Средец обл. Бургас

Обща информация
 

Средец

 
 
32
 
363 284
 
220
Обяви за земеделска земя в Средец
Средни оценки
 
 
40
 
44

Арендатори в община Средец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
52 177 (+1242) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+2664)
Средец19 720 дка (+505)
Средец19 662 дка (+270)
Карнобат16 974 дка (+322)
Средец12 113 дка (+467)
Карнобат7689 дка (+968)
Карнобат2431 дка (+132)
Средец682 дка
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 577 дка (+1076)
Средец13 035 дка (+1043)
Средец542 дка (+33)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 193 (+891) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
Средец4402 дка (-136)
Средец3962 дка (+587)
Средец1978 дка (+95)
Средец661 дка (+318)
Созопол367 дка (+42)
Бургас321 дка (+51)
Средец114 дка (+16)
Средец76 дка (+11)
44
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2692 дка 
10 767 от 10 767 дка (-805) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 767 дка (-805)
СредецМалина8046 дка (-270)
СредецОрлинци2309 дка (-510)
СредецРадойново318 дка (-69)
СредецСиньо Камене94 дка (+44)
50
2019
На печалба
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 10 590 дка 
10 590 от 10 590 дка (+220) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 590 дка (+220)
Средец10 590 дка (+220)
37
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
10 308 от 10 308 дка (+184) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 308 дка (+184)
Средец9993 дка (+147)
Средец315 дка (+37)
56
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
9399 от 9399 дка (+1997) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9399 дка (+1997)
Средец6015 дка (+1481)
Средец1615 дка (+177)
Средец1193 дка (+9)
Средец576 дка (+330)
54
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 9113 дка 
9113 от 9113 дка (-710) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9113 дка (-710)
Средец9113 дка (-710)
28
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 8499 дка 
8499 от 8499 дка (+84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+84)
Средец8499 дка (+84)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2595 дка 
7712 (+6600) от 7786 дка (+6815) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7712 дка (+6600)
Средец7497 дка (+6600)
Средец215 дка
Област: Ямбол74 дка
Стралджа74 дка
24
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
7544 от 7544 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7544 дка (+390)
Средец7351 дка (+396)
Средец193 дка (-6)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
6991 от 6991 дка (+419) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6991 дка (+419)
Средец2467 дка (-2)
Средец2402 дка (+286)
Средец1147 дка (+143)
Средец594 дка (+29)
Средец381 дка (-37)
30
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6881 дка 
6881 от 6881 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6881 дка (+53)
Средец6881 дка (+53)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
6766 от 6766 дка (+200) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6766 дка (+200)
Средец6354 дка (+200)
Средец398 дка
Средец14 дка
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
6510 от 6510 дка (+1598) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6510 дка (+1598)
Средец2864 дка (+137)
Средец2629 дка (+714)
Средец1017 дка (+747)
65
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
6204 от 6204 дка (-1003) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6204 дка (-1003)
Средец4848 дка (-1104)
Средец1247 дка (+99)
Средец109 дка (+2)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5957 (+292) от 7707 дка (+2042) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5957 дка (+292)
Средец2826 дка (+23)
Средец2598 дка (+241)
Средец533 дка (+28)
Област: Ямбол1750 дка
Болярово1287 дка
Болярово274 дка
Болярово137 дка
Болярово52 дка
63
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
5794 (-779) от 5934 дка (-774) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5934 дка (-774)
Средец5084 дка (-1102)
Средец710 дка (+323)
Камено140 дка (+5)
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 5772 дка 
5772 от 5772 дка (+212) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5772 дка (+212)
Средец5772 дка (+212)
33
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
5422 от 5422 дка (+1452) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5422 дка (+1452)
Средец3674 дка (+1053)
Средец1009 дка (+262)
Средец633 дка (+166)
Средец106 дка (-29)
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
4935 от 4935 дка (-920) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4935 дка (-920)
Средец2431 дка (-729)
Средец1450 дка (-514)
Средец868 дка (+323)
Средец186 дка
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Категория: 6.76 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
4893 от 4893 дка (+477) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4893 дка (+477)
Средец2578 дка (+268)
Средец1558 дка (+143)
Средец757 дка (+66)
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4230 дка 
4230 от 4230 дка (+3090) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4230 дка (+3090)
Средец4230 дка (+3090)
69
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 4045 дка 
4045 от 4045 дка (+1118) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4045 дка (+1118)
Средец4045 дка (+1118)
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
3669 (+372) от 3669 дка (+497) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+372)
Средец1148 дка (+167)
Средец1018 дка (+81)
Средец860 дка (+79)
Средец321 дка
Средец127 дка (+43)
Средец125 дка
Средец70 дка (+2)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3488 (-39) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (-121)
Средец3230 дка (-39)
Камено2112 дка (-82)
Средец258 дка
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2343 дка 
3349 от 4686 дка (+110) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3349 дка (+110)
Средец3349 дка (+110)
Област: Ямбол1337 дка
Стралджа1337 дка
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
3052 от 3052 дка (+252) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3052 дка (+252)
Средец2847 дка (+184)
Средец205 дка (+68)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
2588 от 2588 дка (+64) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2588 дка (+64)
Средец1351 дка (+37)
Средец1237 дка (+27)
14
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 501 дка 
2503 от 2503 дка (+119) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2503 дка (+119)
Средец958 дка (+88)
Средец878 дка (+18)
Средец540 дка (+11)
Средец91 дка (+2)
Средец36 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Средец обл. Бургас Страна Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
52 177 (+1242) от 79 271 дка (+3346) 
Бургас: 1 Страна: 7
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
Бургас: 18 Страна: 358
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 193 (+891) от 11 881 дка (+984) 
Бургас: 26 Страна: 459
44
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2692 дка 
10 767 от 10 767 дка (-805) 
Бургас: 36 Страна: 564
50
2019
На печалба
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 10 590 дка 
10 590 от 10 590 дка (+220) 
Бургас: 37 Страна: 576
37
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 5154 дка 
10 308 от 10 308 дка (+184) 
Бургас: 39 Страна: 600
56
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2350 дка 
9399 от 9399 дка (+1997) 
Бургас: 49 Страна: 722
54
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 9113 дка 
9113 от 9113 дка (-710) 
Бургас: 54 Страна: 759
28
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 8499 дка 
8499 от 8499 дка (+84) 
Бургас: 58 Страна: 844
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2595 дка 
7712 (+6600) от 7786 дка (+6815) 
Бургас: 73 Страна: 969
24
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 3772 дка 
7544 от 7544 дка (+390) 
Бургас: 77 Страна: 1023
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1398 дка 
6991 от 6991 дка (+419) 
Бургас: 86 Страна: 1137
30
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6881 дка 
6881 от 6881 дка (+53) 
Бургас: 87 Страна: 1156
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2255 дка 
6766 от 6766 дка (+200) 
Бургас: 88 Страна: 1179
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 2170 дка 
6510 от 6510 дка (+1598) 
Бургас: 93 Страна: 1238
65
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
6204 от 6204 дка (-1003) 
Бургас: 98 Страна: 1322
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5957 (+292) от 7707 дка (+2042) 
Бургас: 101 Страна: 988
63
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
5794 (-779) от 5934 дка (-774) 
Бургас: 102 Страна: 1393
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 5772 дка 
5772 от 5772 дка (+212) 
Бургас: 106 Страна: 1447
33
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
5422 от 5422 дка (+1452) 
Бургас: 112 Страна: 1549
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 1234 дка 
4935 от 4935 дка (-920) 
Бургас: 122 Страна: 1724
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
Категория: 6.76 / 7% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
4893 от 4893 дка (+477) 
Бургас: 125 Страна: 1741
49
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4230 дка 
4230 от 4230 дка (+3090) 
Бургас: 141 Страна: 2004
69
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 4045 дка 
4045 от 4045 дка (+1118) 
Бургас: 148 Страна: 2077
21
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 524 дка 
3669 (+372) от 3669 дка (+497) 
Бургас: 155 Страна: 2241
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
3488 (-39) от 5600 дка (+137) 
Бургас: 108 Страна: 1496
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2343 дка 
3349 от 4686 дка (+110) 
Бургас: 163 Страна: 1815
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
3052 от 3052 дка (+252) 
Бургас: 175 Страна: 2586
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
2588 от 2588 дка (+64) 
Бургас: 193 Страна: 2886
14
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 501 дка 
2503 от 2503 дка (+119) 
Бургас: 198 Страна: 2947

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Средец, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Средец (2022)

32
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020606
2021.41078353004500
2021.3881303201920
2021.2861104501349
2021.1769103901400
2021946853004500
2022.41411272564107
2022.31337372704500
2022.21246432944107
2022.11258683006332
202212951752566332
2023.11583203776000
20231583203776000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро - БГ ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
38
73
Агро - БГ ЕООД44
50
37
56
54
28
24
30
65
63
33
49
69
21
14

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
38
73
Агро - БГ ЕООД44
50
37
56
54
28
24
30
65
63
33
49
69
21
14

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Средец (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.