Хаджидимово обл. Благоевград

Обща информация
 

Хаджидимово

 
 
12
 
11 399 
 
28
 
6.65 / 45%
 
Обяви за земеделска земя в Хаджидимово
Средни оценки
 
 
41
 
42

Арендатори в община Хаджидимово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
3666 (+1715) от 3785 дка (+1834) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград3785 дка (+1834)
ХаджидимовоХаджидимово2720 дка (+1282)
ХаджидимовоСадово408 дка (+222)
ХаджидимовоКопривлен403 дка (+76)
ХаджидимовоНово Лески135 дка (+135)
Гоце ДелчевМосомище119 дка (+119)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 (+1053) от 1053 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1053 дка (+1053)
ХаджидимовоНова Ловча1011 дка (+1011)
ХаджидимовоГайтаниново42 дка (+42)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (+119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград607 дка (+119)
ХаджидимовоХаджидимово607 дка (+119)
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград472 дка (+31)
ХаджидимовоГайтаниново419 дка (+31)
ХаджидимовоЛъки53 дка
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград462 дка (-30)
ХаджидимовоИлинден462 дка (-30)
Комасационен фактор: 419 дка 
419 (+419) от 419 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград419 дка (+419)
ХаджидимовоНова Ловча419 дка (+419)
Комасационен фактор: 151 дка 
408 от 453 дка (+327) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград453 дка (+327)
ХаджидимовоАбланица381 дка (+329)
ГърменХвостяне45 дка
ХаджидимовоБлатска27 дка (-2)
Комасационен фактор: 364 дка 
364 от 364 дка (+219) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград364 дка (+219)
ХаджидимовоБлатска364 дка (+219)
Комасационен фактор: 260 дка 
358 (-295) от 1299 дка (-244) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1299 дка (-244)
ГърменГърмен915 дка (+51)
ХаджидимовоХаджидимово241 дка (-246)
ХаджидимовоКопривлен80 дка (-8)
ХаджидимовоСадово37 дка (-41)
ГърменМарчево26 дка
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (-88) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград355 дка (-88)
ХаджидимовоГайтаниново285 дка (-47)
ХаджидимовоТешово70 дка (-41)
Комасационен фактор: 351 дка 
351 (+351) от 351 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка (+351)
ХаджидимовоХаджидимово351 дка (+351)
Комасационен фактор: 115 дка 
346 от 346 дка (+257) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград346 дка (+257)
ХаджидимовоКопривлен222 дка (+133)
ХаджидимовоСадово65 дка (+65)
ХаджидимовоИлинден59 дка (+59)
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград314 дка (+8)
ХаджидимовоСадово314 дка (+8)
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград295 дка (-86)
ХаджидимовоИлинден295 дка (-86)
Комасационен фактор: 280 дка 
280 (+280) от 280 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка (+280)
ХаджидимовоПетрелик280 дка (+280)
Комасационен фактор: 260 дка 
260 от 260 дка (+84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград260 дка (+84)
ХаджидимовоБлатска260 дка (+84)
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград258 дка (+6)
ХаджидимовоЛъки258 дка (+6)
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград231 дка (+31)
ХаджидимовоХаджидимово231 дка (+31)
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград182 дка (-7)
ХаджидимовоХаджидимово182 дка (-7)
Комасационен фактор: 70 дка 
174 (+174) от 209 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка (+112)
ХаджидимовоХаджидимово127 дка (+127)
ХаджидимовоКопривлен47 дка (+47)
ГърменГърмен35 дка (-62)
Комасационен фактор: 162 дка 
162 (+162) от 162 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка (+162)
ХаджидимовоАбланица162 дка (+162)
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград159 дка
ХаджидимовоСадово159 дка
Комасационен фактор: 157 дка 
157 (+157) от 157 дка (-73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград157 дка (+157)
ХаджидимовоНово Лески157 дка (+157)
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-104) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград101 дка (-104)
ХаджидимовоИлинден101 дка (-104)
Комасационен фактор: 52 дка 
52 (+52) от 52 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград52 дка (+52)
ХаджидимовоНова Ловча52 дка (+52)
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград44 дка (-7)
ХаджидимовоЛъки44 дка (-7)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Хаджидимово обл. Благоевград Страна
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
3666 (+1715) от 3785 дка (+1834) 
Благоевград: 1 Страна: 2198
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 (+1053) от 1053 дка 
Благоевград: 18 Страна: 4888
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (+119) 
Благоевград: 30 Страна: 6657
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+31) 
Благоевград: 44 Страна: 7689
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (-30) 
Благоевград: 47 Страна: 7792
Комасационен фактор: 419 дка 
419 (+419) от 419 дка 
Благоевград: 55 Страна: 8268
Комасационен фактор: 151 дка 
408 от 453 дка (+327) 
Благоевград: 49 Страна: 7890
Комасационен фактор: 364 дка 
364 от 364 дка (+219) 
Благоевград: 74 Страна: 8931
Комасационен фактор: 260 дка 
358 (-295) от 1299 дка (-244) 
Благоевград: 8 Страна: 4362
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (-88) 
Благоевград: 78 Страна: 9036
Комасационен фактор: 351 дка 
351 (+351) от 351 дка 
Благоевград: 81 Страна: 9101
Комасационен фактор: 115 дка 
346 от 346 дка (+257) 
Благоевград: 83 Страна: 9165
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+8) 
Благоевград: 95 Страна: 9644
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (-86) 
Благоевград: 101 Страна: 9974
Комасационен фактор: 280 дка 
280 (+280) от 280 дка 
Благоевград: 107 Страна: 10252
Комасационен фактор: 260 дка 
260 от 260 дка (+84) 
Благоевград: 112 Страна: 10603
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (+6) 
Благоевград: 114 Страна: 10635
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (+31) 
Благоевград: 137 Страна: 11108
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-7) 
Благоевград: 168 Страна: 11967
Комасационен фактор: 70 дка 
174 (+174) от 209 дка (+112) 
Благоевград: 150 Страна: 11479
Комасационен фактор: 162 дка 
162 (+162) от 162 дка 
Благоевград: 189 Страна: 12343
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
Благоевград: 192 Страна: 12387
Комасационен фактор: 157 дка 
157 (+157) от 157 дка (-73) 
Благоевград: 195 Страна: 12430
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-104) 
Благоевград: 256 Страна: 13481
Комасационен фактор: 52 дка 
52 (+52) от 52 дка 
Благоевград: 314 Страна: 14153
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-7) 
Благоевград: 322 Страна: 14253
0 от 0 дка
Благоевград: 410 Страна: 14613
0 от 0 дка
Благоевград: 411 Страна: 14614

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Хаджидимово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Ренти за община Хаджидимово (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Нова Ловча

Арендатор22
30

Ренти по години за Абланица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Блатска

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Гайтаниново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Илинден

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Копривлен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лъки

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ново Лески

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Петрелик

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Садово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Тешово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Хаджидимово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Хаджидимово (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4168827772600
2021.31541211491933
2021.21199111991199
2021153257772600
2022.4222948893227
2022.3234268802934
2022.22822326002934
2022.1237459993140
20222406188803227
2023.35865358135933
2023.24995423845933
2023.12600126002600
20235022823845933

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
Елена Златкова Секулова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
Елена Златкова Секулова

Няма намерени резултати

31 311 дка
11 399 дка
32 861
14 751 (45%)
7.28
10
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
43533
54366
66533
72135
84931
92195
107618

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.