Айтос обл. Бургас

Обща информация
 

Айтос

 
 
16
 
146 241
 
61
Обяви за земеделска земя в Айтос
Средни оценки
 
 
46
 
44

Арендатори в община Айтос

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 203 дка (+257)
Айтос14 404 дка (+210)
Айтос447 дка (-5)
Айтос128 дка (+61)
Айтос101 дка (-9)
Айтос98 дка
Айтос25 дка
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
10 966 от 10 966 дка (+230) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 966 дка (+230)
Айтос7583 дка (+223)
Айтос2193 дка (-22)
Айтос1112 дка (+28)
Айтос78 дка (+1)
35
2019
На печалба
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 10 055 дка 
10 055 от 10 055 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 055 дка (-5)
Айтос10 055 дка (-5)
53
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1635 дка 
8177 от 8177 дка (+104) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8177 дка (+104)
АйтосАйтос4044 дка (-289)
АйтосСъдиево2611 дка (+86)
АйтосМалка поляна888 дка (+180)
АйтосКараново595 дка (+144)
АйтосПирне39 дка (-17)
47
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7342 дка 
7342 от 7342 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7342 дка (+35)
Айтос7342 дка (+35)
69
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7010 дка 
7010 от 7010 дка (+173) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7010 дка (+173)
Айтос7010 дка (+173)
48
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
6765 от 6765 дка (+388) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6765 дка (+388)
Айтос2907 дка (+95)
Айтос2770 дка (+143)
Айтос1048 дка (+150)
Айтос40 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 958 дка 
6669 (+72) от 6707 дка (+110) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6669 дка (+72)
Айтос3261 дка (-88)
Айтос1262 дка (+11)
Айтос905 дка (+19)
Айтос859 дка (+130)
Айтос236 дка
Айтос146 дка
Област: Кюстендил38 дка
Кюстендил38 дка
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
6540 (-93) от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
Бургас13 213 дка (-201)
Айтос6540 дка (-93)
Бургас1275 дка (-1924)
32
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 6322 дка 
6322 от 6322 дка (+149) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6322 дка (+149)
Айтос6322 дка (+149)
58
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 5801 дка 
5801 от 5801 дка (-27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5801 дка (-27)
Айтос5801 дка (-27)
26
2019
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 5595 дка 
5595 от 5595 дка (+79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5595 дка (+79)
Айтос5595 дка (+79)
32
2019
На печалба
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка (-63) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4961 дка (-63)
Айтос4961 дка (-63)
10
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1533 дка 
3065 от 3065 дка (-40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3065 дка (-40)
Айтос2991 дка (-37)
Айтос74 дка (-3)
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 785 дка 
3046 (+87) от 3927 дка (+202) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3927 дка (+202)
Айтос2223 дка (+28)
Айтос619 дка (-27)
Поморие467 дка (+73)
Поморие414 дка (+42)
Айтос204 дка (+86)
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
2959 (+67) от 18 051 дка (+127) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 051 дка (+127)
Камено15 092 дка (+60)
Айтос2607 дка (+70)
Айтос352 дка (-3)
71
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
2928 от 2928 дка (+14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2928 дка (+14)
Айтос2790 дка (+12)
Айтос138 дка (+2)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2861 от 2861 дка (+74) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2861 дка (+74)
Айтос2407 дка (+4)
Айтос454 дка (+70)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
2782 (+86) от 2782 дка (+169) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2782 дка (+86)
Айтос2699 дка (+86)
Айтос83 дка
42
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2661 (+61) от 2947 дка (+57) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2947 дка (+57)
Айтос2178 дка (+87)
Айтос483 дка (-26)
Руен166 дка (+4)
Руен120 дка (-8)
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
2429 (-78) от 3469 дка (-449) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2429 дка (-78)
Айтос2332 дка (-58)
Айтос58 дка (-20)
Айтос39 дка
Област: Силистра687 дка (-430)
Дулово687 дка (-430)
Област: Велико Търново353 дка (+59)
Сухиндол353 дка (+59)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2381 от 2381 дка (+125) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2381 дка (+125)
Айтос1894 дка (+114)
Айтос485 дка (+11)
Айтос2 дка
42
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
2000 (+59) от 8488 дка (-1168) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8488 дка (-1168)
Карнобат6466 дка (-1184)
Айтос1776 дка (+22)
Айтос224 дка (+37)
Карнобат22 дка (-43)
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
1733 (+69) от 4366 дка (+921) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4366 дка (+921)
Поморие1540 дка (+534)
Айтос1285 дка (+57)
Поморие617 дка (-8)
Поморие476 дка (+326)
Айтос171 дка (+2)
Айтос151 дка (-3)
Айтос70 дка (+13)
Айтос56 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
1380 (+97) от 9852 дка (+418) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9852 дка (+418)
Руен3473 дка (+192)
Карнобат2896 дка (+13)
Айтос1380 дка (+97)
Карнобат957 дка (+64)
Руен522 дка
Руен350 дка (+45)
Руен274 дка (+7)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (-7)
Карнобат2465 дка (-80)
Айтос1196 дка (+102)
Карнобат467 дка (+8)
Карнобат95 дка (-37)
Карнобат31 дка
Карнобат8 дка
31
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
1161 от 1161 дка (+90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1161 дка (+90)
Айтос652 дка (-38)
Айтос509 дка (+128)
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1056 (+415) от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+437)
Карнобат3194 дка
Карнобат538 дка (-116)
Айтос489 дка (+331)
Айтос447 дка (+104)
Карнобат160 дка (+59)
Карнобат124 дка (+79)
Айтос105 дка (-20)
Карнобат48 дка
Айтос15 дка
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1045 (+10) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
Бургас6767 дка (-2886)
Бургас887 дка (+3)
Камено803 дка (+29)
Айтос745 дка (+13)
Айтос300 дка (-3)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 427 дка 
854 от 854 дка (+355) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас854 дка (+355)
Айтос810 дка (+424)
Айтос44 дка (-69)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Айтос обл. Бургас Страна
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
Бургас: 14 Страна: 281
38
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2742 дка 
10 966 от 10 966 дка (+230) 
Бургас: 34 Страна: 545
35
2019
На печалба
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 10 055 дка 
10 055 от 10 055 дка (-5) 
Бургас: 41 Страна: 634
53
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1635 дка 
8177 от 8177 дка (+104) 
Бургас: 63 Страна: 898
47
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 7342 дка 
7342 от 7342 дка (+35) 
Бургас: 79 Страна: 1067
69
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7010 дка 
7010 от 7010 дка (+173) 
Бургас: 85 Страна: 1135
48
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1691 дка 
6765 от 6765 дка (+388) 
Бургас: 89 Страна: 1181
64
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 958 дка 
6669 (+72) от 6707 дка (+110) 
Бургас: 91 Страна: 1196
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
6540 (-93) от 21 028 дка (-2218) 
Бургас: 5 Страна: 133
32
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 6322 дка 
6322 от 6322 дка (+149) 
Бургас: 95 Страна: 1277
58
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 5801 дка 
5801 от 5801 дка (-27) 
Бургас: 104 Страна: 1434
26
2019
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 5595 дка 
5595 от 5595 дка (+79) 
Бургас: 109 Страна: 1499
32
2019
На печалба
Категория: 5.68 / 16% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка (-63) 
Бургас: 120 Страна: 1713
10
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1533 дка 
3065 от 3065 дка (-40) 
Бургас: 174 Страна: 2571
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 785 дка 
3046 (+87) от 3927 дка (+202) 
Бургас: 149 Страна: 2118
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
2959 (+67) от 18 051 дка (+127) 
Бургас: 8 Страна: 184
71
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
2928 от 2928 дка (+14) 
Бургас: 181 Страна: 2675
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2861 от 2861 дка (+74) 
Бургас: 183 Страна: 2718
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
2782 (+86) от 2782 дка (+169) 
Бургас: 188 Страна: 2765
42
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2661 (+61) от 2947 дка (+57) 
Бургас: 179 Страна: 2659
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 694 дка 
2429 (-78) от 3469 дка (-449) 
Бургас: 202 Страна: 2336
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 794 дка 
2381 от 2381 дка (+125) 
Бургас: 207 Страна: 3039
42
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
2000 (+59) от 8488 дка (-1168) 
Бургас: 59 Страна: 850
34
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 546 дка 
1733 (+69) от 4366 дка (+921) 
Бургас: 136 Страна: 1944
49
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 1407 дка 
1380 (+97) от 9852 дка (+418) 
Бургас: 43 Страна: 676
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
Бургас: 140 Страна: 1992
31
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
1161 от 1161 дка (+90) 
Бургас: 310 Страна: 4612
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1056 (+415) от 5120 дка (+500) 
Бургас: 118 Страна: 1657
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1045 (+10) от 9502 дка (-2844) 
Бургас: 48 Страна: 709
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 427 дка 
854 от 854 дка (+355) 
Бургас: 370 Страна: 5451

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Айтос, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Айтос (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020718
2021.41431164273333
2021.31968126506923
2021.2162036503461
2021.11100111001100
20211640324276923
2022.43405113336519
2022.31783232565867
2022.22172262675191
2022.11105152583899
20222020752566519
2023.1203182543000
2023203182543000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агродар България ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агродар България ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агродар България ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
34
38
35
Агродар България ЕООД53
47
69
48
64
79
32
58
26
32
10
68
71
42
42
34
49
31
30
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
34
38
35
Агродар България ЕООД53
47
69
48
64
79
32
58
26
32
10
68
71
42
42
34
49
31
30
64

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Айтос (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.