Поморие обл. Бургас

Обща информация
 

Поморие

 
 
14
 
120 171
 
40
Обяви за земеделска земя в Поморие
Средни оценки
 
 
38
 
44

Арендатори в община Поморие

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
26
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5547 дка 
16 640 от 16 640 дка (-304) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 640 дка (-304)
Поморие12 867 дка (-148)
Поморие3728 дка (-156)
Поморие45 дка
22
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7137 дка 
14 274 от 14 274 дка (+2194) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас14 274 дка (+2194)
Поморие12 457 дка (+2602)
Поморие1817 дка (-408)
37
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 3958 дка 
11 874 от 11 874 дка (+647) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 874 дка (+647)
Поморие11 263 дка (+666)
Поморие423 дка (-42)
Поморие188 дка (+23)
24
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4627 дка 
9254 от 9254 дка (+347) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9254 дка (+347)
ПомориеГорица8613 дка (+294)
ПомориеГълъбец641 дка (+53)
36
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 2604 дка 
7811 (+451) от 7811 дка (+1500) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7811 дка (+451)
Поморие6762 дка (+451)
Поморие551 дка
Поморие498 дка
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
7577 (+1726) от 8071 дка (+1785) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8071 дка (+1785)
Поморие4522 дка (+1468)
Поморие2540 дка (+311)
Несебър494 дка (+59)
Поморие433 дка (-58)
Поморие82 дка (+5)
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
5585 (+367) от 12 266 дка (+470) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 266 дка (+470)
Несебър6681 дка (+103)
Поморие5585 дка (+367)
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
5360 (+2420) от 7920 дка (+2721) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
Поморие5360 дка (+2420)
Несебър1594 дка (-52)
Несебър966 дка (+353)
24
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1153 дка 
4610 от 4610 дка (-18) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4610 дка (-18)
Поморие4100 дка (+312)
Поморие435 дка (-15)
Поморие40 дка
Поморие35 дка (-315)
44
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
4498 (+330) от 5512 дка (+550) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5512 дка (+511)
Поморие4293 дка (+331)
Несебър975 дка (+181)
Поморие205 дка (-1)
Несебър39 дка
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
3773 (-13) от 3889 дка (+10) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3889 дка (-13)
Поморие3750 дка (-13)
Несебър116 дка
Поморие23 дка
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
3745 (+46) от 5113 дка (+265) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5113 дка (+265)
Поморие2834 дка (-85)
Несебър1368 дка (+219)
Поморие911 дка (+131)
29
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1123 дка 
3370 (+114) от 3370 дка (+727) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3370 дка (+114)
Поморие2496 дка (+123)
Поморие613 дка
Поморие261 дка (-9)
67
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1410 дка 
2819 от 2819 дка (-91) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2819 дка (-91)
Поморие1693 дка (-463)
Поморие1126 дка (+372)
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
2633 (+852) от 4366 дка (+921) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4366 дка (+921)
Поморие1540 дка (+534)
Айтос1285 дка (+57)
Поморие617 дка (-8)
Поморие476 дка (+326)
Айтос171 дка (+2)
Айтос151 дка (-3)
Айтос70 дка (+13)
Айтос56 дка
43
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 840 дка 
2519 от 2519 дка (+32) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2519 дка (+32)
Поморие1222 дка (+34)
Поморие957 дка (-2)
Поморие340 дка
40
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 587 дка 
2346 (+338) от 2346 дка (+479) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2346 дка (+338)
Поморие1834 дка (+264)
Поморие261 дка (+19)
Поморие141 дка
Поморие110 дка (+55)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1966 от 1966 дка (+195) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1966 дка (+195)
Поморие1632 дка (+118)
Поморие334 дка (+77)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1744 (+80) от 3177 дка (+1040) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3177 дка (+410)
Поморие1633 дка (+81)
Бургас803 дка (+330)
Бургас630 дка
Поморие111 дка (-1)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 от 933 дка (+192) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас933 дка (+192)
Поморие933 дка (+192)
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 785 дка 
881 (+115) от 3927 дка (+202) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3927 дка (+202)
Айтос2223 дка (+28)
Айтос619 дка (-27)
Поморие467 дка (+73)
Поморие414 дка (+42)
Айтос204 дка (+86)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 857 дка 
857 от 857 дка (+112) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас857 дка (+112)
Поморие857 дка (+112)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 326 дка 
652 от 652 дка (+240) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас652 дка (+240)
Поморие333 дка (+72)
Поморие319 дка (+168)
37
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
500 (+60) от 10 961 дка (+1622) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 961 дка (+1622)
Несебър3411 дка (+761)
Несебър3117 дка (+624)
Несебър2334 дка (+247)
Несебър1512 дка (+68)
Поморие500 дка (+60)
Несебър87 дка (-138)
Комасационен фактор: 484 дка 
484 от 484 дка (+151) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас484 дка (+151)
Поморие484 дка (+151)
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас440 дка
Поморие440 дка
Комасационен фактор: 423 дка 
423 от 423 дка (+167) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас423 дка (+167)
Поморие423 дка (+167)
45
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1958 дка 
405 (+40) от 7832 дка (-3069) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7427 дка (-3109)
Разград6863 дка (-3109)
Разград468 дка
Разград96 дка
Област: Бургас405 дка (+40)
Поморие405 дка (+40)
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас259 дка (-31)
Поморие259 дка (-31)
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас254 дка
Поморие254 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Поморие обл. Бургас Страна
26
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5547 дка 
16 640 от 16 640 дка (-304) 
Бургас: 11 Страна: 229
22
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7137 дка 
14 274 от 14 274 дка (+2194) 
Бургас: 15 Страна: 318
37
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 3958 дка 
11 874 от 11 874 дка (+647) 
Бургас: 27 Страна: 460
24
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4627 дка 
9254 от 9254 дка (+347) 
Бургас: 50 Страна: 741
36
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 2604 дка 
7811 (+451) от 7811 дка (+1500) 
Бургас: 70 Страна: 962
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
7577 (+1726) от 8071 дка (+1785) 
Бургас: 65 Страна: 917
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
5585 (+367) от 12 266 дка (+470) 
Бургас: 24 Страна: 426
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
5360 (+2420) от 7920 дка (+2721) 
Бургас: 66 Страна: 941
24
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 1153 дка 
4610 от 4610 дка (-18) 
Бургас: 130 Страна: 1845
44
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
4498 (+330) от 5512 дка (+550) 
Бургас: 110 Страна: 1524
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
3773 (-13) от 3889 дка (+10) 
Бургас: 150 Страна: 2135
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
3745 (+46) от 5113 дка (+265) 
Бургас: 119 Страна: 1659
29
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1123 дка 
3370 (+114) от 3370 дка (+727) 
Бургас: 161 Страна: 2393
67
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1410 дка 
2819 от 2819 дка (-91) 
Бургас: 186 Страна: 2743
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
2633 (+852) от 4366 дка (+921) 
Бургас: 136 Страна: 1944
43
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 840 дка 
2519 от 2519 дка (+32) 
Бургас: 195 Страна: 2934
40
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 587 дка 
2346 (+338) от 2346 дка (+479) 
Бургас: 210 Страна: 3071
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 983 дка 
1966 от 1966 дка (+195) 
Бургас: 233 Страна: 3421
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1744 (+80) от 3177 дка (+1040) 
Бургас: 171 Страна: 2501
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 от 933 дка (+192) 
Бургас: 344 Страна: 5183
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 785 дка 
881 (+115) от 3927 дка (+202) 
Бургас: 149 Страна: 2118
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 857 дка 
857 от 857 дка (+112) 
Бургас: 369 Страна: 5442
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 326 дка 
652 от 652 дка (+240) 
Бургас: 405 Страна: 6369
37
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
500 (+60) от 10 961 дка (+1622) 
Бургас: 35 Страна: 547
Комасационен фактор: 484 дка 
484 от 484 дка (+151) 
Бургас: 448 Страна: 7513
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка 
Бургас: 470 Страна: 7936
Комасационен фактор: 423 дка 
423 от 423 дка (+167) 
Бургас: 485 Страна: 8130
45
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1958 дка 
405 (+40) от 7832 дка (-3069) 
Бургас: 493 Страна: 958
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка (-31) 
Бургас: 612 Страна: 10499
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка 
Бургас: 618 Страна: 10582

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Поморие, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗК Горица

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Поморие (2022)

14
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42219704005900
2021.31606473004000
2021.21562153004000
202119261323005900
2022.43003493536239
2022.33212455006849
2022.22688535636400
2022.12729705286795
202228812173536849
2023.137613014726239
202337613014726239

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Горица

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Горица

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Горица

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Горица

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Горица
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Горица
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
26
22
37
ЗК Горица24
36
32
61
16
24
44
11
76
29
67
34
43
40
37
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
26
22
37
ЗК Горица24
36
32
61
16
24
44
11
76
29
67
34
43
40
37
45

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Поморие (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.