Айтос обл. Бургас

Обща информация
 

Айтос

 
 
16
 
146 241 
 
61
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Айтос
Средни оценки
 
 
46
 
44

Арендатори в община Айтос

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 203 дка (+257)
АйтосАйтос14 404 дка (+210)
АйтосМалка поляна447 дка (-5)
АйтосПещерско128 дка (+61)
АйтосКараново101 дка (-9)
АйтосПирне98 дка
АйтосЛясково25 дка
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
10 966 от 10 966 дка (+230) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 966 дка (+230)
АйтосМъглен7583 дка (+223)
АйтосЧерна могила2193 дка (-22)
АйтосДрянковец1112 дка (+28)
АйтосПещерско78 дка (+1)
35
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 10 055 дка 
10 055 от 10 055 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 055 дка (-5)
АйтосЧукарка10 055 дка (-5)
53
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1635 дка 
8177 от 8177 дка (+104) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8177 дка (+104)
АйтосАйтос4044 дка (-289)
АйтосСъдиево2611 дка (+86)
АйтосМалка поляна888 дка (+180)
АйтосКараново595 дка (+144)
АйтосПирне39 дка (-17)
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7342 дка 
7342 от 7342 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7342 дка (+35)
АйтосЧерноград7342 дка (+35)
69
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7010 дка 
7010 от 7010 дка (+173) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7010 дка (+173)
АйтосКараново7010 дка (+173)
48
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
6765 от 6765 дка (+388) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6765 дка (+388)
АйтосДрянковец2907 дка (+95)
АйтосПещерско2770 дка (+143)
АйтосМъглен1048 дка (+150)
АйтосЛясково40 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 958 дка 
6669 (+72) от 6707 дка (+110) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6669 дка (+72)
АйтосМалка поляна3261 дка (-88)
АйтосЛясково1262 дка (+11)
АйтосАйтос905 дка (+19)
АйтосЧукарка859 дка (+130)
АйтосПирне236 дка
АйтосКараново146 дка
Област: Кюстендил38 дка (+38)
КюстендилКаменичка Скакавица38 дка (+38)
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
6540 (-93) от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
БургасБългарово13 213 дка (-201)
АйтосСъдиево6540 дка (-93)
БургасБургас1275 дка (-1924)
32
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6322 дка 
6322 от 6322 дка (+149) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6322 дка (+149)
АйтосПирне6322 дка (+149)
58
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 5801 дка 
5801 от 5801 дка (-27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5801 дка (-27)
АйтосЛясково5801 дка (-27)
27
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 5595 дка 
5595 от 5595 дка (+79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5595 дка (+79)
АйтосПирне5595 дка (+79)
32
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка (-63) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4961 дка (-63)
АйтосТополица4961 дка (-63)
10
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1533 дка 
3065 от 3065 дка (-40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3065 дка (-40)
АйтосМалка поляна2991 дка (-37)
АйтосАйтос74 дка (-3)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 785 дка 
3046 (+87) от 3927 дка (+202) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3927 дка (+202)
АйтосПещерско2223 дка (+28)
АйтосЛясково619 дка (-27)
ПомориеБата467 дка (+73)
ПомориеБелодол414 дка (+42)
АйтосАйтос204 дка (+86)
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
2959 (+67) от 18 051 дка (+127) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 051 дка (+127)
КаменоВинарско15 092 дка (+60)
АйтосКараново2607 дка (+70)
АйтосМалка поляна352 дка (-3)
71
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
2928 от 2928 дка (+14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2928 дка (+14)
АйтосПещерско2790 дка (+12)
АйтосАйтос138 дка (+2)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2861 от 2861 дка (+74) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2861 дка (+74)
АйтосДрянковец2407 дка (+4)
АйтосМъглен454 дка (+70)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
2782 от 2782 дка (+169) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2782 дка (+169)
АйтосКараново2699 дка (+86)
АйтосМалка поляна83 дка (+83)
42
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2661 (+61) от 2947 дка (+57) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2947 дка (+57)
АйтосКарагеоргиево2178 дка (+87)
АйтосПоляново483 дка (-26)
РуенВресово166 дка (+4)
РуенЯбълчево120 дка (-8)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
2429 (-78) от 3469 дка (-449) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2429 дка (-78)
АйтосКараново2332 дка (-58)
АйтосАйтос58 дка (-20)
АйтосПирне39 дка
Област: Силистра687 дка (-430)
ДуловоЧерковна687 дка (-430)
Област: Велико Търново353 дка (+59)
СухиндолСухиндол353 дка (+59)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2381 от 2381 дка (+125) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2381 дка (+125)
АйтосДрянковец1894 дка (+114)
АйтосЧерноград485 дка (+11)
АйтосПоляново2 дка
42
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
2000 (+59) от 8488 дка (-1168) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8488 дка (-1168)
КарнобатСоколово6466 дка (-1184)
АйтосЧерноград1776 дка (+22)
АйтосЧукарка224 дка (+37)
КарнобатКликач22 дка (-43)
35
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
1733 (+69) от 4366 дка (+921) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4366 дка (+921)
ПомориеБелодол1540 дка (+534)
АйтосПещерско1285 дка (+57)
ПомориеКосовец617 дка (-8)
ПомориеБата476 дка (+326)
АйтосМъглен171 дка (+2)
АйтосЧерна могила151 дка (-3)
АйтосАйтос70 дка (+13)
АйтосЛясково56 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
1380 (+97) от 9852 дка (+418) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9852 дка (+418)
РуенЛюляково3473 дка (+192)
КарнобатДрагово2896 дка (+13)
АйтосКарагеоргиево1380 дка (+97)
КарнобатОгнен957 дка (+64)
РуенЛистец522 дка
РуенРупча350 дка (+45)
РуенСкалак274 дка (+7)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (+32)
КарнобатЦерковски2465 дка (-80)
АйтосРаклиново1196 дка (+102)
КарнобатДеветинци467 дка (+8)
КарнобатСан-Стефано95 дка (-37)
КарнобатСоколово31 дка (+31)
КарнобатЗимен8 дка (+8)
31
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
1161 от 1161 дка (+90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1161 дка (+90)
АйтосРаклиново652 дка (-38)
АйтосЧерноград509 дка (+128)
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1056 (+430) от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+500)
КарнобатДеветак3194 дка
КарнобатЖелезник538 дка (-116)
АйтосПирне489 дка (+331)
АйтосМалка поляна447 дка (+104)
КарнобатДеветинци160 дка (+59)
КарнобатЦерковски124 дка (+79)
АйтосКараново105 дка (-20)
КарнобатСан-Стефано48 дка (+48)
АйтосАйтос15 дка (+15)
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1045 (+10) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
БургасБургас6767 дка (-2886)
БургасБългарово887 дка (+3)
КаменоКамено803 дка (+29)
АйтосСъдиево745 дка (+13)
АйтосАйтос300 дка (-3)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 427 дка 
854 от 854 дка (+355) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас854 дка (+355)
АйтосАйтос810 дка (+424)
АйтосСъдиево44 дка (-69)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Айтос обл. Бургас Страна Холдинг
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
Бургас: 14 Страна: 280
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
10 966 от 10 966 дка (+230) 
Бургас: 34 Страна: 548
35
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 10 055 дка 
10 055 от 10 055 дка (-5) 
Бургас: 41 Страна: 640
53
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1635 дка 
8177 от 8177 дка (+104) 
Бургас: 63 Страна: 907
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
Страна: 18
47
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7342 дка 
7342 от 7342 дка (+35) 
Бургас: 79 Страна: 1073
69
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7010 дка 
7010 от 7010 дка (+173) 
Бургас: 85 Страна: 1138
48
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
6765 от 6765 дка (+388) 
Бургас: 89 Страна: 1185
64
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 958 дка 
6669 (+72) от 6707 дка (+110) 
Бургас: 91 Страна: 1201
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
6540 (-93) от 21 028 дка (-2218) 
Бургас: 5 Страна: 134
32
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6322 дка 
6322 от 6322 дка (+149) 
Бургас: 95 Страна: 1282
58
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 5801 дка 
5801 от 5801 дка (-27) 
Бургас: 104 Страна: 1448
27
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 5595 дка 
5595 от 5595 дка (+79) 
Бургас: 109 Страна: 1511
32
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка (-63) 
Бургас: 120 Страна: 1727
10
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1533 дка 
3065 от 3065 дка (-40) 
Бургас: 174 Страна: 2583
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 785 дка 
3046 (+87) от 3927 дка (+202) 
Бургас: 149 Страна: 2131
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
2959 (+67) от 18 051 дка (+127) 
Бургас: 8 Страна: 182
71
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
2928 от 2928 дка (+14) 
Бургас: 181 Страна: 2689
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2861 от 2861 дка (+74) 
Бургас: 183 Страна: 2730
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
2782 от 2782 дка (+169) 
Бургас: 188 Страна: 2782
42
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2661 (+61) от 2947 дка (+57) 
Бургас: 179 Страна: 2673
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
2429 (-78) от 3469 дка (-449) 
Бургас: 202 Страна: 2350
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2381 от 2381 дка (+125) 
Бургас: 207 Страна: 3054
42
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
2000 (+59) от 8488 дка (-1168) 
Бургас: 59 Страна: 859
35
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
1733 (+69) от 4366 дка (+921) 
Бургас: 136 Страна: 1958
49
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
1380 (+97) от 9852 дка (+418) 
Бургас: 43 Страна: 681
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
Бургас: 140 Страна: 2005
31
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
1161 от 1161 дка (+90) 
Бургас: 310 Страна: 4640
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1056 (+430) от 5120 дка (+500) 
Бургас: 118 Страна: 1671
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1045 (+10) от 9502 дка (-2844) 
Бургас: 48 Страна: 714
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 427 дка 
854 от 854 дка (+355) 
Бургас: 370 Страна: 5491

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Айтос, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Ренти за община Айтос (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Караново

Арендатор22
50

Ренти по години за Айтос

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дрянковец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Карагеоргиево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лясково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Малка поляна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Мъглен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Пещерско

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Пирне

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Поляново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Раклиново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Съдиево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Тополица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черна могила

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черноград

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Чукарка

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Айтос (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020718
2021.41431164273333
2021.31968126506923
2021.2162036503461
2021.11100111001100
202110111640324276923
2022.43405113336519
2022.31783232565867
2022.22172262675191
2022.11105152583899
20229062020752566519
2023.427231710245714
2023.32599213216985
2023.22116183006814
2023.13036142546845
20232592702546985

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агродар България ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Агродар България ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
34
38
35
Агродар България ЕООД53
47
69
48
64
79
32
58
27
32
10
68
71
42
42
35
49
31
30
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
34
38
35
Агродар България ЕООД53
47
69
48
64
79
32
58
27
32
10
68
71
42
42
35
49
31
30
64

Няма намерени резултати

167 130 дка
146 241 дка
36 431
20 076 (55%)
4.99
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
353 078
465 389
518 980
67521
71900
85217
96090
108955

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.