Малко Търново обл. Бургас

Обща информация
 

Малко Търново

 
 
12
 
16 300
 
47
Обяви за земеделска земя в Малко Търново
Средни оценки
 
 
52
 
44

Арендатори в община Малко Търново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
1846 (+646) от 5364 дка (+623) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3518 дка (-23)
Казанлък2826 дка (-82)
Казанлък497 дка (+58)
Казанлък195 дка (+1)
Област: Бургас1846 дка (+646)
Малко Търново1846 дка (+646)
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
59
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 302 дка 
1812 от 1812 дка (+230) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1812 дка (+230)
Малко Търново837 дка (+190)
Малко Търново816 дка (-43)
Малко Търново59 дка (+38)
Малко Търново54 дка (+27)
Малко Търново27 дка (+9)
Малко Търново19 дка (+9)
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 900 дка 
1624 (+428) от 1800 дка (+429) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1624 дка (+428)
Малко Търново1624 дка (+428)
Област: Добрич176 дка (+1)
Добрич-селска176 дка (+1)
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
33
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1007 от 1007 дка (+1) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1007 дка (+1)
Малко Търново757 дка (-30)
Малко Търново123 дка (+28)
Малко Търново92 дка (-6)
Малко Търново35 дка (+9)
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 326 дка 
978 от 978 дка (+630) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас978 дка (+630)
Малко ТърновоБлизнак518 дка (+328)
Малко ТърновоГраматиково353 дка (+244)
Малко ТърновоЗвездец107 дка (+58)
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас873 дка
Малко Търново873 дка
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка (+309) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас873 дка (+309)
Малко Търново873 дка (+309)
64
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 209 дка 
626 от 626 дка (+168) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас626 дка (+168)
Малко Търново577 дка (+163)
Малко Търново44 дка (+22)
Малко Търново5 дка (-17)
Категория: 5.77 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
599 от 599 дка (+294) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас599 дка (+294)
Малко Търново277 дка (+163)
Малко Търново145 дка (+44)
Малко Търново78 дка (+48)
Малко Търново59 дка (+39)
Малко Търново20 дка
Малко Търново14 дка
Малко Търново6 дка
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас488 дка (+93)
Малко Търново488 дка (+93)
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас452 дка (+35)
Малко Търново452 дка (+35)
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас400 дка (+47)
Малко Търново400 дка (+47)
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас385 дка (+61)
Малко Търново385 дка (+61)
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (+128) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас379 дка (+128)
Малко Търново379 дка (+128)
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас285 дка (-144)
Малко Търново285 дка (-144)
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас259 дка
Малко Търново259 дка
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас257 дка (+114)
Малко Търново166 дка (+79)
Малко Търново77 дка (+35)
Малко Търново14 дка
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас242 дка
Малко Търново121 дка
Малко Търново121 дка
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас233 дка (+182)
Малко Търново233 дка (+182)
Комасационен фактор: 228 дка 
228 от 228 дка (+144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас228 дка (+144)
Малко Търново228 дка (+144)
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас201 дка (+56)
Малко Търново201 дка (+56)
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас193 дка
Малко Търново193 дка
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас185 дка (+76)
Малко Търново185 дка (+76)
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас183 дка
Малко Търново183 дка
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+106) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас174 дка (+106)
Малко Търново174 дка (+106)
Комасационен фактор: 86 дка 
172 (+44) от 172 дка (+117) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас172 дка (+44)
Малко Търново99 дка (+44)
Малко Търново73 дка
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас171 дка (+45)
Малко Търново171 дка (+45)
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас154 дка
Малко Търново154 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка
Малко Търново152 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка
Малко Търново152 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Малко Търново обл. Бургас Страна Холдинг
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
1846 (+646) от 5364 дка (+623) 
Бургас: 247 Страна: 1564
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
Страна: 131
59
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 302 дка 
1812 от 1812 дка (+230) 
Бургас: 249 Страна: 3601
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 900 дка 
1624 (+428) от 1800 дка (+429) 
Бургас: 267 Страна: 3621
52
2019
ХОЛДИНГ 2819 дка (+231)  
Страна: 131
33
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1007 от 1007 дка (+1) 
Бургас: 326 Страна: 4969
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 326 дка 
978 от 978 дка (+630) 
Бургас: 333 Страна: 5053
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка 
Бургас: 364 Страна: 5383
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 873 дка 
873 от 873 дка (+309) 
Бургас: 365 Страна: 5384
64
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 209 дка 
626 от 626 дка (+168) 
Бургас: 408 Страна: 6506
Категория: 5.77 / 15% 
Комасационен фактор: 86 дка 
599 от 599 дка (+294) 
Бургас: 413 Страна: 6650
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+93) 
Бургас: 446 Страна: 7480
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка (+35) 
Бургас: 463 Страна: 7815
Комасационен фактор: 400 дка 
400 от 400 дка (+47) 
Бургас: 495 Страна: 8407
Комасационен фактор: 385 дка 
385 от 385 дка (+61) 
Бургас: 504 Страна: 8571
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (+128) 
Бургас: 514 Страна: 8644
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-144) 
Бургас: 582 Страна: 10045
Комасационен фактор: 259 дка 
259 от 259 дка 
Бургас: 611 Страна: 10498
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+114) 
Бургас: 614 Страна: 10532
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка 
Бургас: 629 Страна: 10787
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
Бургас: 643 Страна: 10946
Комасационен фактор: 228 дка 
228 от 228 дка (+144) 
Бургас: 647 Страна: 11034
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+56) 
Бургас: 671 Страна: 11497
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
Бургас: 679 Страна: 11645
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+76) 
Бургас: 690 Страна: 11793
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка 
Бургас: 693 Страна: 11821
Комасационен фактор: 174 дка 
174 от 174 дка (+106) 
Бургас: 700 Страна: 11999
Комасационен фактор: 86 дка 
172 (+44) от 172 дка (+117) 
Бургас: 703 Страна: 12039
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (+45) 
Бургас: 704 Страна: 12056
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка 
Бургас: 725 Страна: 12362
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
Бургас: 727 Страна: 12396
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка 
Бургас: 728 Страна: 12397

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Малко Търново, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Малко Търново (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4146039302500
2021.3102253501630
2021.2165022993000
20211279102993000
2022.4102067001377
2022.32891236006000
2022.22784246006000
2022.1200033004200
20222597563006000
2023.1228059726500
2023228059726500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
МГ Агрикултура ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
33
МГ Агрикултура ЕООД
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
33
МГ Агрикултура ЕООД
64

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Малко Търново (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.