Руен обл. Бургас

Обща информация
 

Руен

 
 
39
 
95 034
 
108
Обяви за земеделска земя в Руен
Средни оценки
 
 
33
 
44

Арендатори в община Руен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
39
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4126 дка 
12 378 от 12 378 дка (+619) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 378 дка (+619)
Руен8374 дка (+423)
Руен2412 дка (+175)
Руен1592 дка (+21)
60
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1619 дка 
8095 (+293) от 8095 дка (+304) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8095 дка (+293)
Руен4350 дка (+152)
Руен3396 дка (+128)
Руен268 дка (+52)
Руен70 дка (-39)
Руен11 дка
43
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1561 дка 
6243 от 6243 дка (+547) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6243 дка (+547)
Руен3086 дка (+166)
Руен1578 дка (+67)
Руен860 дка (+278)
Руен719 дка (+36)
34
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5371 дка 
5371 от 5371 дка (+211) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5371 дка (+211)
РуенПросеник5371 дка (+211)
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
4619 (+244) от 9852 дка (+418) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9852 дка (+418)
Руен3473 дка (+192)
Карнобат2896 дка (+13)
Айтос1380 дка (+97)
Карнобат957 дка (+64)
Руен522 дка
Руен350 дка (+45)
Руен274 дка (+7)
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 1030 дка 
4307 (+234) от 5152 дка (+310) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5152 дка (+310)
Руен3812 дка (+237)
Сунгурларе845 дка (+76)
Руен399 дка (+7)
Руен78 дка (-10)
Руен18 дка
35
2019
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 4181 дка 
4181 от 4181 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4181 дка
Руен4181 дка
26
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1727 дка 
3454 от 3454 дка (-134) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3454 дка (-134)
Руен3291 дка (-185)
Руен163 дка (+51)
2
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1122 дка 
3365 от 3365 дка (+230) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3365 дка (+230)
Руен2352 дка (-54)
Руен515 дка (+114)
Руен498 дка (+170)
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2869 от 2869 дка (-121) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2869 дка (-121)
Руен851 дка (-86)
Руен603 дка (-22)
Руен592 дка (-116)
Руен580 дка (+75)
Руен139 дка (-20)
Руен104 дка (+48)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
2562 от 2562 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2562 дка
Руен2234 дка
Руен328 дка
14
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2449 дка 
2449 от 2449 дка (+631) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2449 дка (+631)
Руен2449 дка (+631)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2170 от 2170 дка (+22) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2170 дка (+22)
Руен1388 дка (-34)
Руен422 дка (+36)
Руен360 дка (+20)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2103 дка 
2103 от 2103 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2103 дка (+83)
Руен2103 дка (+83)
19
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1335 дка 
1335 от 1335 дка (+279) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1335 дка (+279)
Руен1335 дка (+279)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 566 дка 
1131 от 1131 дка (+212) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1131 дка (+212)
Руен883 дка (+161)
Руен248 дка (+51)
10
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
1109 от 1109 дка (+123) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1109 дка (+123)
Руен1109 дка (+123)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 489 дка 
978 (+77) от 978 дка (+566) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас978 дка (+77)
Руен489 дка (+77)
Руен489 дка
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
897 (+175) от 897 дка (+258) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас897 дка (+175)
Руен268 дка (+105)
Руен226 дка (+96)
Руен142 дка (+3)
Руен108 дка (+7)
Руен44 дка (-36)
Руен44 дка
Руен26 дка
Руен26 дка
Руен13 дка
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 438 дка 
876 (+31) от 876 дка (+469) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас876 дка (+31)
Руен438 дка (+31)
Руен438 дка
45
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 405 дка 
810 (+75) от 810 дка (+134) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас810 дка (+75)
Руен751 дка (+75)
Руен59 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 755 дка 
755 от 755 дка (+250) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас755 дка (+250)
Руен755 дка (+250)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас675 дка (+43)
Руен675 дка (+43)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 662 дка 
662 от 662 дка (+191) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас662 дка (+191)
Руен662 дка (+191)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 294 дка 
588 от 588 дка (+285) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас588 дка (+285)
Руен422 дка (+263)
Руен166 дка (+22)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 565 дка 
565 от 565 дка (+92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас565 дка (+92)
Руен565 дка (+92)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 551 дка 
551 от 551 дка (+428) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас551 дка (+428)
Руен551 дка (+428)
47
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас549 дка (+83)
Руен549 дка (+83)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 546 дка 
546 от 546 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас546 дка (+31)
Руен546 дка (+31)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 538 дка 
538 от 538 дка (+130) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас538 дка (+130)
Руен538 дка (+130)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Руен обл. Бургас Страна
39
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4126 дка 
12 378 от 12 378 дка (+619) 
Бургас: 23 Страна: 418
60
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1619 дка 
8095 (+293) от 8095 дка (+304) 
Бургас: 64 Страна: 910
43
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1561 дка 
6243 от 6243 дка (+547) 
Бургас: 97 Страна: 1306
34
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5371 дка 
5371 от 5371 дка (+211) 
Бургас: 113 Страна: 1562
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
4619 (+244) от 9852 дка (+418) 
Бургас: 43 Страна: 676
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 1030 дка 
4307 (+234) от 5152 дка (+310) 
Бургас: 117 Страна: 1647
35
2019
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 4181 дка 
4181 от 4181 дка 
Бургас: 143 Страна: 2021
26
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1727 дка 
3454 от 3454 дка (-134) 
Бургас: 159 Страна: 2344
2
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1122 дка 
3365 от 3365 дка (+230) 
Бургас: 162 Страна: 2396
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 478 дка 
2869 от 2869 дка (-121) 
Бургас: 182 Страна: 2708
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1281 дка 
2562 от 2562 дка 
Бургас: 194 Страна: 2903
14
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2449 дка 
2449 от 2449 дка (+631) 
Бургас: 201 Страна: 2986
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2170 от 2170 дка (+22) 
Бургас: 222 Страна: 3239
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2103 дка 
2103 от 2103 дка (+83) 
Бургас: 226 Страна: 3299
19
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1335 дка 
1335 от 1335 дка (+279) 
Бургас: 296 Страна: 4267
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 566 дка 
1131 от 1131 дка (+212) 
Бургас: 315 Страна: 4681
10
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
1109 от 1109 дка (+123) 
Бургас: 317 Страна: 4732
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 489 дка 
978 (+77) от 978 дка (+566) 
Бургас: 334 Страна: 5054
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 100 дка 
897 (+175) от 897 дка (+258) 
Бургас: 357 Страна: 5293
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 438 дка 
876 (+31) от 876 дка (+469) 
Бургас: 361 Страна: 5367
45
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 405 дка 
810 (+75) от 810 дка (+134) 
Бургас: 379 Страна: 5604
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 755 дка 
755 от 755 дка (+250) 
Бургас: 390 Страна: 5854
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+43) 
Бургас: 399 Страна: 6254
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 662 дка 
662 от 662 дка (+191) 
Бургас: 402 Страна: 6313
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 294 дка 
588 от 588 дка (+285) 
Бургас: 417 Страна: 6722
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 565 дка 
565 от 565 дка (+92) 
Бургас: 423 Страна: 6878
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 551 дка 
551 от 551 дка (+428) 
Бургас: 427 Страна: 6986
47
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+83) 
Бургас: 428 Страна: 7001
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 546 дка 
546 от 546 дка (+31) 
Бургас: 430 Страна: 7030
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 538 дка 
538 от 538 дка (+130) 
Бургас: 434 Страна: 7090

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

39
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020565
2021.41574133394900
2021.31254103403500
2021.2155044993500
20211452273394900
2022.41909192616000
2022.31649212626845
2022.21485152915900
2022.11485172585199
20221645722586845
2023.11206411001333
20231206411001333

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
39
60
43
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов34
49
35
26
2
14
19
10
45
47

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
39
60
43
ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов34
49
35
26
2
14
19
10
45
47

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Руен (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.