Несебър обл. Бургас

Обща информация
 

Несебър

 
 
13
 
65 334 
 
28
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Несебър
Средни оценки
 
 
43
 
44

Арендатори в община Несебър

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
37
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
10 461 (+1562) от 10 961 дка (+1622) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 961 дка (+1622)
НесебърРавда3411 дка (+761)
НесебърКошарица3117 дка (+624)
НесебърОризаре2334 дка (+247)
НесебърТънково1512 дка (+68)
ПомориеАхелой500 дка (+60)
НесебърНесебър87 дка (-138)
29
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2119 дка 
8476 от 8476 дка (+624) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8476 дка (+624)
НесебърНесебър5849 дка (+237)
НесебърТънково1361 дка (+120)
НесебърРавда979 дка (+172)
НесебърКошарица287 дка (+95)
52
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
7836 от 7836 дка (+287) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7836 дка (+287)
НесебърТънково7153 дка (+282)
НесебърОризаре521 дка (+32)
НесебърРавда162 дка (-27)
16
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7608 дка (-250)
НесебърОризаре7608 дка (-250)
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
7055 от 7055 дка (+929) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7055 дка (+929)
НесебърОбзор4967 дка (+274)
НесебърПриселци1128 дка (+244)
НесебърРаковсково960 дка (+411)
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 266 дка (+470)
НесебърГюльовца6681 дка (+103)
ПомориеПорой5585 дка (+367)
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
5794 от 5794 дка (+1256) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5794 дка (+1256)
НесебърБаня4979 дка (+987)
НесебърКошарица420 дка (-4)
НесебърЕмона395 дка (+273)
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2560 (+301) от 7920 дка (+2721) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7920 дка (+2721)
ПомориеКозичино5360 дка (+2420)
НесебърГюльовца1594 дка (-52)
НесебърПаницово966 дка (+353)
76
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
1368 (+219) от 5113 дка (+265) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5113 дка (+265)
ПомориеГълъбец2834 дка (-85)
НесебърПаницово1368 дка (+219)
ПомориеГорица911 дка (+131)
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
1332 (+421) от 10 660 дка (+601) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9328 дка (+180)
БялаДюлино3044 дка (+11)
Долни чифликСолник2899 дка (+10)
БялаПопович2858 дка (+99)
БялаГосподиново467 дка
Долни чифликБърдарево60 дка (+60)
Област: Бургас1332 дка (+421)
НесебърКозница745 дка (+253)
НесебърПриселци241 дка (+80)
НесебърОбзор222 дка (+45)
НесебърРаковсково124 дка (+43)
44
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
1014 (+220) от 5512 дка (+550) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5512 дка (+550)
ПомориеАлександрово4293 дка (+331)
НесебърКошарица975 дка (+181)
ПомориеМедово205 дка (-1)
НесебърТънково39 дка (+39)
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
996 (+834) от 4987 дка (+826) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3991 дка (-8)
БялаБяла2952 дка (-16)
БялаПопович583 дка (-45)
БялаДюлино181 дка (-121)
БялаГосподиново174 дка (+174)
БялаГорица101 дка
Област: Бургас996 дка (+834)
НесебърКозница900 дка (+738)
НесебърПриселци96 дка (+96)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 409 дка 
817 от 817 дка (+72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас817 дка (+72)
НесебърТънково563 дка (+15)
НесебърКошарица254 дка (+57)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
607 (+607) от 607 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас607 дка (+607)
НесебърОризаре466 дка (+466)
НесебърГюльовца141 дка (+141)
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
494 (+59) от 8071 дка (+1785) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8071 дка (+1785)
ПомориеПоморие4522 дка (+1468)
ПомориеКаблешково2540 дка (+311)
НесебърКошарица494 дка (+59)
ПомориеКаменар433 дка (-58)
ПомориеМедово82 дка (+5)
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас477 дка
НесебърОризаре477 дка
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас426 дка (+121)
НесебърОризаре426 дка (+121)
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас345 дка (+48)
НесебърТънково345 дка (+48)
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас338 дка (+21)
НесебърГюльовца338 дка (+21)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас316 дка (+43)
НесебърГюльовца316 дка (+43)
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас286 дка (+25)
НесебърОризаре286 дка (+25)
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас134 дка
НесебърТънково134 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас123 дка (+14)
НесебърБаня123 дка (+14)
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
116 от 3889 дка (+10) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3889 дка (+10)
ПомориеАхелой3750 дка (-13)
НесебърРавда116 дка
ПомориеКаблешково23 дка (+23)
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас113 дка
НесебърОризаре113 дка
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-74) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна174 дка
БялаГосподиново174 дка
Област: Бургас17 дка (-74)
НесебърКозница17 дка (-74)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Несебър обл. Бургас Страна
37
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1827 дка 
10 461 (+1562) от 10 961 дка (+1622) 
Бургас: 35 Страна: 550
29
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2119 дка 
8476 от 8476 дка (+624) 
Бургас: 60 Страна: 860
52
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2612 дка 
7836 от 7836 дка (+287) 
Бургас: 69 Страна: 965
16
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7608 дка 
7608 от 7608 дка (-250) 
Бургас: 75 Страна: 1014
83
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2352 дка 
7055 от 7055 дка (+929) 
Бургас: 83 Страна: 1123
61
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
6681 (+103) от 12 266 дка (+470) 
Бургас: 24 Страна: 427
10
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1931 дка 
5794 от 5794 дка (+1256) 
Бургас: 105 Страна: 1451
16
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2560 (+301) от 7920 дка (+2721) 
Бургас: 66 Страна: 951
76
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
1368 (+219) от 5113 дка (+265) 
Бургас: 119 Страна: 1673
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
1332 (+421) от 10 660 дка (+601) 
Бургас: 297 Страна: 571
44
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
1014 (+220) от 5512 дка (+550) 
Бургас: 110 Страна: 1536
86
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 712 дка 
996 (+834) от 4987 дка (+826) 
Бургас: 329 Страна: 1712
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 409 дка 
817 от 817 дка (+72) 
Бургас: 378 Страна: 5615
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 304 дка 
607 (+607) от 607 дка 
Бургас: 410 Страна: 6658
32
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1614 дка 
494 (+59) от 8071 дка (+1785) 
Бургас: 65 Страна: 926
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка 
Бургас: 453 Страна: 7647
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка (+121) 
Бургас: 483 Страна: 8182
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+48) 
Бургас: 536 Страна: 9175
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+21) 
Бургас: 542 Страна: 9274
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+43) 
Бургас: 554 Страна: 9601
Комасационен фактор: 286 дка 
286 от 286 дка (+25) 
Бургас: 579 Страна: 10146
Комасационен фактор: 134 дка 
134 от 134 дка 
Бургас: 750 Страна: 12895
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (+14) 
Бургас: 762 Страна: 13083
11
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1296 дка 
116 от 3889 дка (+10) 
Бургас: 150 Страна: 2149
Комасационен фактор: 113 дка 
113 от 113 дка 
Бургас: 779 Страна: 13276
Комасационен фактор: 96 дка 
17 от 191 дка (-74) 
Бургас: 847 Страна: 11817
0 от 0 дка
Бургас: 878 Страна: 14643
0 от 0 дка (-36)
Бургас: 879 Страна: 14644

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Несебър, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Ренти за община Несебър (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Несебър

Арендатор19
30

Ренти по години за Равда

Арендатор19
30

Ренти по години за Тънково

Арендатор19
30

Ренти по години за Баня

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Гюльовца

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Емона

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Козница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кошарица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Обзор

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Оризаре

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Паницово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Приселци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Раковсково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Несебър (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020814
2021.42224502655438
2021.31731334414375
2021.21923125564375
20218652015952655438
2022.42508424006786
2022.32295525006038
2022.22795536006792
2022.12824626306585
202226212094006792
2023.42711266346804
2023.33434286086804
2023.22640314805868
2023.12352444006500
202327281294006804

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Задружен Труд
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
37
29
52
ЗК Задружен Труд16
83
61
10
16
76
42
44
86
32
11

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
37
29
52
ЗК Задружен Труд16
83
61
10
16
76
42
44
86
32
11

Няма намерени резултати

79 405 дка
65 334 дка
37 405
10 140 (27%)
4.37
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
110
2742
315 055
444 918
59034
64494
7995
81719
9761
101677

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.