Приморско обл. Бургас

Обща информация
 

Приморско

 
 
6
 
28 930
 
16
 
5.25 / 63%
 
Обяви за земеделска земя в Приморско
Средни оценки
 
 
53
 
44

Арендатори в община Приморско

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2603 дка 
10 412 от 10 412 дка (-5104) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 412 дка (-5104)
Приморско3003 дка (-1235)
Приморско2570 дка (-1654)
Приморско2490 дка (-2112)
Приморско2349 дка (-103)
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2112 дка 
8447 от 8447 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8447 дка
Приморско2595 дка
Приморско2451 дка
Приморско1920 дка
Приморско1481 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2339 дка 
2339 от 2339 дка (+863) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2339 дка (+863)
Приморско2339 дка (+863)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
1422 от 1422 дка (+826) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1422 дка (+826)
ПриморскоНово Паничарево1422 дка (+826)
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
1369 (+1195) от 7312 дка (+2511) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7312 дка (+2511)
Созопол2887 дка (+244)
Созопол2601 дка (+847)
Приморско1298 дка (+1150)
Бургас455 дка (+225)
Приморско71 дка (+45)
Комасационен фактор: 1155 дка 
1155 от 1155 дка (+208) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1155 дка (+208)
Приморско1155 дка (+208)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 847 дка 
847 от 847 дка (+278) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас847 дка (+278)
Приморско847 дка (+278)
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 716 дка 
716 от 716 дка (+226) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас716 дка (+226)
Приморско716 дка (+226)
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка (+231) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас446 дка (+231)
Приморско446 дка (+231)
Комасационен фактор: 331 дка 
331 от 331 дка (-361) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас331 дка (-361)
Приморско331 дка (-361)
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас231 дка
Приморско231 дка
Комасационен фактор: 191 дка 
191 от 191 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас191 дка (+111)
Приморско191 дка (+111)
Комасационен фактор: 184 дка 
184 от 184 дка (+69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас184 дка (+69)
Приморско184 дка (+69)
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка (-815) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас58 дка (-815)
Приморско58 дка (-815)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
0 от 13 129 дка (-123)
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
Созопол4425 дка
Бургас2337 дка (-676)
Созопол2307 дка (+290)
Бургас1781 дка (+195)
Бургас1308 дка (+68)
Созопол971 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Приморско обл. Бургас Страна
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2603 дка 
10 412 от 10 412 дка (-5104) 
Бургас: 38 Страна: 590
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2112 дка 
8447 от 8447 дка 
Бургас: 61 Страна: 858
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2339 дка 
2339 от 2339 дка (+863) 
Бургас: 211 Страна: 3083
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
1422 от 1422 дка (+826) 
Бургас: 288 Страна: 4137
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
1369 (+1195) от 7312 дка (+2511) 
Бургас: 80 Страна: 1073
Комасационен фактор: 1155 дка 
1155 от 1155 дка (+208) 
Бургас: 312 Страна: 4620
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 847 дка 
847 от 847 дка (+278) 
Бургас: 372 Страна: 5475
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 716 дка 
716 от 716 дка (+226) 
Бургас: 394 Страна: 6047
Комасационен фактор: 446 дка 
446 от 446 дка (+231) 
Бургас: 467 Страна: 7874
Комасационен фактор: 331 дка 
331 от 331 дка (-361) 
Бургас: 546 Страна: 9273
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка 
Бургас: 645 Страна: 10988
Комасационен фактор: 191 дка 
191 от 191 дка (+111) 
Бургас: 683 Страна: 11695
Комасационен фактор: 184 дка 
184 от 184 дка (+69) 
Бургас: 692 Страна: 11815
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка (-815) 
Бургас: 825 Страна: 13942
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
0 от 13 129 дка (-123)
Бургас: 20 Страна: 379
0 от 0 дка (-447)
Бургас: 882 Страна: 14502

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Приморско, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Приморско (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020426
2021.4182058004500
2021.31779118004500
2021.21350113501350
2021.12000120002000
20215301779188004500
2022.42625510006978
2022.3185295005946
2022.22375183136200
2022.1184075004500
20222190393136978
2023.11842312002445
20231842312002445

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Росен Генов Евтимов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Росен Генов Евтимов
39
68

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Росен Генов Евтимов
39
68

Няма намерени резултати

22 336 дка
28 930 дка
16 587
2871 (17%)
5.3
3
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
220
36411
42942
54978
63569
724
81
94391

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.