Петрич обл. Благоевград

Обща информация
 

Петрич

 
 
19
 
7440
 
51
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Петрич
Средни оценки
 
 
 
42

Арендатори в община Петрич

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 313 дка 
1251 от 1251 дка (+1012) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1251 дка
Петрич684 дка
Петрич222 дка
Петрич207 дка
Петрич138 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 315 дка 
629 от 629 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград629 дка
Петрич354 дка
Петрич275 дка
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (+130) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград520 дка
Петрич520 дка
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград367 дка
ПетричГенерал Тодоров367 дка
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград354 дка
Петрич354 дка
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград345 дка
Петрич345 дка
Комасационен фактор: 287 дка 
287 от 287 дка (-27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград287 дка
Петрич287 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
245 от 245 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград245 дка
Петрич154 дка
Петрич91 дка
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград243 дка
Петрич243 дка
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+128) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка
Петрич237 дка
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (+110) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград214 дка
Петрич214 дка
Комасационен фактор: 210 дка 
210 от 210 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград210 дка
Петрич210 дка
Комасационен фактор: 105 дка 
209 от 209 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка
Петрич153 дка
Петрич56 дка
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград203 дка
Петрич203 дка
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград203 дка
Петрич203 дка
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка
Петрич180 дка
Комасационен фактор: 170 дка 
170 от 170 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград170 дка
Петрич170 дка
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (-655) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград166 дка
Петрич166 дка
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград158 дка
Петрич158 дка
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград137 дка
Петрич137 дка
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-669) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград137 дка
Петрич137 дка
Комасационен фактор: 139 дка 
134 от 277 дка (+134) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград277 дка
Сандански143 дка
Петрич134 дка
Комасационен фактор: 64 дка 
128 от 128 дка (-442) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград128 дка
Петрич104 дка
Петрич24 дка
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград126 дка
Петрич126 дка
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград111 дка
Петрич111 дка
Комасационен фактор: 108 дка 
108 от 108 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград108 дка
Петрич108 дка
Комасационен фактор: 93 дка 
93 от 93 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград93 дка
Петрич93 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-1564) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград80 дка
Петрич80 дка
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка
Петрич78 дка
Комасационен фактор: 38 дка 
75 от 75 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград75 дка
Петрич43 дка
Петрич32 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 313 дка 
1251 от 1251 дка (+1012) 
Благоевград: 10 Страна: 4419
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 315 дка 
629 от 629 дка 
Благоевград: 28 Страна: 6489
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (+130) 
Благоевград: 39 Страна: 7224
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (+32) 
Благоевград: 73 Страна: 8811
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка 
Благоевград: 79 Страна: 8960
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+30) 
Благоевград: 84 Страна: 9083
Комасационен фактор: 287 дка 
287 от 287 дка (-27) 
Благоевград: 104 Страна: 10015
Комасационен фактор: 123 дка 
245 от 245 дка 
Благоевград: 122 Страна: 10729
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-86) 
Благоевград: 125 Страна: 10767
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+128) 
Благоевград: 129 Страна: 10881
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (+110) 
Благоевград: 144 Страна: 11267
Комасационен фактор: 210 дка 
210 от 210 дка 
Благоевград: 149 Страна: 11344
Комасационен фактор: 105 дка 
209 от 209 дка 
Благоевград: 151 Страна: 11357
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+28) 
Благоевград: 152 Страна: 11458
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+45) 
Благоевград: 153 Страна: 11459
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка (-12) 
Благоевград: 172 Страна: 11878
Комасационен фактор: 170 дка 
170 от 170 дка 
Благоевград: 180 Страна: 12077
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (-655) 
Благоевград: 184 Страна: 12146
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка 
Благоевград: 194 Страна: 12278
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (+53) 
Благоевград: 211 Страна: 12714
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-669) 
Благоевград: 212 Страна: 12715
Комасационен фактор: 139 дка 
134 от 277 дка (+134) 
Благоевград: 108 Страна: 10196
Комасационен фактор: 64 дка 
128 от 128 дка (-442) 
Благоевград: 221 Страна: 12874
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
Благоевград: 223 Страна: 12906
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка 
Благоевград: 246 Страна: 13181
Комасационен фактор: 108 дка 
108 от 108 дка 
Благоевград: 248 Страна: 13233
Комасационен фактор: 93 дка 
93 от 93 дка 
Благоевград: 265 Страна: 13491
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-1564) 
Благоевград: 276 Страна: 13663
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
Благоевград: 280 Страна: 13690
Комасационен фактор: 38 дка 
75 от 75 дка 
Благоевград: 282 Страна: 13723

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42178127993333
2021.3217398493200
2021.22000120002000
20212168227993333
2022.43509254036400
2022.32862184036004
2022.22314195876000
2022.11767137493333
20222749754036400
2023.14323154606944
20234323154606944

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Винарска Изба Логодаж ООД

Няма намерени резултати

69 320 дка
7440 дка
44 684
21 667 (48%)
6.62
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
15
45006
527 452
68057
79424
88224
95625
105525

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.