Симитли обл. Благоевград

Обща информация
 

Симитли

 
 
4
 
934
 
7
 
8.4 / 22%
 
Обяви за земеделска земя в Симитли
Средни оценки
 
 
36
 
42

Арендатори в община Симитли

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 344 дка 
344 от 344 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград344 дка (+3)
Симитли344 дка (+3)
Комасационен фактор: 157 дка 
314 (-61) от 314 дка (+2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград314 дка (-61)
Симитли251 дка (-61)
Симитли63 дка
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка (+59) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград126 дка (+59)
Симитли126 дка (+59)
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка (+3)
СимитлиДолно Осеново78 дка (+3)
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград71 дка (-6)
Симитли71 дка (-6)
Комасационен фактор: 207 дка 
64 (+25) от 413 дка (+47) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград413 дка (+47)
Благоевград349 дка (+22)
Симитли64 дка (+25)
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
28 от 1060 дка (-479) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1060 дка (-479)
Благоевград532 дка (-97)
Благоевград234 дка (-207)
Благоевград197 дка (-152)
Благоевград49 дка (-23)
Симитли28 дка
Благоевград20 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Симитли обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 344 дка 
344 от 344 дка (+3) 
Благоевград: 85 Страна: 9100
Комасационен фактор: 157 дка 
314 (-61) от 314 дка (+2) 
Благоевград: 94 Страна: 9544
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка (+59) 
Благоевград: 226 Страна: 12909
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка (+3) 
Благоевград: 281 Страна: 13691
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка (-6) 
Благоевград: 289 Страна: 13778
Комасационен фактор: 207 дка 
64 (+25) от 413 дка (+47) 
Благоевград: 59 Страна: 8259
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
28 от 1060 дка (-479) 
Благоевград: 17 Страна: 4843

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Симитли, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Симитли (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.46250162506250
20216250162506250
2022.1352528006250
2022352528006250

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Емилия Емилиянова Сегменова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Емилия Емилиянова Сегменова
36

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Емилия Емилиянова Сегменова
36

Няма намерени резултати

15 564 дка
934 дка
18 631
5517 (30%)
7.87
9
9

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
4391
53292
6266
7633
8185
97142
103655

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.