия1237 дка (+27)
15
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 501 дка 
2503 от 2503 дка (+119) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2503 дка (+119)
СредецСредец958 дка (+88)
СредецПроход878 дка (+18)
СредецБелила540 дка (+11)
СредецСветлина91 дка (+2)
СредецРадойново36 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Средец обл. Бургас Страна Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
52 177 (+1924) от 79 271 дка (+3346) 
Бургас: 1 Страна: 7
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
Бургас: 18 Страна: 359
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 69
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 193 (+891) от 11 881 дка (+984) 
Бургас: 26 Страна: 460
44
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2692 дка 
10 767 от 10 767 дка (-805) 
Бургас: 36 Страна: 568
50
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 10 590 дка 
10 590 от 10 590 дка (+220) 
Бургас: 37 Страна: 579
37
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
10 308 от 10 308 дка (+184) 
Бургас: 39 Страна: 607
56
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
9399 от 9399 дка (+1997) 
Бургас: 49 Страна: 726
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 9113 дка 
9113 от 9113 дка (-710) 
Бургас: 54 Страна: 765
28
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 8499 дка 
8499 от 8499 дка (+84) 
Бургас: 58 Страна: 853
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2595 дка 
7712 от 7786 дка (+6815) 
Бургас: 73 Страна: 977
24
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
7544 от 7544 дка (+390) 
Бургас: 77 Страна: 1031
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
6991 от 6991 дка (+419) 
Бургас: 86 Страна: 1140
30
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6881 дка 
6881 от 6881 дка (+53) 
Бургас: 87 Страна: 1161
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
6766 от 6766 дка (+200) 
Бургас: 88 Страна: 1183
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
6510 от 6510 дка (+1598) 
Бургас: 93 Страна: 1243
66
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
6204 от 6204 дка (-1003) 
Бургас: 98 Страна: 1326
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5957 (+292) от 7707 дка (+2042) 
Бургас: 101 Страна: 993
63
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
5794 (-779) от 5934 дка (-774) 
Бургас: 102 Страна: 1401
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 5772 дка 
5772 от 5772 дка (+212) 
Бургас: 106 Страна: 1463
33
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
5422 от 5422 дка (+1452) 
Бургас: 112 Страна: 1563
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
4935 от 4935 дка (-920) 
Бургас: 122 Страна: 1740
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 69
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
4893 от 4893 дка (+477) 
Бургас: 125 Страна: 1756
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4230 дка 
4230 от 4230 дка (+3090) 
Бургас: 141 Страна: 2017
70
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 4045 дка 
4045 от 4045 дка (+1118) 
Бургас: 148 Страна: 2095
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
3669 от 3669 дка (+497) 
Бургас: 155 Страна: 2256
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3488 (+219) от 5600 дка (+137) 
Бургас: 108 Страна: 1508
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2343 дка 
3349 от 4686 дка (+110) 
Бургас: 163 Страна: 1828
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
3052 от 3052 дка (+252) 
Бургас: 175 Страна: 2598
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
2588 от 2588 дка (+64) 
Бургас: 193 Страна: 2902
15
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 501 дка 
2503 от 2503 дка (+119) 
Бургас: 198 Страна: 2962

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Средец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Ренти за община Средец (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Орлинци

Арендатор2122
43
Агро - БГ ЕООД4040

Ренти по години за Дюлево

Арендатор22
50
30

Ренти по години за Голямо Буково

Арендатор22
20

Ренти по години за Загорци

Арендатор22
40

Ренти по години за Радойново

Арендатор22
40

Ренти по години за Суходол

Арендатор22
40

Ренти по години за Белеврен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Белила

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бистрец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Богданово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Варовник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Вълчаново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Горно Ябълково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Гранитец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Граничар

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дебелт

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Долно Ябълково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Драка

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Драчево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Зорница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кирово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кубадин

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Малина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Момина църква

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Проход

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Пънчево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Светлина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Синьо Камене

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сливово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Средец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Факия

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

32
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020606
2021.41078353004500
2021.3881303201920
2021.2861104501349
2021.1769103901400
2021735946853004500
2022.41411272564107
2022.31337372704500
2022.21246432944107
2022.11258683006332
202288312951752566332
2023.41701116252976
2023.31770256256000
2023.21599292815000
2023.11330463776000
202315361112816000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
38
74
Агро - БГ ЕООД44
50
37
56
55
28
24
30
66
63
33
49
70
21
15

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
38
74
Агро - БГ ЕООД44
50
37
56
55
28
24
30
66
63
33
49
70
21
15

Няма намерени резултати

374 301 дка
363 284 дка
80 221
38 968 (49%)
5.82
3
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2445
361 623
472 717
596 320
621 974
745 111
827 930
947 689
10492

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.