Созопол обл. Бургас

Обща информация
 

Созопол

 
 
11
 
84 416
 
48
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя в Созопол
Средни оценки
 
 
40
 
44

Арендатори в община Созопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 643 дка (+466)
Созопол16 453 дка (+465)
Созопол190 дка (+1)
60
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 713 дка (+1354)
Созопол9222 дка (+572)
Созопол6491 дка (+782)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
7703 (+290) от 13 129 дка (-123) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
Созопол4425 дка
Бургас2337 дка (-676)
Созопол2307 дка (+290)
Бургас1781 дка (+195)
Бургас1308 дка (+68)
Созопол971 дка
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
6144 (+121) от 11 277 дка (+231) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 277 дка (+231)
СозополГабър6144 дка (+121)
КаменоПолски извор4414 дка (+69)
КаменоЧерни връх719 дка (+41)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2867 дка 
5733 от 5733 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5733 дка
Созопол4663 дка
Созопол1070 дка
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5488 (+1091) от 7312 дка (+2511) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7312 дка (+2511)
Созопол2887 дка (+244)
Созопол2601 дка (+847)
Приморско1298 дка (+1150)
Бургас455 дка (+225)
Приморско71 дка (+45)
3
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 3301 дка 
3301 от 3301 дка (+215) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3301 дка (+215)
Созопол3301 дка (+215)
35
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2802 от 2802 дка (+862) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2802 дка (+862)
Созопол2189 дка (+785)
Созопол613 дка (+77)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
2763 от 3311 дка (+120) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3311 дка (+120)
Созопол2682 дка (+290)
Средец548 дка
Созопол81 дка (-170)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
2693 от 2693 дка (+966) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2693 дка (+966)
Созопол1921 дка (+717)
Созопол772 дка (+249)
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
2288 от 2288 дка (+1063) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2288 дка (+1063)
Созопол2264 дка (+1053)
Созопол24 дка (+10)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1965 от 1965 дка (+360) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1965 дка (+360)
Созопол1445 дка (+588)
Созопол520 дка (-228)
27
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1705 дка 
1705 от 1705 дка (+562) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1705 дка (+562)
Созопол1705 дка (+562)
21
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1643 дка 
1643 от 1643 дка (+401) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1643 дка (+401)
Созопол1643 дка (+401)
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 726 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1452 дка (+243)
Созопол873 дка (+197)
Созопол579 дка (+46)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
1215 (+473) от 1897 дка (+1155) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1897 дка (+473)
Созопол1215 дка (+473)
Средец682 дка
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
1077 от 1077 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1077 дка (+2)
Созопол1077 дка (+2)
64
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас980 дка
Созопол980 дка
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+140) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас980 дка (+140)
Созопол980 дка (+140)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас964 дка (+369)
Созопол964 дка (+369)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 442 дка 
884 от 884 дка (+511) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас884 дка (+511)
Созопол806 дка (+467)
Созопол78 дка (+44)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 424 дка 
848 от 848 дка (+3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас848 дка (+3)
Созопол496 дка
Созопол352 дка (+3)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 803 дка 
803 от 803 дка (+85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас803 дка (+85)
Созопол803 дка (+85)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 523 дка 
523 от 523 дка (-67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас523 дка (-67)
Созопол523 дка (-67)
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас473 дка
Созопол473 дка
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас468 дка (+180)
Созопол468 дка (+180)
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас437 дка
Созопол437 дка
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас408 дка (+51)
Созопол408 дка (+51)
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас381 дка (+111)
Созопол381 дка (+111)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
367 (+42) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
Средец4402 дка (-136)
Средец3962 дка (+587)
Средец1978 дка (+95)
Средец661 дка (+318)
Созопол367 дка (+42)
Бургас321 дка (+51)
Средец114 дка (+16)
Средец76 дка (+11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Созопол обл. Бургас Страна Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
Бургас: 10 Страна: 228
60
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
Бургас: 12 Страна: 261
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
7703 (+290) от 13 129 дка (-123) 
Бургас: 20 Страна: 379
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
6144 (+121) от 11 277 дка (+231) 
Бургас: 31 Страна: 512
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2867 дка 
5733 от 5733 дка 
Бургас: 107 Страна: 1457
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5488 (+1091) от 7312 дка (+2511) 
Бургас: 80 Страна: 1073
3
2019
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 3301 дка 
3301 от 3301 дка (+215) 
Бургас: 168 Страна: 2429
35
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 1401 дка 
2802 от 2802 дка (+862) 
Бургас: 187 Страна: 2754
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1104 дка 
2763 от 3311 дка (+120) 
Бургас: 165 Страна: 2423
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 1347 дка 
2693 от 2693 дка (+966) 
Бургас: 190 Страна: 2828
7
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1144 дка 
2288 от 2288 дка (+1063) 
Бургас: 214 Страна: 3131
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1965 от 1965 дка (+360) 
Бургас: 235 Страна: 3421
27
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1705 дка 
1705 от 1705 дка (+562) 
Бургас: 258 Страна: 3731
21
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1643 дка 
1643 от 1643 дка (+401) 
Бургас: 263 Страна: 3817
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 726 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
Бургас: 282 Страна: 4089
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 949 дка 
1215 (+473) от 1897 дка (+1155) 
Бургас: 241 Страна: 3505
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 1077 дка 
1077 от 1077 дка (+2) 
Бургас: 320 Страна: 4802
64
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+28) 
Бургас: 331 Страна: 5045
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 980 дка 
980 от 980 дка (+140) 
Бургас: 332 Страна: 5046
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 964 дка 
964 от 964 дка (+369) 
Бургас: 339 Страна: 5096
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 442 дка 
884 от 884 дка (+511) 
Бургас: 359 Страна: 5338
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 424 дка 
848 от 848 дка (+3) 
Бургас: 371 Страна: 5471
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 803 дка 
803 от 803 дка (+85) 
Бургас: 382 Страна: 5629
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 523 дка 
523 от 523 дка (-67) 
Бургас: 437 Страна: 7200
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка 
Бургас: 454 Страна: 7604
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (+180) 
Бургас: 456 Страна: 7650
Комасационен фактор: 437 дка 
437 от 437 дка 
Бургас: 471 Страна: 7966
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (+51) 
Бургас: 490 Страна: 8324
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка (+111) 
Бургас: 510 Страна: 8622
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
367 (+42) от 11 881 дка (+984) 
Бургас: 26 Страна: 458

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Созопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Созопол (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020272
2021.41788303004800
2021.31198161903000
2021.21741105005041
2021.19991999999
20213581600571905041
2022.42268184326000
2022.32281272626500
2022.22293212915477
2022.12129292836000
20222235952626500
2023.12097152955280
20232097152955280

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Живко Георгиев Георгиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
60
68
Живко Георгиев Георгиев
39
3
35
7
27
21
64
73

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
60
68
Живко Георгиев Георгиев
39
3
35
7
27
21
64
73

Няма намерени резултати

89 305 дка
84 416 дка
43 368
12 135 (28%)
5.21
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
311 831
420 113
531 353
61266
77303
82914
914 050
10476

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.