Гоце Делчев обл. Благоевград

Обща информация
 

Гоце Делчев

 
 
6
 
8444
 
26
Обяви за земеделска земя в Гоце Делчев
Средни оценки
 
 
41
 
42

Арендатори в община Гоце Делчев

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1265 от 1265 дка (-2112) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1265 дка (-2112)
Гоце Делчев1124 дка (-2109)
Гоце Делчев141 дка (-3)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
739 от 739 дка (+414) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград739 дка (+414)
Гоце Делчев567 дка (+385)
Гоце Делчев172 дка (+29)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
632 (+402) от 776 дка (+464) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград776 дка (+464)
Гоце Делчев632 дка (+402)
Гърмен144 дка (+62)
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
562 от 562 дка (+203) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград562 дка (+203)
Гоце ДелчевМосомище450 дка (+220)
Гоце ДелчевГоце Делчев112 дка (-17)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
542 (+1) от 571 дка (+307) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград571 дка (-42)
Гоце Делчев349 дка
Гоце Делчев118 дка (-2)
Гоце Делчев75 дка (+3)
Гърмен29 дка (-43)
Комасационен фактор: 238 дка 
476 от 476 дка (-158) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград476 дка (-158)
Гоце Делчев251 дка (+18)
Гоце Делчев225 дка (-176)
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград427 дка
Гоце Делчев427 дка
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+232) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград390 дка (+232)
Гоце Делчев390 дка (+232)
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград377 дка (-76)
Гоце Делчев377 дка (-76)
Комасационен фактор: 318 дка 
318 от 318 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград318 дка
Гоце Делчев318 дка
Комасационен фактор: 94 дка 
283 от 283 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград283 дка
Гоце Делчев120 дка
Гоце Делчев96 дка
Гоце Делчев67 дка
Комасационен фактор: 244 дка 
244 от 244 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград244 дка (+13)
Гоце Делчев244 дка (+13)
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград213 дка
Гоце Делчев213 дка
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (+59) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (+59)
Гоце Делчев197 дка (+59)
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка
Гоце Делчев180 дка
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка
Гоце Делчев179 дка
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград178 дка (+12)
Гоце Делчев178 дка (+12)
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград150 дка (+80)
Гоце Делчев150 дка (+80)
Комасационен фактор: 135 дка 
135 от 135 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград135 дка
Гоце Делчев135 дка
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
125 (-18) от 579 дка (+212) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград579 дка (+212)
Гърмен454 дка (+230)
Гоце Делчев125 дка (-18)
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
119 от 3785 дка (+1834) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград3785 дка (+1580)
Хаджидимово2720 дка (+1282)
Хаджидимово408 дка (+222)
Хаджидимово403 дка (+76)
Хаджидимово135 дка
Гоце Делчев119 дка
Комасационен фактор: 59 дка 
118 (-28) от 118 дка (+63) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград118 дка (-28)
Гоце Делчев91 дка
Гоце Делчев27 дка (-28)
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+7)
Гоце Делчев116 дка (+7)
Комасационен фактор: 94 дка 
94 от 94 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград94 дка
Гоце Делчев94 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Гоце Делчев обл. Благоевград Страна
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1265 от 1265 дка (-2112) 
Благоевград: 9 Страна: 4390
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 370 дка 
739 от 739 дка (+414) 
Благоевград: 23 Страна: 5934
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 388 дка 
632 (+402) от 776 дка (+464) 
Благоевград: 22 Страна: 5751
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 281 дка 
562 от 562 дка (+203) 
Благоевград: 36 Страна: 6891
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 143 дка 
542 (+1) от 571 дка (+307) 
Благоевград: 35 Страна: 6839
Комасационен фактор: 238 дка 
476 от 476 дка (-158) 
Благоевград: 41 Страна: 7582
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка 
Благоевград: 53 Страна: 8073
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+232) 
Благоевград: 63 Страна: 8515
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-76) 
Благоевград: 71 Страна: 8672
Комасационен фактор: 318 дка 
318 от 318 дка 
Благоевград: 92 Страна: 9474
Комасационен фактор: 94 дка 
283 от 283 дка 
Благоевград: 105 Страна: 10082
Комасационен фактор: 244 дка 
244 от 244 дка (+13) 
Благоевград: 124 Страна: 10746
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка 
Благоевград: 146 Страна: 11285
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (+59) 
Благоевград: 158 Страна: 11572
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка 
Благоевград: 170 Страна: 11871
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка 
Благоевград: 173 Страна: 11894
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+12) 
Благоевград: 176 Страна: 11910
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (+80) 
Благоевград: 202 Страна: 12440
Комасационен фактор: 135 дка 
135 от 135 дка 
Благоевград: 215 Страна: 12740
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 290 дка 
125 (-18) от 579 дка (+212) 
Благоевград: 34 Страна: 6781
41
2019
На печалба
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 757 дка 
119 от 3785 дка (+1834) 
Благоевград: 1 Страна: 2187
Комасационен фактор: 59 дка 
118 (-28) от 118 дка (+63) 
Благоевград: 232 Страна: 13037
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+7) 
Благоевград: 238 Страна: 13080
Комасационен фактор: 94 дка 
94 от 94 дка 
Благоевград: 261 Страна: 13471
0 от 0 дка0
Благоевград: 370 Страна: 14419
0 от 0 дка0
Благоевград: 371 Страна: 14420

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Гоце Делчев, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гоце Делчев (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.495025001400
202195025001400
2022.44348818006977
2022.36183450006977
2022.25729344336977
2022.16977169776977
202252301618006977
2023.1346945606977
2023346945606977

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Иван Георгиев Хрисимов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
41

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Иван Георгиев Хрисимов
41

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гоце Делчев (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.