Камено обл. Бургас

Обща информация
 

Камено

 
 
11
 
185 444
 
74
 
3.9 / 80%
 
Обяви за земеделска земя в Камено
Средни оценки
 
 
50
 
44

Арендатори в община Камено

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 305 (+15) от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
Камено20 261 дка (+14)
Средец104 дка (+2)
Камено44 дка (+1)
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
15 092 (+60) от 18 051 дка (+127) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 051 дка (+127)
Камено15 092 дка (+60)
Айтос2607 дка (+70)
Айтос352 дка (-3)
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 562 дка (+35)
Камено12 140 дка (-16)
Камено422 дка (+51)
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
7846 от 7846 дка (-124) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7846 дка (-124)
КаменоТръстиково6409 дка (-109)
КаменоЛивада1396 дка (-15)
КаменоПолски извор41 дка
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
7328 (+108) от 7454 дка (+111) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7454 дка (+111)
Камено3612 дка (-7)
Камено2584 дка (+126)
Камено982 дка (-8)
Камено150 дка (-3)
Бургас126 дка (+3)
50
2019
На печалба
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 4191 дка 
7038 (+140) от 8381 дка (+189) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8381 дка (+189)
Камено7038 дка (+140)
Карнобат1343 дка (+49)
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
6296 (+50) от 7012 дка (+114) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7012 дка (+51)
Камено5709 дка (+57)
Айтос653 дка (+1)
Камено472 дка (-1)
Камено115 дка (-6)
Бургас63 дка
ХОЛДИНГ 5926 дка (+277)  
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2963 дка 
5926 от 5926 дка (+277) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5926 дка (+277)
Камено2994 дка (+120)
Камено2932 дка (+157)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
5401 (+104) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+252)
Бургас15 155 дка (+48)
Камено4704 дка (+87)
Бургас3702 дка (+100)
Камено697 дка (+17)
Айтос56 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
5378 (-605) от 6016 дка (-196) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6016 дка (-196)
Камено3196 дка (+79)
Камено1958 дка (-684)
Бургас638 дка (+409)
Камено224 дка
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
5375 (+116) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
Бургас2509 дка (+200)
Камено2085 дка (+49)
Камено2048 дка (+60)
Камено1242 дка (+7)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
5158 (+98) от 5261 дка (+99) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5261 дка (+99)
Камено3848 дка (+103)
Камено1310 дка (-5)
Бургас103 дка (+1)
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
5133 (+110) от 11 277 дка (+231) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 277 дка (+231)
Созопол6144 дка (+121)
Камено4414 дка (+69)
Камено719 дка (+41)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4941 от 4941 дка (+60) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4941 дка (+60)
Камено4674 дка (+80)
Камено267 дка (-20)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4394 (+119) от 4868 дка (+125) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4868 дка (+125)
Камено4192 дка (+108)
Бургас474 дка (+6)
Камено202 дка (+11)
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
4225 (+160) от 4497 дка (+217) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4497 дка (+217)
Камено3382 дка (+104)
Камено549 дка (+28)
Камено274 дка (+28)
Средец272 дка (+57)
Камено20 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
3796 от 3849 дка (+36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3849 дка (+36)
Камено2293 дка (+31)
Камено1395 дка (+5)
Камено108 дка
Средец53 дка
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
3708 (-414) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
Камено1641 дка (-7)
Камено1315 дка (-12)
Камено452 дка (+12)
Средец295 дка (+80)
Камено174 дка (-370)
Камено126 дка (-37)
Средец52 дка
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
3627 от 3627 дка (+769) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3627 дка (+769)
Камено1927 дка (+310)
Камено1090 дка (+118)
Камено610 дка (+341)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
3475 (+100) от 3724 дка (+173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3724 дка (+173)
Камено2509 дка (+87)
Камено966 дка (+13)
Средец249 дка (+73)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3374 от 3374 дка (+84) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3374 дка (+84)
Камено3147 дка (+82)
Камено227 дка (+2)
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
2959 от 2959 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2959 дка (+44)
Камено2602 дка (+43)
Камено357 дка (+1)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1484 дка 
2907 (+1580) от 2968 дка (+1641) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2968 дка (+1580)
Камено2907 дка (+1580)
Карнобат61 дка
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6252 дка (-76)
Карнобат3351 дка (-46)
Камено2864 дка (-33)
Карнобат37 дка (+3)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
2372 от 2485 дка (-137) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2485 дка (-137)
Камено1154 дка (-46)
Камено943 дка (+160)
Камено275 дка (-251)
Средец113 дка
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2237 от 2237 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+36)
Камено2203 дка (+36)
Камено34 дка
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
2163 (+75) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
Камено1220 дка (+3)
Камено694 дка (+64)
Камено249 дка (+8)
Средец246 дка (-14)
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2123 от 2123 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2123 дка (+6)
Камено1301 дка (+20)
Камено822 дка (-14)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (-121)
Средец3230 дка (-39)
Камено2112 дка (-82)
Средец258 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1895 от 1895 дка (+115) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1895 дка (+115)
Камено1615 дка (+112)
Камено280 дка (+3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Камено обл. Бургас Страна Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 305 (+15) от 20 409 дка (+17) 
Бургас: 6 Страна: 143
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
15 092 (+60) от 18 051 дка (+127) 
Бургас: 8 Страна: 184
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
Бургас: 21 Страна: 408
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
7846 от 7846 дка (-124) 
Бургас: 68 Страна: 955
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
7328 (+108) от 7454 дка (+111) 
Бургас: 78 Страна: 1052
50
2019
На печалба
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 4191 дка 
7038 (+140) от 8381 дка (+189) 
Бургас: 62 Страна: 867
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
6296 (+50) от 7012 дка (+114) 
Бургас: 84 Страна: 1135
ХОЛДИНГ 5926 дка (+277)  
Страна: 119
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2963 дка 
5926 от 5926 дка (+277) 
Бургас: 103 Страна: 1395
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
5401 (+104) от 24 314 дка (+308) 
Бургас: 3 Страна: 102
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
5378 (-605) от 6016 дка (-196) 
Бургас: 100 Страна: 1373
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
5375 (+116) от 7884 дка (+316) 
Бургас: 67 Страна: 949
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
5158 (+98) от 5261 дка (+99) 
Бургас: 115 Страна: 1599
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
5133 (+110) от 11 277 дка (+231) 
Бургас: 31 Страна: 512
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4941 от 4941 дка (+60) 
Бургас: 121 Страна: 1720
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4394 (+119) от 4868 дка (+125) 
Бургас: 126 Страна: 1750
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
4225 (+160) от 4497 дка (+217) 
Бургас: 132 Страна: 1893
49
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
3796 от 3849 дка (+36) 
Бургас: 151 Страна: 2154
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
3708 (-414) от 4055 дка (-334) 
Бургас: 147 Страна: 2072
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
3627 от 3627 дка (+769) 
Бургас: 156 Страна: 2265
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
3475 (+100) от 3724 дка (+173) 
Бургас: 154 Страна: 2215
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3374 от 3374 дка (+84) 
Бургас: 160 Страна: 2389
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
2959 от 2959 дка (+44) 
Бургас: 178 Страна: 2646
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1484 дка 
2907 (+1580) от 2968 дка (+1641) 
Бургас: 177 Страна: 2642
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
Бургас: 96 Страна: 1301
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
2372 от 2485 дка (-137) 
Бургас: 200 Страна: 2962
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2237 от 2237 дка (+36) 
Бургас: 216 Страна: 3170
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
2163 (+75) от 2409 дка (+61) 
Бургас: 204 Страна: 3018
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2123 от 2123 дка (+6) 
Бургас: 225 Страна: 3277
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
Бургас: 108 Страна: 1496
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1895 от 1895 дка (+115) 
Бургас: 243 Страна: 3509

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Камено, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020928
2021.421452413002980
2021.3148058872290
2021.21400212001600
2021.11333312001500
20218391932348872980
2022.41921610463000
2022.32064106784100
2022.22145133505550
2022.12169176784574
20222107463505550
2023.12500415004000
20232500415004000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
61
68
48
ЕТ Желязко Драгов48
50
57
42
54
22
49
44
19
63
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
61
68
48
ЕТ Желязко Драгов48
50
57
42
54
22
49
44
19
63
53

Няма намерени резултати

197 143 дка
185 444 дка
30 420
20 529 (67%)
3.77
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
112
210 533
392 258
467 936
515 060
61966
75021
81208
92888
10262

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.