Хаджидимово обл. Благоевград

Обща информация
 

Хаджидимово

 
 
12
 
11 399
 
28
Обяви за земеделска земя в Хаджидимово
Средни оценки
 
 
41
 
42

Арендатори в община Хаджидимово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
3666 (+1580) от 3785 дка (+1834) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград3785 дка (+1580)
Хаджидимово2720 дка (+1282)
Хаджидимово408 дка (+222)
Хаджидимово403 дка (+76)
Хаджидимово135 дка
Гоце Делчев119 дка
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 от 1053 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1053 дка
Хаджидимово1011 дка
Хаджидимово42 дка
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (+119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград607 дка (+119)
Хаджидимово607 дка (+119)
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград472 дка (+31)
ХаджидимовоГайтаниново419 дка (+31)
ХаджидимовоЛъки53 дка
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград462 дка (-30)
Хаджидимово462 дка (-30)
Комасационен фактор: 419 дка 
419 от 419 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград419 дка
Хаджидимово419 дка
Комасационен фактор: 151 дка 
408 от 453 дка (+327) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград453 дка (+327)
Хаджидимово381 дка (+329)
Гърмен45 дка
Хаджидимово27 дка (-2)
Комасационен фактор: 364 дка 
364 от 364 дка (+219) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград364 дка (+219)
Хаджидимово364 дка (+219)
Комасационен фактор: 260 дка 
358 (-295) от 1299 дка (-244) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1299 дка (-244)
Гърмен915 дка (+51)
Хаджидимово241 дка (-246)
Хаджидимово80 дка (-8)
Хаджидимово37 дка (-41)
Гърмен26 дка
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (-88) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград355 дка (-88)
Хаджидимово285 дка (-47)
Хаджидимово70 дка (-41)
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград351 дка
Хаджидимово351 дка
Комасационен фактор: 115 дка 
346 (+133) от 346 дка (+257) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград346 дка (+133)
Хаджидимово222 дка (+133)
Хаджидимово65 дка
Хаджидимово59 дка
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград314 дка (+8)
Хаджидимово314 дка (+8)
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград295 дка (-86)
Хаджидимово295 дка (-86)
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка
Хаджидимово280 дка
Комасационен фактор: 260 дка 
260 от 260 дка (+84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград260 дка (+84)
Хаджидимово260 дка (+84)
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград258 дка (+6)
Хаджидимово258 дка (+6)
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград231 дка (+31)
Хаджидимово231 дка (+31)
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград182 дка (-7)
Хаджидимово182 дка (-7)
Комасационен фактор: 70 дка 
174 от 209 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка (-62)
Хаджидимово127 дка
Хаджидимово47 дка
Гърмен35 дка (-62)
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка
Хаджидимово162 дка
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград159 дка
Хаджидимово159 дка
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (-73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград157 дка
Хаджидимово157 дка
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-104) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград101 дка (-104)
Хаджидимово101 дка (-104)
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград52 дка
Хаджидимово52 дка
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград44 дка (-7)
Хаджидимово44 дка (-7)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Хаджидимово обл. Благоевград Страна
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
3666 (+1580) от 3785 дка (+1834) 
Благоевград: 1 Страна: 2187
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 от 1053 дка 
Благоевград: 18 Страна: 4854
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 607 дка 
607 от 607 дка (+119) 
Благоевград: 30 Страна: 6595
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+31) 
Благоевград: 44 Страна: 7614
Комасационен фактор: 462 дка 
462 от 462 дка (-30) 
Благоевград: 47 Страна: 7712
Комасационен фактор: 419 дка 
419 от 419 дка 
Благоевград: 55 Страна: 8178
Комасационен фактор: 151 дка 
408 от 453 дка (+327) 
Благоевград: 49 Страна: 7806
Комасационен фактор: 364 дка 
364 от 364 дка (+219) 
Благоевград: 74 Страна: 8838
Комасационен фактор: 260 дка 
358 (-295) от 1299 дка (-244) 
Благоевград: 8 Страна: 4333
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (-88) 
Благоевград: 78 Страна: 8943
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка 
Благоевград: 81 Страна: 9006
Комасационен фактор: 115 дка 
346 (+133) от 346 дка (+257) 
Благоевград: 83 Страна: 9071
Комасационен фактор: 314 дка 
314 от 314 дка (+8) 
Благоевград: 95 Страна: 9542
Комасационен фактор: 295 дка 
295 от 295 дка (-86) 
Благоевград: 101 Страна: 9868
Комасационен фактор: 280 дка 
280 от 280 дка 
Благоевград: 107 Страна: 10132
Комасационен фактор: 260 дка 
260 от 260 дка (+84) 
Благоевград: 112 Страна: 10482
Комасационен фактор: 258 дка 
258 от 258 дка (+6) 
Благоевград: 114 Страна: 10516
Комасационен фактор: 231 дка 
231 от 231 дка (+31) 
Благоевград: 137 Страна: 10982
Комасационен фактор: 182 дка 
182 от 182 дка (-7) 
Благоевград: 168 Страна: 11840
Комасационен фактор: 70 дка 
174 от 209 дка (+112) 
Благоевград: 150 Страна: 11350
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
Благоевград: 189 Страна: 12212
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
Благоевград: 192 Страна: 12256
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (-73) 
Благоевград: 195 Страна: 12299
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-104) 
Благоевград: 256 Страна: 13341
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
Благоевград: 314 Страна: 14005
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-7) 
Благоевград: 322 Страна: 14103
0 от 0 дка0
Благоевград: 410 Страна: 14459
0 от 0 дка0
Благоевград: 411 Страна: 14460

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Хаджидимово, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Хаджидимово (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4168827772600
2021.31541211491933
2021.21199111991199
2021153257772600
2022.4222948893227
2022.3234268802934
2022.22822326002934
2022.1237459993140
20222406188803227
2023.12600126002600
20232600126002600

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Елена Златкова Секулова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
Елена Златкова Секулова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
Елена Златкова Секулова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Хаджидимово (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.